Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona konkurencji w gospodarce rynkowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OG-OK-FS Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Ochrona konkurencji w gospodarce rynkowej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach – 30h


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

np.

- przygotowanie do egzaminu - 20h


Łącznie: 50 h godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma wiedzę w zakresie systemu prawnej ochrony konkurencji

W2: Opisuje działalność przedsiębiorców w gospodarce rynkowej. W3: Charakteryzuje zasady gospodarki rynkowej, w tym zasadę uczciwej konkurencji


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Wykorzystuje zdobytą wiedzę dla przeprowadzenia case study.

U2: Analizuje, czy dana forma współpracy między przedsiębiorcami jest zgodna z prawem.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Nie dotyczy

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca :

- wykład informacyjny (konwencjonalny)


Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Wykład dotyczyć będzie prawnych zagadnień ochrony konkurencji ze szczególnym uwzględnieniem niedozwolonych form współpracy między przedsiębiorcami.

Pełny opis:

1. wprowadzenie do problematyki zajęć 2 h.

2. Pojęcie konkurencji. Miejsce i rola ochrony konkurencji w systemie prawa. Ewolucja prawa ochrony konkurencji. Źródła prawa ochrony konkurencji. Zakres i cel ochrony konkurencji. Zasada uczciwej konkurencji w gospodarce rynkowej – 6h

2. Założenia gospodarki rynkowej – 4 h

3. Ochrona wartości wysoko cenionych w działalności gospodarczej 6h

4. Oznaczenie przedsiębiorcy i towaru. Firma i znak towarowy. Obowiązkowe elementy oznaczenia przedsiębiorcy w zależności od prowadzonej działalności. Cechy znaku towarowego. Przyznanie znaku towarowego. Wygaśnięcie znaku towarowego. Źródła danych o znakach towarowych. Przykłady niedopuszczalnego oznaczenia przedsiębiorcy – 3 h

5. Podstawy oznaczania towarów. Chroniona nazwa pochodzenia. Fałszywe lub oszukańcze oznaczenie - 3h

6. Współpraca między przedsiębiorcami. Niedozwolone formy współpracy. Przykłady niedozwolonych form porozumień. Źródła informacji o niedozwolonych porozumieniach. – 6h

Literatura:

1. K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2011.

2. A. Brzezińska-Rawa, Wprowadzenie do prawa antymonopolowego, Toruń 2009.

3. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8B, Warszawa 2018.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania: W1, W2, W3, U1, U2

- pisemna - test

- wykonanie zadań w formie elektronicznej

Kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie wyników z testu oraz wykonania zadań w formie elektronicznej. Maksymalna ilość punktów z testu – 4. Test zamknięty, jednokrotnego wyboru. Maksymalna ilość punktów z e-learningu 4.

ndst -0-3 pkt (0-37,5%)

dst- 4 pkt (50 %)

dst plus- 5 pkt (62,5 %)

db- 6 pkt (75%)

db plus- 7 pkt (87,5%)

bdb- 8 pkt (100%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Brzezińska-Rawa, Krzysztof Kucharski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Brzezińska-Rawa, Krzysztof Kucharski
Prowadzący grup: Anna Brzezińska-Rawa, Krzysztof Kucharski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Brzezińska-Rawa, Krzysztof Kucharski
Prowadzący grup: Anna Brzezińska-Rawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak w opisie głównym

Pełny opis:

jak w opisie głównym

Literatura:

jak w opisie głównym

Uwagi:

Zajęcia prowadzone są w formie zdalnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Brzezińska-Rawa, Małgorzata Szalewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak w opisie głównym

Pełny opis:

jak w opisie głównym

Literatura:

jak w opisie głównym

Uwagi:

Zajęcia prowadzone są w formie zdalnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.