Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Animacja Komputerowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-AKO-3l-DM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0213) Sztuki plastyczne
Nazwa przedmiotu: Animacja Komputerowa
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 3 rok, sem. letni - grafika warsztatowa (dm)
Przedmioty obowiązkowe - 3 rok, sem. letni - projektowanie graficzne (dm)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie II roku na kierunku Grafika warsztatowa i Projektowanie graficzne.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1.Ilość godzin przewidzianych w planie studiów i realizowanych z udziałem nauczycieli dla danego przedmiotu: godziny realizowane w trybie kontaktowym: 120

2.Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/słuchacza/uczestnika kursu potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, wymagane powtórzenie materiału, pisanie prac, projektów, czytanie literatury: 90

3.Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w egzaminach): 30

4.Czas wymagany do odbycia obowiązkowej (-ych) praktyki

1.(praktyk): nie dotyczy

Łącznie: 240 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

1. Posiada wiedzę w zakresie technik animacji klasycznej i komputerowej oraz ich związku z wieloma dziedzinami współczesnego życia. (K_W02)

2. Werbalizuje problematykę formalną, porównuje współzależności warstwy formalnej jak i semantycznej. (K_W01

3. Posługuje się mediami elektronicznymi w indywidualnej kreacji artystycznej w oparciu o wiedzę z zakresu dawnych i współczesnych tendencji sztuki animacji. (K_W03)

4. Interpretuje zagadnienia formy w kontekście różnych nurtów sztuki animacji jak i swoich realizacji, a także dostrzega ich znaczenie dla dalszego rozwoju osobowości twórczej.(K_W04)

5. Ma wiedzę dotyczącą uwarunkowań swobodnej i niezależnej kreacji artystycznej.(K_W05)

Efekty uczenia się - umiejętności:

1. Posługuje się swobodnie mediami elektronicznymi w indywidualnej kreacji artystycznej. (K_U01)

2. Wykorzystuje twórczo elementy języka animacji. (K_U02 )

3. Komponuje samodzielnie krótkie formy graficzno-filmowe. (K_U03)

4. Uwzględnia w procesie twórczym aspekty prawne związane z wykorzystywaniem cudzych utworów muzycznych. (K_U04)

6. Rozwiązuje zadania z animacji w sposób twórczy, niezależny i oryginalny. (K_U07)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1. Wykazuje zaangażowaną, kreatywną i poszukującą postawę. (K_U07)

Metody dydaktyczne:

- Prezentacje przykładów realizacji z poprzednich lat studiów, prac artystów animatorów z omówieniem cech formalnych, technicznych i technologicznych;

Wprowadzenie w problematykę zadania, omówienie sposobów realizacji i pokaz przykładowych rozwiązań;

- Proces realizacji ćwiczeń ma dwa zasadnicze etapy: projekt i samodzielna realizacja. Oba etapy są omawiane z każdym studentem podczas korekty indywidualnej.

- Przeglądy poszczególnych ćwiczeń to omawianie prac z udziałem grupy studentów.

- Zaliczenie każdego semestru polega na przeglądzie samodzielnie wykonanych ćwiczeń, ich analizie i omówieniu efektów realizacji. Ocenie podlegają: zasadność odpowiedzi na zadany temat, adekwatność użytych środków wyrazu, umiejętność wyrażenia ruchu, spójność konstrukcji ćwiczenia. Podstawą zaliczenia jest obecność na zajęciach i realizacja zadanych ćwiczeń.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Animacja komuterowa to przedmiot, którego celem jest wprowadzenie w zagadnienia związane ze specyfiką realizacji obrazu animowanego, przy użyciu współczesnych narzędzi (komputer) oraz przekazanie wiedzy i przygotowanie praktyczne w zakresie tworzenia komunikatu wizualnego, zbudowanego z różnorodnych środków przekazu (obrazu, dźwięku).

Pełny opis:

1. CEL PRZEDMIOTU:

Przekazanie studentom podstaw wiedzy o tworzeniu i praktycznym wykorzystaniu animacji komputerowej oraz świadomym zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania do realizacji zamierzonego projektu.

Przedmiot animacja komputerowa realizowany jest w formie ćwiczeń. Ćwiczenia poświęcone są realizacji zadań o wzrastającym stopniu złożoności i trudności. Zakres zadań realizowanych przez studentów obejmuje zarówno podstawowe zasady tworzenia animacji jak i zagadnienia warsztatowe.

