Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia terenowe zabytkoznawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-CT-ODK-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe zabytkoznawcze
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ćwiczenia fakultatywne (poza programem studiów), realizowane w terenie (zabytkowe obiekty sakralne), w zależności od możliwości finansowych jednostki i potrzeb studentów.

Całkowity nakład pracy studenta:

Bez punktów ETCS.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student

W1: Pogłębia wiedzę z zakresu terminologii sztuk plastycznych (KW_02)

W2: W oparciu o autopsję, uzyskuje wiedzę z zakresu technik i materiałów sztuki dawnej (KW_09)

W3: Pogłębia i utrwala wiedzę o metodach, formach i funkcjach opisu i analizy dzieła sztuki (KW_14)

W4: W oparciu o konkretne zadanie badawcze pogłębia wiedzę w zakresie wartościowania zabytków (KW_15).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: Opisuje od strony formy i typologii oraz szczegółowo analizuje zabytki plastyki i rzemiosła artystycznego (KU_04, KU_11)

U2: Pogłębia umiejętności w zakresie datowania zabytków w oparciu o cechy stylistyczno-formalne (w tym ornamentykę) (KU_10)

U3: Identyfikuje podstawowe materiały i techniki sztuk plastycznych i rzemiosła (KU_14)

U4: Pogłębia umiejętności w zakresie rozpoznania ikonograficznego dzieł sztuki (KU_13)

U5: Uzyskuje pogłębioną - opartą o autopsję - świadomość wartości artystycznej i historycznej zabytkowych artefaktów, zachowanych w pierwotnym kontekście przestrzenno-funkcjonalnym (KU_07)

U6: Rozwija umiejętności związane z dokumentacją fotograficzną obiektów zabytkowych (KU_18).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student

K1: Potrafi współdziałać i pracować w grupie,

przyjmując w niej różne role (KK_2)

K2: Jest świadomy roli, jaką w ochronie dziedzictwa pełni rzetelnie sporządzona dokumentacja opisowa oraz odpowiedzialności, jaka spoczywa na jej autorze (KK_04)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Ćwiczenia fakultatywne, w terenie, obejmują realizację zadań inwentaryzacyjno-opisowych w zakresie zabytków sztuki dawnej.

Pełny opis:

W ramach ćwiczeń studenci zajmują się konkretnymi zadaniami w zakresie dokumentacji i inwentaryzacji (pod kątem ewidencji) grup zabytków sztuki dawnej. Nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie opisu i rozpoznania dzieł sztuk, a także ich wartościowania.

Literatura:

Brak.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się zaliczeniem na ocenę na podstawie zaangażowania w realizację zadań.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia terenowe więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Jakubek-Raczkowska
Prowadzący grup: Michał Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia terenowe więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Jakubek-Raczkowska
Prowadzący grup: Michał Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia terenowe więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Jakubek-Raczkowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia terenowe więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Jakubek-Raczkowska
Prowadzący grup: Michał Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.