Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy psychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-POD-PS-N1 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Podstawy psychologii
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty do wyboru dla studentów niestacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

- udział w wykładzie, konsultacje - 33 godz.

- praca własna studenta - 17 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - zaawansowana wiedza o systemie nauk prawnych i ich zasadniczym znaczeniu dla zrozumienia systemu prawa i zasad jego funkcjonowania; pogłębiona wiedza o przedmiocie i specjalistycznej terminologii psychologii oraz jej pomocniczej roli niezbędnej dla właściwego wykonywania zawodu K_W01

W2 - zaawansowana wiedza zasadach i normach psychologicznych funkcjonujących w instytucjach publicznych, ich źródłach i naturze K_W08

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - umiejętność analizowania konkretnych stanów faktycznych i prawnych oraz samodzielnego podejmowania właściwych rozstrzygnięcia w tym zakresie K_U07

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - umiejętność identyfikacji problemów moralnych i dylematów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu i rozstrzygania ich zgodnie z prawem oraz zasadami psychologii K_K03

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład problemowy

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu psychologii, w tym wskazanie zachowań mających znaczenie dla pracowników administracji.

Pełny opis:

Psychologia społeczna jako nauka.

Procesy spostrzegania społecznego, atrybucje, zjawisko kategoryzacji społecznej, wiedza i sądy o świecie społecznym.

Ja i wizerunek własnej osoby.

Autoprezentacja.

Postawy interpersonalne i wartości; jedno i dwuwymiarowość postaw.

Komunikowanie się i zmiana postaw.

Wpływ społeczny. Wywieranie wpływu na ludzi.

Grupa społeczna i jej wpływ na zachowanie jednostki; rodzaje grup społecznych, struktura grupy, pojęcie roli społecznej, sposoby pełnienia ról społecznych; pozycja w strukturze grupy; konformizm.

Zachowanie prospołeczne (pomaganie i altruizm).

Zachowania antyspołeczne (agresja i przemoc).

Atrakcyjność interpersonalna i psychologia bliskich związków

Literatura:

B. Wojciszke: Człowiek wśród ludzi, Warszawa 2009

E. Aronson Człowiek istota społeczna, Warszawa 2011

R. Cialdini: Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk 2007

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę w formie pracy pisemnej. Odpowiedź na 3 pytania (odpowiedź pełna – ocena bardzo dobra, odpowiedź znaczącą prawidłowa - ocena dobra, odpowiedź satysfakcjonująca – ocena dostateczna). Student musi udzielić odpowiedzi na wszystkie trzy pytania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wolak
Prowadzący grup: Krzysztof Wolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wolak
Prowadzący grup: Krzysztof Wolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wolak
Prowadzący grup: Krzysztof Wolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Zubiel-Kasprowicz
Prowadzący grup: Magdalena Zubiel-Kasprowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.