Podstawowe bloki tematyczne:

- język animacji

- warsztat animatora,

- cyfrowe przygotowanie i importowanie plików składowych projektu,

- animacja komputerowa (2D i 3D),

- montaż cyfrowy,

- udźwiękowienie,

- edycja klipów filmowych,

- kompresja i zapis w postaci popularnych plików cyfrowego wideo w wybranych programach.

Literatura:

- J. Beck, Sztuka animacji, Warszawa 2006

- Z. Benedyktowicz (red.), Zbigniew Rybczyński. Podróżnik do krainy niemożliwości, Warszawa 1993

- M. Giżycki, Nie tylko Disney, Rzecz o filmie animowanym, Warszawa 2000

- L. Manovich, Język nowych mediów, Warszawa 2006

- W. Murch, W mgnieniu oka. Sztuka montażu filmowego, Warszawa 2006

- T. White, The Animators Workbook, Nowy Jork 1984

- M. Frukacz, 24 klatki na sekundę. Rozmowy o animacji, Kraków 2008

- B. Brown, Światło w filmie, Warszawa 2009

- W. Szymczyk, Inscenizacja filmowa. Podręcznik reżyserii, Łódź 2011

- G. Mercado, Okiem filmowca, Warszawa 2009

- B. Block, Opowiadanie obrazem, Warszawa 2010

- Antologia polskiej animacji, Polskie Wyd. Audiowizualne, Warszawa 2008

- Antologia polskiej animacji eksperymentalnej, Polskie Wyd. Audiowizualne, Warszawa 2008

- Adobe Creative Team, Adobe After Effects CS5. Oficjalny podręcznik, Helion 2011

- Adobe Creative Team, Adobe Premiere Pro CS4. Oficjalny podręcznik, Helion 2009

Adobe Creative Team, Adobe After Effects CS5. Oficjalny podręcznik, Helion 2011

- Adobe Creative Team, Adobe Premiere Pro CS4. Oficjalny podręcznik, Helion 2009

http://pl.wikipedia.org/wiki/Scenorys

http://ninateka.pl/

https://helpx.adobe.com/after-effects.html

Metody i kryteria oceniania:

- Proces realizacji ćwiczeń ma dwa zasadnicze etapy: projekt i samodzielna realizacja. Oba etapy są omawiane z każdym studentem podczas korekty indywidualnej.

- Przeglądy poszczególnych ćwiczeń to omawianie prac z udziałem grupy studentów.

- Zaliczenie każdego semestru polega na przeglądzie samodzielnie wykonanych ćwiczeń, ich analizie i omówieniu efektów realizacji. Ocenie podlegają: zasadność odpowiedzi na zadany temat, adekwatność użytych środków wyrazu, umiejętność wyrażenia ruchu, spójność konstrukcji ćwiczenia. Podstawą zaliczenia jest obecność na zajęciach i realizacja zadanych ćwiczeń.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Wawrzak
Prowadzący grup: Emma Kwiatkowska, Jakub Wawrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Skrócony opis:

Animacja komuterowa to przedmiot, którego celem jest wprowadzenie w zagadnienia związane ze specyfiką realizacji obrazu animowanego, przy użyciu współczesnych narzędzi (komputer) oraz przekazanie wiedzy i przygotowanie praktyczne w zakresie tworzenia komunikatu wizualnego, zbudowanego z różnorodnych środków przekazu (obrazu, dźwięku).

Pełny opis:

1. CEL PRZEDMIOTU:

Przekazanie studentom podstaw wiedzy o tworzeniu i praktycznym wykorzystaniu animacji komputerowej oraz świadomym zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania do realizacji zamierzonego projektu.

Przedmiot animacja komputerowa realizowany jest w formie ćwiczeń. Ćwiczenia poświęcone są realizacji zadań o wzrastającym stopniu złożoności i trudności. Zakres zadań realizowanych przez studentów obejmuje zarówno podstawowe zasady tworzenia animacji jak i zagadnienia warsztatowe.

Podstawowe bloki tematyczne:

- język animacji

- warsztat animatora,

- cyfrowe wprowadzanie materiałów wyjściowych,

- animacja komputerowa,

- komputerowy montaż,

- udźwiękowienie,

- edycja klipów filmowych,

- kompresja i zapis w postaci popularnych plików cyfrowego wideo w wybranych programach.

