Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anatomia plastyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-ANP-1L-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0213) Sztuki plastyczne
Nazwa przedmiotu: Anatomia plastyczna
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 1 rok, sem. letni - malarstwo (dm)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

1.Godziny realizowane z udziałem nauczycieli : godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla przedmiotu :45 (2 punkty ECTS)


2.Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta, potrzebny do pomyślnego

zaliczenia przedmiotu tj. ; wiedzę i umiejętności w zakresie anatomicznej

obserwacji i przedstawiania bryły człowieka 30 (1 punkt ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:


werbalizuje cechy anatomiczne bryły człowieka K_ WO4

kwalifikuje wiedzę i umiejętności wobec możliwości i sposobów

interpretowania bryły człowieka na płaszczyźnie K_ W01, K_ W04
Efekty uczenia się - umiejętności:


- analizuje możliwości przedstawiania człowieka na płaszczyźnie

- anatomiczna analiza bryły człowieka K_U01

- Interpretuje zjawiska rzeczywistości widzialnej K_U01

- Podejmuje i realizuje kreatywnie zagadnienie proporcji podczas

obserwacji i interpretacji człowieka K_U07

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student :- doskonali wrażliwość percepcyjną K_K01

- wykazuje zaangażowaną , kreatywną postawę K_K02

Metody dydaktyczne:

- Analiza materiału anatomicznego podczas wstępnej obserwacji modela

- Rekapitulowanie wiedzy i umiejętności studentów po zakończeniu kolejnych

grup tematycznych (wspólne omawianie ćwiczeń wykonanych przez

studentów)

- Bieżąca korekta podczas wykonywania ćwiczeń

- Zaliczenie ćwiczeń studentów na stopień

Skrócony opis:

Na podstawie obserwacji postaci:

-ugruntowanie wiedzy o budowie anatomicznej człowieka (kościec,mięśnie, funkcje)

-zdobywanie i pogłębianie umiejętności świadomej i ukierunkowanej interpretacji (anatomicznej) i kreacji bryły człowieka na płaszczyżnie

Pełny opis:

Cwiczenia z przedmiotu Anatomia plastyczna nakierowane są na wnikliwą obserwację pozującej postaci dla zaobserwowania typowych i indywidualnych cech anatomicznych modela.

Studenci rozpoczynają ćwiczenia od anatomicznej analizy fragmentów anatomicznych (np. czaszka, kończyna górna, obręcz biodrowa itp.), co odpowiada zachowaniu stopniowania trudności.

Realizowane bloki tematyczne ćwiczeń :

-Studium czaszki jako bryły wielopłaszczyznowej

-Studium wybranego fragmentu szkieletu człowieka

-Studium twarzy - analiza anatomicznych fragmentów głowy człowieka

jako składowych bryły i elementów kształtujących ekspresję twarzy

(obserwacja funkcji mięśni wyrazowych)

-Studia postaci : tułów,studia ręki i kończyny dolnej, studium dłoni

-Studia postaci w ruchu

- Tematy do samodzielnego wykonania przez studentów :studia dłoni (pronacja i supinacja ) , studia form wyrazowych twarzy na podstawie autoportretu lub portretu

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Dr med.Jan Betlejewski ,Ludwik Dzwonkowski ;Zarys anatomii dla plastyków"

PWN W-wa 1955

Władysław Wytwicki "Anatomia plastyczna" PWN W-wa 1960

Doc. dr med. Josef Zrzavy " Anatomia człowieka dla plastyków" PZWL

W-wa 1961

Gottfried Bammes "Der nackte mensch " Drezno 1982

Kolorowy atlas anatomii człowieka . Praca zbior. pod red. M. Kiedrowskiej

Wyd. Solvart Bratysława

Literatura zalecana : Kenneth Clark Akt- studium idealnej formy PWN W-wa 1988 , Jeno Barcsay Anatomie fur Kunstler Wyd.Corwina Budapeszt 1981

Metody i kryteria oceniania:

Analiza cech anatomicznych podczas wstępnej obserwacji modela

Rekapitulowanie wiedzy i umiejętności studentów po zakończeniu kolejnych

grup tematycznych

Bieżąca korekta podczas wykonywania ćwiczeń

Zaliczenie (z końcem II semestru) na stopień wykonanych przez studentów

ćwiczeń wg bloków tematycznych oraz ćwiczeń wykonanych w czasie godzin

niekontaktowych .

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Będkowski
Prowadzący grup: Piotr Będkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Będkowski
Prowadzący grup: Piotr Będkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Będkowski
Prowadzący grup: Piotr Będkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Będkowski
Prowadzący grup: Piotr Będkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.