Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Spółka czy działalność indywidualna? Wady i zalety różnych form prowadzenia działalności gospodarczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OG-SDI-FS Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Spółka czy działalność indywidualna? Wady i zalety różnych form prowadzenia działalności gospodarczej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań, zajęcia przeznaczone dla studentów innych kierunków studiów niż prawo. W przypadku studentów prawa jedynie dla studentów z II i III roku.

Całkowity nakład pracy studenta:

50 godzin=2 pkt ECTS (30 h wykład, 15 godzin pracy samodzielnej, 3 godziny konsultacji z prowadzącym, 2 godziny przygotowań i udziału w procesie oceniania)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma podstawową wiedzę o pojęciu przedsiębiorcy oraz formach prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, a w szczególności o ich zróżnicowanej prawnej regulacji oraz elementarną wiedzę o innych instytucjach prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

W2: zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej działalności gospodarczej oraz spółek handlowych i innych przedsiębiorców, zna i rozumie różnice pomiędzy poszczególnymi formami prowadzenia działalności gospodarczej, wie jakie są źródła prawa


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi założyć indywidualną działalność gospodarczą, zredagować prostą umowę spółki cywilnej lub handlowej,

U : rozumie różnice pomiędzy prowadzeniem działalności gospodarczej w formie indywidualnej działalności a w formie spółki lub innej osoby prawnej


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość swej podstawowej wiedzy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doskonali swe umiejętności i rozumie potrzebę dokształcania się w tej dziedzinie;

K2: Posiada umiejętność praktycznej organizacji prawnych aspektów podjęcia działalności gospodarczej

K3: wie gdzie szukać rozwiązań prawnych dotyczących poszczególnych form działalności gospodarczej oraz ma świadomość ich ciągłych zmian

Metody dydaktyczne:

wykład tradycyjny, konwersatorium

w przypadku zajęć w formie zdalnej - wykład on-line

Skrócony opis:

Wykład obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jego przedmiotem jest wykazanie różnic istniejących pomiędzy prowadzeniem działalności przez osobę fizyczną indywidualnie, a w innych formach, np. spółki cywilnej. Wnikliwie przedstawione zostaną konstrukcje spółek handlowych funkcjonujących w prawie polskim dla przedstawienia ich specyfiki i odmienności, jak również inne formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przybliżenie pojęcia przedsiębiorcy w prawie polskim oraz pojęcia prowadzenia działalności gospodarczej. W szczególności omówione zostaną podstawowe, najczęściej spotykane w praktyce formy prowadzenia działalności gospodarczej, a więc działalność indywidualna osoby fizycznej, działalność w formie spółki cywilnej. W dalszej części omówione zostaną spółki handlowe z uwzględnieniem ich specyfiki i odmienności. Przybliżone zostaną także inne, mniej popularne lecz również dość często występujące w obrocie postacie przedsiębiorców, takie jak spółdzielnie lub fundacje.

1.Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim 2 h

2.Zasady ogólne prowadzenia działalności gospodarczej 1 h

3.Prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne 4h

4.Spółka cywilna jako forma prowadzenia działalności gospodarczej 1 h

5. Spółki handlowe 16 h

6. Spółdzielnia jako forma prowadzenia działalności gospodarczej 2h

7. Inne formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej (fundacja, stowarzyszenie, rzemiosło i inne) 4 h

Literatura:

1.A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2019

2. J. Katner (red.)Prawo gospodarcze i handlowe, Warszawa 2016

3. K. Zacharzewski, A. Sikorska-Lewandowska, M.T Kłoda, Podstawowe instytucje prawa handlowego, Toruń 2019

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- zaliczenie w formie pisemnej, test wyboru 10 pytań ( pytanie 2 pkt) oraz 1 pytanie otwarte (10 pkt).

- w przypadku sesji w formie zdalnej: test na platformie MS Teams, 30 pkt.

Weryfikuje: W1, W2, U1, U2, K1, K2

Suma punktów 30. Kryteria oceniania:

ndst - 15 pkt

dst- 19-16 pkt

dst plus- 20 pkt

db- 25-21 pkt

db plus- 26 pkt

bdb- 30-27 pkt

Praktyki zawodowe:

NIE DOTYCZY

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Sikorska-Lewandowska
Prowadzący grup: Aleksandra Sikorska-Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Sikorska-Lewandowska
Prowadzący grup: Aleksandra Sikorska-Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Sikorska-Lewandowska
Prowadzący grup: Aleksandra Sikorska-Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia prowadzone są w formie zdalnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Sikorska-Lewandowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia prowadzone są w formie zdalnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.