Literatura:

Adobe Creative Team, Adobe After Effects CS5. Oficjalny podręcznik, Helion 2011

Adobe Creative Team, Adobe Premiere Pro CS4. Oficjalny podręcznik, Helion 2009

Adobe Creative Team, Adobe After Effects CS5. Oficjalny podręcznik, Helion 2011

- Adobe Creative Team, Adobe Premiere Pro CS4. Oficjalny podręcznik, Helion 2009

- Antologia polskiej animacji, Polskie Wydawnictwa Audiowizualne

- Antologia polskiej animacji eksperymentalnej, Polskie Wydawnictwa Audiowizualne

- Jerry Beck, Sztuka animacji, Arkady 2006

- Praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Benedyktowicza, Zbigniew Rybczyniski. Podróżnik do krainy niemożliwości, Warszawa 1993

- Marcin Giżycki, Nie tylko Disney, Rzecz o filmie animowanym, Wydawnictwa Artystyczne I Filmowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000

- Lew Manovich, Język nowych mediów, Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006

- Walter Murch, W mgnieniu oka. Sztuka montażu filmowego, Wydawnictwo Wojciech Marzec Warszawa 2006

- Tony White, The Animators Workbook, Nowy Jork 1984,

- Mariusz Frukacz, 24 klatki na sekundę. Rozmowy o animacji, Lokator 2008

http://pl.wikipedia.org/wiki/Scenorys

http://ninateka.pl/

https://helpx.adobe.com/after-effects.html

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Wawrzak
Prowadzący grup: Emma Kwiatkowska, Jakub Wawrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Skrócony opis:

Animacja komuterowa to przedmiot, którego celem jest wprowadzenie w zagadnienia związane ze specyfiką realizacji obrazu animowanego, przy użyciu współczesnych narzędzi (komputer) oraz przekazanie wiedzy i przygotowanie praktyczne w zakresie tworzenia komunikatu wizualnego, zbudowanego z różnorodnych środków przekazu (obrazu, dźwięku).

Pełny opis:

1. CEL PRZEDMIOTU:

Przekazanie studentom podstaw wiedzy o tworzeniu i praktycznym wykorzystaniu animacji komputerowej oraz świadomym zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania do realizacji zamierzonego projektu.

Przedmiot animacja komputerowa realizowany jest w formie ćwiczeń. Ćwiczenia poświęcone są realizacji zadań o wzrastającym stopniu złożoności i trudności. Zakres zadań realizowanych przez studentów obejmuje zarówno podstawowe zasady tworzenia animacji jak i zagadnienia warsztatowe.

Podstawowe bloki tematyczne:

- język animacji

- warsztat animatora,

- cyfrowe wprowadzanie materiałów wyjściowych,

- animacja komputerowa,

- komputerowy montaż,

- udźwiękowienie,

- edycja klipów filmowych,

- kompresja i zapis w postaci popularnych plików cyfrowego wideo w wybranych programach.

Literatura:

Adobe Creative Team, Adobe After Effects CS5. Oficjalny podręcznik, Helion 2011

Adobe Creative Team, Adobe Premiere Pro CS4. Oficjalny podręcznik, Helion 2009

Adobe Creative Team, Adobe After Effects CS5. Oficjalny podręcznik, Helion 2011

- Adobe Creative Team, Adobe Premiere Pro CS4. Oficjalny podręcznik, Helion 2009

- Antologia polskiej animacji, Polskie Wydawnictwa Audiowizualne

- Antologia polskiej animacji eksperymentalnej, Polskie Wydawnictwa Audiowizualne

- Jerry Beck, Sztuka animacji, Arkady 2006

- Praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Benedyktowicza, Zbigniew Rybczyniski. Podróżnik do krainy niemożliwości, Warszawa 1993

- Marcin Giżycki, Nie tylko Disney, Rzecz o filmie animowanym, Wydawnictwa Artystyczne I Filmowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000

- Lew Manovich, Język nowych mediów, Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006

- Walter Murch, W mgnieniu oka. Sztuka montażu filmowego, Wydawnictwo Wojciech Marzec Warszawa 2006

- Tony White, The Animators Workbook, Nowy Jork 1984,

- Mariusz Frukacz, 24 klatki na sekundę. Rozmowy o animacji, Lokator 2008

http://pl.wikipedia.org/wiki/Scenorys

http://ninateka.pl/

https://helpx.adobe.com/after-effects.html

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Wawrzak
Prowadzący grup: Emma Kwiatkowska, Jakub Wawrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Skrócony opis:

Animacja komuterowa to przedmiot, którego celem jest wprowadzenie w zagadnienia związane ze specyfiką realizacji obrazu animowanego, przy użyciu współczesnych narzędzi (komputer) oraz przekazanie wiedzy i przygotowanie praktyczne w zakresie tworzenia komunikatu wizualnego, zbudowanego z różnorodnych środków przekazu (obrazu, dźwięku).

