Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Polish Economic Criminal Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OG-PL-ECON-KPP
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polish Economic Criminal Law
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla studentów stacjonarnych
Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Knowledge of English language sufficient enough to read and communicate on intermediate level

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

np.

- participation in lectures/20 hrs

- consultations- 6 hrs


Self-study hours:

- preparation for active participation in the lecture (discussion, solving tasks given by the tutor as homework, reading literature pointed by the lecturer, comparing and contrasting Polish institutions of constitutional law, legal system and civil as well as criminal law versus institutions valid in students' countries of origin,) – 40 hrs

- preparation before exam (familiarizing with materials delivered by the lecturer (power point/prezi presentations), as well as literature; analysis of provisions of Polish Constitution, Polish Civil Code and Criminal Code) – 84 hrs


Altogether: 150 hrs (6.00 points ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) Student

W1: has knowledge about basic institutions of criminal law regarding economic crime

W2: knows subjects of economic crime

W3: knows basics and characterizes problems of economic crime control especially in area of criminal law


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) Student

U1: has the ability to use legal norms in order to solve specific problems

U2: can present in English his personal opinion on specific problems of criminal law as a tool for economic crime control


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) Student

K1: understand the need to broaden his knowledge and abilities in the field of comparative law

K2: shows creativity in drawing comparisons between Polish and other legal systems

K3: can cooperate on economic crime problems with people living in other legal areas


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods:

- informative lecture


Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course contains basic information on Polish criminal law regarding economic crime, presented on a background of criminological description of the specific crime. The participants obtain information on specific features of economic crime

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course contains basic information on Polish criminal law regarding economic crime, presented on a background of criminological description of the specific crime. The participants obtain information on specific features of economic crime. There are presented the following topics:

1. Introduction to specificity of economic crime

2. Fraud

3. Corruption

4. Insider Dealing

5. Money Laundering

6. Organized Crime

7. Shadow economy

8. Criminal Liability of Legal Persons

9. Human Trafficking as Economic Crime

The final part of the course is summary and final remarks

Literatura: (tylko po angielsku)

“Handbook of Polish Law”, ed. Wojciech Dajczak, Andrzej

Szwarc, Paweł Wiliński, Warszawa, Bielsko-Biała 2011;

“A Synthesis of Polish Law”, ed. Tadeusz Guz, Maria

R Palubska, Jan Gluchowski, part. 1 & 2, Frankfurt am Main 2009

“Introduction to Polish law” ed. Anna Wyrozumska, Łodź 2005

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Students will be graded on basis of their results at the compulsory test (single choice test, i.e. with one correct answer): W1, W2, W3, U1, U2, K1, K2, K3

Scale of grading:

fail- 20 pts or less (50% or less)

satisfactory- 11 pts (55%)

satisfactory plus- 13 pts (65%)

good - 15 pts (75%)

good plus- 17 pts (85%)

very good- 19 pts (95%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Bojarski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Bojarski
Prowadzący grup: Janusz Bojarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Bojarski
Prowadzący grup: Janusz Bojarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)