Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawoznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-PRAW-S2 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawoznawstwo
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, administracja (s2)
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta obejmuje 125 godzin. Składa się na nie: 30 godzin odbyte na wykładzie, 15 godzin ćwiczeń oraz 80 godzin pracy własnej. W ramach pracy własnej studenci: przygotowują się do egzaminu kończącego wykład (40 godz.), zapoznają ze wskazaną literatura oraz notatkami (20 godzin), przygotowują się do dyskusji w czasie ćwiczeń i na wykładzie (10 godz.) oraz przygotowują się do kolokwium na koniec ćwiczeń (10 godz.).

Skrócony opis:

Wprowadzenie dla studentów absolwentów studiów I stop. kierunków: europeistyka, politologia, stosunki międzynarodowe, historia, finanse i rachunkowość, socjologia, oraz zarządzanie - do podstawowych zagadnień prawoznawstwa, zaznajomienie studentów z nomenklaturą języka prawniczego, pojęciem państwa prawa,systemu prawa, normy prawnej, zagadnieniami tworzenia i stosowania prawa. Przedmiot ma na celu przygotowanie studentów pierwszego roku do dalszej nauki w zakresie dyscypliny dogmatycznych, ukazania funkcji prawa we współczesnym państwie wraz z elementami wykładni i interpretacji prawniczej.

Pełny opis:

Studenci I r. stacjonarnych studiów administracji II st. (absolwenci studiów I stop. kierunków: europeistyka, politologia, stosunki międzynarodowe, historia, finanse i rachunkowość, socjologia, oraz zarządzanie)

Wykład rozpoczyna przedstawienie charakterystyki nauk prawnych, zaprezentowany zostaje ogólny podział nauk oraz podstawowe zagadnienia metodologiczne. W dalszej części rozważaniom poddane zostaje pojecie prawa i jego interpretacja z punktu widzenia wiodących nurtów filozoficznoprawnych. Wprowadzony zostaje podział na prawo wewnętrzne i międzynarodowe, analizowane są również funkcje prawa. Przedmiotem wykładu są następnie relacje prawa i innych systemów normatywnych (w tym moralności). Słuchacz zostaje także zapoznany z pojęciem normy prawnej i przepisu prawnego, wypracowanymi w nauce prawa koncepcjami budowy norm prawnych oraz podstawowymi podziałami przepisów. Kolejnym przedstawianym w toku wykładu zagadnieniem jest obowiązywanie prawa i jego wieloaspektowość. Wprowadzony zostaje podział na prawo publiczne i prywatne oraz jego kryteria. Zaprezentowane zostają cechy charakterystyczne systemów prawnych świata oraz pojęcie systemu konkretnego i jego budowa. W dalszej części wykład tyczy węzłowych problemów prawoznawstwa takich jak tworzenie, stosowanie i wykładnia prawa oraz reguł rządzących tymi procesami. Elementy teorii argumentacji, w tym reguły wnioskowań prawniczych to kolejne poruszane w toku wykładu zagadnienia. Wstęp do nauki prawa procesowego (formy procesu, podstawy prawa dowodowego) oraz nauki prawa prywatnego (stosunek prawny i jego elementy) to kolejne prezentowane kwestie. Wykład zamyka wprowadzenie pojęcia państwa prawa i omówienie gwarancji praworządności.

Literatura:

Podstawowa:

L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2011

Uzupełniająca:

1. J. Nowacki, Z.Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Kraków 2002

2. T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2003

3. L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2006

4. L. Morawski, Wykładnia w orzecznictwie sądów. Komentarz, Toruń 2002

5. L. Morawski, Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Warszawa 2005

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Czarnecka
Prowadzący grup: Agata Czarnecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Kustra-Rogatka
Prowadzący grup: Aleksandra Kustra-Rogatka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Kustra-Rogatka
Prowadzący grup: Aleksandra Kustra-Rogatka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Kustra-Rogatka
Prowadzący grup: Aleksandra Kustra-Rogatka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kilanowski
Prowadzący grup: Marcin Kilanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.