Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia i techniki malarstwa ściennego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401--TTMŚ-1Z-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0213) Sztuki plastyczne
Nazwa przedmiotu: Technologia i techniki malarstwa ściennego
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 1 rok, sem. zimowy - malarstwo (dm)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):35


- udział w ćwiczeniach – 30

- konsultacje z nauczycielem akademickim- 5


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):25

- przygotowanie do ćwiczeń, przygotowanie szkiców– 10

- przygotowanie prac zaliczeniowych -15Łącznie:60 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

zna terminologię sztuk plastycznych i posiada wiedzę w zakresie obszarów sztuki i nauki niezbędną do formułowania i rozwiązywania zagadnień artystycznych właściwych dla kierunku malarstwo

( K_W01)Efekty uczenia się - umiejętności:

umie podejmować samodzielne decyzje w procesie tworzenia prac artystycznych z zakresu kierunku malarstwo (K_U03)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

ma świadomość poziomu wiedzy i własnych umiejętności oraz pozytywne nastawienie do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji i potrafi przekazać taką postawę innym( K_K01)

Metody dydaktyczne:

Rozmowy, korekty, elementy wykładów.

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów ze stosowanymi na przestrzeni wieków w malarstwie ściennym technikami

i technologiami malarskimi.

Pełny opis:

Podczas zajęć student poznaje tajniki dawnych i nowych technik stosowanych w malarstwie ściennym. Poznaje materiały i technologie budowy ścian i podłoży malarskich stosowanych w malarstwie ściennym, właściwości estetyczne i fizyczne materiałów malarskich. Uświadamia sobie cechy kompozycji - także monumentalnej oraz znaczenia skali w malarstwie ściennym. Wchodzi w zagadnienia relacji

malarstwa z przestrzenią architektoniczną.

Studenci wykonują szereg ćwiczeń malarskich w różnych, charakterystycznych dla danej epoki czy obszaru geograficznego - technikach i konwencjach, poznając przy tym specyfikę malarstwa monumentalnego i dekoracyjnego.

Zakres ćwiczeń dotyczy zagadnień klasycznych technik malarstwa ściennego , a także ich modyfikacji. Studenci wykonują projekty

i w razie potrzeby kartony 1:1 , które przeniesione na tynk są przedmiotem realizacji w zadanej technice.

Realizacja projektów o określonym stopniu trudności, zarówno artystycznym jak i technologicznym .

Literatura:

Cennino Cennini "Rzecz o malarstwie", Wrocław 1955

Doerner Max "Materiały malarskie i ich zastosowanie", Arkady, Warszawa 1975

Kiplik "Technika żiwopisi", Moskwa, Leningrad 1950

Slansky Bohuslaw "Techniki malarstwa", tom I, Arkady, Warszawa, 1989

Ślesiński Władysław "Techniki malarskie - spoiwa mineralne", Arkady, Warszawa, 1989

Ślesiński Władysław "Techniki malarskie - spoiwa organiczne", Arkady, Warszawa, 1990

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia semestru jest wykonanie wszystkich ćwiczeń oraz obecność na zajęciach - dopuszczalne 3 nieobecności.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wysocka
Prowadzący grup: Lech Kubiak, Anna Wysocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lech Kubiak
Prowadzący grup: Lech Kubiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lech Kubiak
Prowadzący grup: Magdalena Chomiak, Lech Kubiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lech Kubiak
Prowadzący grup: Lech Kubiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.