Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo międzynarodowe publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-PMP-N1 Kod Erasmus / ISCED: 10.2 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo międzynarodowe publiczne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty do wyboru dla studentów niestacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu historii oraz znajomość przedmiotów obowiązków z pierwszych lat studiów.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli akademickich: godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla danego przedmiotu (suma godzin wszystkich form zajęć z przedmiotu): 18 h. Godziny konsultacji indywidualnych studenta: 15 h.


2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, wymagane powtórzenie materiału, pisanie prac, projektów, czytanie literatury, czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: : 17 h.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - zaawansowana wiedza o różnych rodzajach instytucji publicznych, a w szczególności o zróżnicowanej prawnej regulacji organizacji i funkcjonowania organów ustawodawczych, administracji publicznej i sądów oraz innych organów ochrony prawnej w Polsce, w innych państwach (w tym państwach Unii Europejskiej), a także wiedza o zasadach organizacji i funkcjonowania innych instytucji społeczno-politycznych oraz instytucji i organów Unii Europejskiej, a także innych organizacji międzynarodowych K_W02

W2 - zaawansowana wiedza o specyfice różnorodnych stosunków prawnych zachodzących między różnymi podmiotami w skali państwowej i międzynarodowej K_W03

W3 - zaawansowana wiedza o normach i regulacjach prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania różnych rodzajów instytucji publicznych, a w szczególności o zróżnicowanej prawnej regulacji organizacji i funkcjonowania organów ustawodawczych, administracji publicznej i sądów oraz innych organów ochrony prawnej w Polsce, w innych państwach (w tym państwach Unii Europejskiej), a także wiedza o zasadach organizacji i funkcjonowania innych instytucji administracyjnych, społeczno-politycznych oraz instytucji i organów Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych, a także o zasadach i normach etycznych funkcjonujących w tych instytucjach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania K_W07


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - umiejętność prawidłowej interpretacji i wyjaśniania zjawisk społeczno-prawnych w zakresie prawa międzynarodowego publicznego K_U01

U2 - umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej do wnikliwego i krytycznego analizowania konkretnych spraw z zakresu prawa międzynarodowego publicznego K_U02

U6 - umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do krytycznej analizy dylematów pojawiających się w pracy zawodowej w zakresie prawa międzynarodowego publicznego K_U06

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności z prawa międzynarodowego publicznego K_K01

K2 - umiejętność myślenia i działania w sposób innowacyjny, będąc przygotowanym do podejmowania różnorodnych wyzwań zawodowych K_K05

Metody dydaktyczne:

Wykład akademicki.


Ćwiczenia z elementami dyskusji, interpretacją tekstów źródłowych.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu

Pełny opis:

Przedmiot do wyboru (spośród trzech do wyboru) dla III roku administracji niestacjonarnej

Literatura:

R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2004 (oraz nowsze wydania).

J. Gilas, Prawo międzynarodowe, Toruń 1996 lub 1999;

T. Wasilewski, Stosunek wzajemny: porządek międzynarodowy, prawo międzynarodowe, europejskie prawo wspólnotowe, prawo krajowe, Toruń 2009.

W. Góralczyk, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2007 i nowsze wydania;

K. Kocot, K. Wolfke, Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego, Wrocław, Warszawa 1976 i nowsze wydania;

A. Przyborowska-Klimczak, Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, Lublin 2001 i nowsze wydania.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin z wykładu.

Egzamin składa się z testu lub pytań opisowych. Należy uzyskać co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi z testu lub napisać poprawnie w ok. 60% odpowiedzi z pytań opisowych. Pozwala to na uzyskanie oceny dostatecznej.

Uzyskanie 75% prawidłowych odpowiedzi z testu oznacza ocenę dobrą. Uzyskanie 90% prawidłowych odpowiedzi pozwala uzyskać ocenę bardzo dobrą.

W przypadku dwóch pytań opisowych zadowalająca odpowiedź na każde pytanie oznacza ocenę dobrą. Z kolei pełna odpowiedź na każde pytanie daje ocenę bardzo dobrą.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Wasilewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Wasilewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kałduński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kałduński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.