Pełny opis:

1. CEL PRZEDMIOTU:

Przekazanie studentom podstaw wiedzy o tworzeniu i praktycznym wykorzystaniu animacji komputerowej oraz świadomym zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania do realizacji zamierzonego projektu.

Przedmiot animacja komputerowa realizowany jest w formie ćwiczeń. Ćwiczenia poświęcone są realizacji zadań o wzrastającym stopniu złożoności i trudności. Zakres zadań realizowanych przez studentów obejmuje zarówno podstawowe zasady tworzenia animacji jak i zagadnienia warsztatowe.

Podstawowe bloki tematyczne:

- język animacji

- warsztat animatora,

- cyfrowe wprowadzanie materiałów wyjściowych,

- animacja komputerowa,

- komputerowy montaż,

- udźwiękowienie,

- edycja klipów filmowych,

- kompresja i zapis w postaci popularnych plików cyfrowego wideo w wybranych programach.

Literatura:

Adobe Creative Team, Adobe After Effects CS5. Oficjalny podręcznik, Helion 2011

Adobe Creative Team, Adobe Premiere Pro CS4. Oficjalny podręcznik, Helion 2009

Adobe Creative Team, Adobe After Effects CS5. Oficjalny podręcznik, Helion 2011

- Adobe Creative Team, Adobe Premiere Pro CS4. Oficjalny podręcznik, Helion 2009

- Antologia polskiej animacji, Polskie Wydawnictwa Audiowizualne

- Antologia polskiej animacji eksperymentalnej, Polskie Wydawnictwa Audiowizualne

- Jerry Beck, Sztuka animacji, Arkady 2006

- Praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Benedyktowicza, Zbigniew Rybczyniski. Podróżnik do krainy niemożliwości, Warszawa 1993

- Marcin Giżycki, Nie tylko Disney, Rzecz o filmie animowanym, Wydawnictwa Artystyczne I Filmowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000

- Lew Manovich, Język nowych mediów, Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006

- Walter Murch, W mgnieniu oka. Sztuka montażu filmowego, Wydawnictwo Wojciech Marzec Warszawa 2006

- Tony White, The Animators Workbook, Nowy Jork 1984,

- Mariusz Frukacz, 24 klatki na sekundę. Rozmowy o animacji, Lokator 2008

http://pl.wikipedia.org/wiki/Scenorys

http://ninateka.pl/

https://helpx.adobe.com/after-effects.html

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Wawrzak
Prowadzący grup: Jakub Wawrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Skrócony opis:

Animacja komuterowa to przedmiot, którego celem jest wprowadzenie w zagadnienia związane ze specyfiką realizacji obrazu animowanego, przy użyciu współczesnych narzędzi (komputer) oraz przekazanie wiedzy i przygotowanie praktyczne w zakresie tworzenia komunikatu wizualnego, zbudowanego z różnorodnych środków przekazu (obrazu, dźwięku).

Pełny opis:

1. CEL PRZEDMIOTU:

Przekazanie studentom podstaw wiedzy o tworzeniu i praktycznym wykorzystaniu animacji komputerowej oraz świadomym zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania do realizacji zamierzonego projektu.

Przedmiot animacja komputerowa realizowany jest w formie ćwiczeń. Ćwiczenia poświęcone są realizacji zadań o wzrastającym stopniu złożoności i trudności. Zakres zadań realizowanych przez studentów obejmuje zarówno podstawowe zasady tworzenia animacji jak i zagadnienia warsztatowe.

Podstawowe bloki tematyczne:

- język animacji

- warsztat animatora,

- cyfrowe wprowadzanie materiałów wyjściowych,

- animacja komputerowa,

- komputerowy montaż,

- udźwiękowienie,

- edycja klipów filmowych,

- kompresja i zapis w postaci popularnych plików cyfrowego wideo w wybranych programach.

