Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sztuka i kultura Indii w dobie globalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-OG-SzI-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0210) Sztuka
Nazwa przedmiotu: Sztuka i kultura Indii w dobie globalizacji
Jednostka: Wydział Sztuk Pięknych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach – 30godz. (1 ECTS)

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do kolokwium- 25 godz.(1ECTS)


Łącznie: 55godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Ma wiedzę na temat sztuki i kultury Indii w kontekście globalnym;

Opisuje sztukę Indii, przede wszystkim religijną i współczesną;

Charakteryzuje najważniejsze zjawiska kultury indyjskiej, szczególnie w kontekście relacji międzykulturowych


Efekty uczenia się - umiejętności:

Wykorzystuje swoją wiedzę w kontakcie z przedstawicielami kultury indyjskiej;

Analizuje zjawiska związane z globalnym kontekstem kultury indyjskiej.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Ma świadomość różnic międzykulturowych;

Posiada umiejętność odpowiedniej komunikacji z przedstawicielami kultury indyjskiej;

Posiada zdolność samodzielnej oceny czy zastosowanie symboli i znaków właściwych kulturze indyjskiej jest odpowiednie i nie powoduje potencjalnych konfliktów.


Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przestawienie kultury i sztuki indyjskiej w kontekście globalizacji i dynamiki kontaktów Europy z obywatelami innych kultur. Przybliżenie tych zagadnień jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji, kiedy zauważalny jest wzrost nastojów ksenofobicznych. Kultura indyjska jest obecna w Europie zachodniej i coraz bardziej w Polsce. Mimo jednak powszechności, jej znajomość jest najczęściej bardzo powierzchowna. Brak wiedzy na temat zasad funkcjonujących tej kultury powoduje wiele negatywnych implikacji, jak nieświadome obrażanie członków jej społeczności, a co za tym idzie - niemożliwość harmonijnego współistnienie i zrozumienia. Budzi to też agresję w społecznościach europejskich, których efekty widoczne są nawet w Toruniu (pobicie ciemnoskórych studentów). Na zajęciach uwaga skoncentrowana zostanie na zagadnieniach najważniejszych z punktu widzenia współistnienia kultury indyjskiej z europejską.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przestawienie kultury i sztuki indyjskiej w kontekście globalizacji i dynamiki kontaktów Europy z obywatelami innych kultów. Przybliżenie tych zagadnień jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji, kiedy zauważalny jest wzrost nastojów ksenofobicznych. Kultura indyjska jest obecna powszechnie w Europie zachodniej i coraz bardziej w Polsce. Mimo tego jednak, jej znajomość jest najczęściej bardzo powierzchowna, kojarzona z kolorowymi wizerunkami bóstw, pięknymi kobietami, jogą, kinem Bollywood czy też kuchnią. Brak wiedzy na temat zasad funkcjonujących w tej kulturze powoduje wiele negatywnych implikacji, jak nieświadome obrażanie członków jej społeczności, a co za tym idzie - niemożliwość harmonijnego współistnienie i zrozumienia. Budzi to też agresję w społecznościach europejskich, których efekty widoczne są nawet w Toruniu (pobicie ciemnoskórych studentów). Na zajęciach uwaga skoncentrowana zostanie na najważniejszych z punktu widzenia współistnienia kultury indyjskiej z europejską zagadnieniach. Bardzo ważną kwestią jest system kasowy i jego wielkowymiarowe implikacje w życiu codziennym. Wiąże się z tym przede wszystkim kwestia czystości/nieczystości rytualnej, której zrozumienie jest niezbędne w kontaktach z Indusami. Kolejnym zagadnieniem będzie szeroko pojęta sztuka indyjska i jej odbiór w Europie. Szczególna uwaga skoncentrowana zostanie na przedstawieniach religijnych - ich rodzajach, symbolice i funkcjach w kulturze indyjskiej. Analizie poddanie następnie ich występowanie w Europie - zarówno wśród diaspory indyjskiej jak ich użycie przez Europejczyków. Wskazane zostaną nieodpowiednie zastosowania świętych wizerunków i symboli, np. najbardziej drastyczny przykład jak użycie ikonografii Lakszmi do reklamy hamburgerów czy też boga Ganeśi na butach i matach do jogi. Studenci będą mieli zadanie samodzielnego wyszukania takich przejawów w najbliższym otoczeniu, które zostaną poddane analizie na zajęciach. Ważnym i niezrozumianym powszechnie aspektem kultury indyjskiej jej status kobiety oraz symbolika strojów i makijażu. Na zajęciach przedstawione zostaną te zagadnienia w kontekście historycznym, które możliwą zrozumienie współczesnej sytuacji. Na zajęciach poruszony zostanie również problem sztuki współczesnej oraz samoidentyfikacji artystów indyjskich w dobie globalizacji. Znaczna większość z nich odnosi się do kultury i sztuki swojego kraju, nawet ci urodzeni już w Europie. Na podstawie wybranych przykładów, szczególnie tych prezentowanych na wystawie Nowa sztuka z Indii w Galerii Zachęta w Warszawie, wskazane zostaną te głębokie konotacje, bez których właściwa interpretacja ich sztuki jest niemożliwa.

Literatura:

1. Gerlach T., Indie w świadomości Indusów, Wrocław: Ossolineum 1983.

2. Szatkowska J., Zmiany społeczeństwa kastowego w Indiach współczesnych, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1977

3. Jain Kajri, Gods in the Bazaar: The Economies of Indian Calendar Art (Objects/Histories), Durham - London: Duke University Press 2007.

4. Mitter Partha., Indian Art, Oxford: Oxford University Press, 2001

5. Seen G., Feminine Fables. Imaging the Indian Woman in Painting, Photography and Cinema, Ahmedabad: Mapin Publishing 2002

6. Expressions and Evocations. Contemporary Women Artists of India, ed. G. Sinha, Mumbai: Marg Publications 1996

7. Daniélou, Alain, The Myths and Gods of India: the Classic Work on Hindu Polytheism, Rochester, Vt.: Inner Traditions International, 1991.

8. Tuli N., The Flamed Mosaic. Indian Contemporary Painting, Ahmedabad: Heart in association with Mapin Publishing Pvt. Ltd., 1997

Seid B., New Narratives: Contemporary Art from India, Chicago: Mapin Publishing 2007.

Metody i kryteria oceniania:

test zaliczeniowy

- aktywność

Kryteria oceniania:

ndst – 0-50 pkt (0-50%)

dst- 55-60 pkt (55-60%)

dst plus- 65 pkt (65%)

db- 70 pkt (70%)

db plus- 75-90 pkt (75-90%)

bdb- 100 pkt (95-100%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones
Prowadzący grup: Dorota Kamińska-Jones
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones
Prowadzący grup: Dorota Kamińska-Jones
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.