Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anatomia rysunku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-AnaRys-1L-sm-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką
Nazwa przedmiotu: Anatomia rysunku
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe 1 rok sem. letni Sztuka mediów i edukacja wizualna s1
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie rysunku. Orientuje się w z zjawiskach współczesnej sztuki i kultury. Student wykorzystuje wiedzę i umiejętności jakie zdobył podczas zajęć praktycznych, które zaliczył podczas pierwszego roku studiów.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe:

45 godz. zajęcia z udziałem prowadzącego 1,5 pkt.

Praca własna studenta:

30 godz. czas na wykonanie zadań i przygotowanie się do zajęć 1 pkt.

15 godz. – czas na przygotowanie się do zaliczenia przygotowanie prezentacji prac 0,5 pkt.

Razem: 90 godz. i 3 pkt. ECTSEfekty uczenia się - wiedza:

W1: Dysponuje uporządkowaną wiedzą na temat podstawowych linii rozwojowych w historii sztuk wizualnych i audiowizualnych, a także ich kontekstu historycznego, społeczno-kulturowego i związków z innymi dziedzinami współczesnego życia oraz zna publikacje związane z tymi zagadnieniami (K_W01)

W2: Zna i rozumie metody analizy, wartościowania i problematyzowania wytworów z zakresu sztuk wizualnych i audiowizualnych (K_W04)

W3: Zna i rozumie wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej (K_W14)

W4: Posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych, środków ekspresji artystycznej stosowanych w sztukach wizualnych i audiowizualnych (K_W15)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne w zakresie sztuki mediów i edukacji wizualnej oraz dysponować umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia (K_U01)

U2: Umie podejmować samodzielne decyzje dotyczące projektowania i realizacji własnych prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym(K_U03)

U3: Potrafi realizować własne działania artystyczne oparte na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystania wyobraźni,

intuicji i emocjonalności (K_U04)

U4: Potrafi korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych oraz stosować efektywne techniki ćwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez samodzielną pracę (K_U05)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Potrafi kreować własny wizerunek poprzez umiejętne łączenie różnych środków i mediów w wypowiedzi artystycznej (K_K03)

K2: Potrafi pracować indywidualnie i w grupie przyjmując różne role, negocjować (K_K08)


Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia, pokaz, prezentacja

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Jest to przedmiot pokazujący współczesne rozumienie rysunku, wraz z jego różnorodnością, intermedialnością, ze szczególnym uwzględnieniem cech rysunku „toruńskiego”.

Pełny opis:

Przedmiot autorski, który ma przybliżyć studentom historię i metody pracy a także specyficzny charakter kształcenia w Zakładzie Rysunku UMK i wskazanie tego co jest cechą rysunku toruńskiego. Dlatego podczas zajęć studentom przypomniana zostaje historia rysunku, nakreślona współczesna rola jaką pełni a także przedstawiona dokumentacja działań organizowanych przez Zakład Rysunku takich jak Rysunek bez granic, Ogólnopolska Wystaw Rysunku – Rysować.

Ćwiczenia obowiązujące studentów na tym przedmiocie wiążą się z tematami Ogólnopolskich wystaw rysunku i są tematami problemowymi, które studenci rozwiązują narzędziami od grafitu po własne propozycje narzędzi i metod rysunkowych.

Zagadnienia:

Rysunek-etymologia, historia rysunku, grafit, cień, rodzaje rysunku, granice rysunku, współistnienie rysunku z innymi dziedzinami sztuki, rysunek bez granic.

Literatura:

Zalecane źródła wiedzy:

• Katalogi OWRS i dokumentacja z archiwum Zakładu Rysunku

• Książki, katalogi, czasopisma z zakresu sztuki i kultury współczesnej

• Katalogi z zasobów Biblioteki Zakładu Rysunku

• Internet, telewizja

• Uczestnictwo w wystawach, konferencjach, wydarzeniach, warsztatach, sztuki współczesnej

• udział studentów w Ogólnopolskiej Wystawie Rysunku Studenckiego organizowanej przez Zakład Rysunku UMK w Toruniu.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania dotyczące zaliczenia

• Zaliczenie semestru polega na indywidualnym – grupowym przeglądzie prac i wnikliwej ich ocenie

• Prace winny odzwierciedlać wszystkie tematy ćwiczeń semestralnych, pożądane są dodatkowe poza programowe propozycje studentów

• Podstawowym warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na wszystkich zajęciach i aktywny w nich udział

Kryterium ocen

• Wysoki poziom techniczno-wykonawczy

• Adekwatność użytych środków wobec założeń, tematu, koncepcji pracy

• Aspekt poszukująco-nowatorski bądź studyjna rzetelność

• Sposób podania, ogólny wyraz estetyczny

• Dojrzałość pracy, poziom intelektualny

• Zaangażowany stosunek do specjalności i przedmiotu

Student wykonuje prace zaliczeniowe własnymi materiałami i narzędziami.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jędrzej Gołaś, Marek Szary
Prowadzący grup: Jędrzej Gołaś, Elżbieta Jabłońska, Marek Szary
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

J.W

Pełny opis:

J.W

Literatura:

J.W

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jędrzej Gołaś, Marek Szary
Prowadzący grup: Jędrzej Gołaś, Elżbieta Jabłońska, Marek Szary
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

J.W

Pełny opis:

J.W

Literatura:

J.W

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jędrzej Gołaś, Marek Szary
Prowadzący grup: Jędrzej Gołaś, Elżbieta Jabłońska, Marek Szary
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

J.W

Pełny opis:

J.W

Literatura:

J.W

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jędrzej Gołaś, Marek Szary
Prowadzący grup: Jędrzej Gołaś, Elżbieta Jabłońska, Marek Szary
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

J.W

Pełny opis:

J.W

Literatura:

J.W

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jędrzej Gołaś, Marek Szary
Prowadzący grup: Elżbieta Jabłońska, Martyna Rzepecka, Marek Szary
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

J.W

Pełny opis:

J.W

Literatura:

J.W

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.