Literatura:

- J. Beck, Sztuka animacji, Warszawa 2006

- Z. Benedyktowicz (red.), Zbigniew Rybczyński. Podróżnik do krainy niemożliwości, Warszawa 1993

- M. Giżycki, Nie tylko Disney, Rzecz o filmie animowanym, Warszawa 2000

- L. Manovich, Język nowych mediów, Warszawa 2006

- W. Murch, W mgnieniu oka. Sztuka montażu filmowego, Warszawa 2006

- T. White, The Animators Workbook, Nowy Jork 1984

- M. Frukacz, 24 klatki na sekundę. Rozmowy o animacji, Kraków 2008

- B. Brown, Światło w filmie, Warszawa 2009

- W. Szymczyk, Inscenizacja filmowa. Podręcznik reżyserii, Łódź 2011

- G. Mercado, Okiem filmowca, Warszawa 2009

- B. Block, Opowiadanie obrazem, Warszawa 2010

- Antologia polskiej animacji, Polskie Wyd. Audiowizualne, Warszawa 2008

- Antologia polskiej animacji eksperymentalnej, Polskie Wyd. Audiowizualne, Warszawa 2008

- Adobe Creative Team, Adobe After Effects CS5. Oficjalny podręcznik, Helion 2011

- Adobe Creative Team, Adobe Premiere Pro CS4. Oficjalny podręcznik, Helion 2009

Adobe Creative Team, Adobe After Effects CS5. Oficjalny podręcznik, Helion 2011

- Adobe Creative Team, Adobe Premiere Pro CS4. Oficjalny podręcznik, Helion 2009

http://pl.wikipedia.org/wiki/Scenorys

http://ninateka.pl/

https://helpx.adobe.com/after-effects.html

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Wawrzak
Prowadzący grup: Jakub Wawrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Skrócony opis:

Animacja komuterowa to przedmiot, którego celem jest wprowadzenie w zagadnienia związane ze specyfiką realizacji obrazu animowanego, przy użyciu współczesnych narzędzi (komputer) oraz przekazanie wiedzy i przygotowanie praktyczne w zakresie tworzenia komunikatu wizualnego, zbudowanego z różnorodnych środków przekazu (obrazu, dźwięku).

Pełny opis:

1. CEL PRZEDMIOTU:

Przekazanie studentom podstaw wiedzy o tworzeniu i praktycznym wykorzystaniu animacji komputerowej oraz świadomym zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania do realizacji zamierzonego projektu.

Przedmiot animacja komputerowa realizowany jest w formie ćwiczeń. Ćwiczenia poświęcone są realizacji zadań o wzrastającym stopniu złożoności i trudności. Zakres zadań realizowanych przez studentów obejmuje zarówno podstawowe zasady tworzenia animacji jak i zagadnienia warsztatowe.

Podstawowe bloki tematyczne:

- język animacji

- warsztat animatora,

- cyfrowe wprowadzanie materiałów wyjściowych,

- animacja komputerowa,

- komputerowy montaż,

- udźwiękowienie,

- edycja klipów filmowych,

- kompresja i zapis w postaci popularnych plików cyfrowego wideo w wybranych programach.

Literatura:

- J. Beck, Sztuka animacji, Warszawa 2006

- Z. Benedyktowicz (red.), Zbigniew Rybczyński. Podróżnik do krainy niemożliwości, Warszawa 1993

- M. Giżycki, Nie tylko Disney, Rzecz o filmie animowanym, Warszawa 2000

- L. Manovich, Język nowych mediów, Warszawa 2006

- W. Murch, W mgnieniu oka. Sztuka montażu filmowego, Warszawa 2006

- T. White, The Animators Workbook, Nowy Jork 1984

- M. Frukacz, 24 klatki na sekundę. Rozmowy o animacji, Kraków 2008

- B. Brown, Światło w filmie, Warszawa 2009

- W. Szymczyk, Inscenizacja filmowa. Podręcznik reżyserii, Łódź 2011

- G. Mercado, Okiem filmowca, Warszawa 2009

- B. Block, Opowiadanie obrazem, Warszawa 2010

- Antologia polskiej animacji, Polskie Wyd. Audiowizualne, Warszawa 2008

- Antologia polskiej animacji eksperymentalnej, Polskie Wyd. Audiowizualne, Warszawa 2008

- Adobe Creative Team, Adobe After Effects CS5. Oficjalny podręcznik, Helion 2011

- Adobe Creative Team, Adobe Premiere Pro CS4. Oficjalny podręcznik, Helion 2009

Adobe Creative Team, Adobe After Effects CS5. Oficjalny podręcznik, Helion 2011

- Adobe Creative Team, Adobe Premiere Pro CS4. Oficjalny podręcznik, Helion 2009

http://pl.wikipedia.org/wiki/Scenorys

http://ninateka.pl/

https://helpx.adobe.com/after-effects.html

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.