Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dokumentacja badań architektonicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-DBA-2Z-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Dokumentacja badań architektonicznych
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. zimowy - Ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo (s2)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Opanowanie zasad rysunku odręcznego i technicznego; znajomość historii technik budowlanych; umiejętność korzystania z wiedzy z zakresu historii architektury; umiejętność przeprowadzenia kwerendy archiwalnej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godz.):

- udział w ćwiczeniach – 30 godz./1 ECTS

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (godz.)

- przygotowanie do ćwiczeń – 10 godz./0,5 ECTS

- pisanie prac, projektów – 55 godz./1 ECTS

- czytanie literatury – 25 godz./0,5 ECTS


Łącznie: 120 godz. (4 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 – student ma szczegółową wiedzę w zakresie dokumentacji badań architektonicznych (K_W08)

W2 – student charakteryzuje metody badań konstrukcji drewnianych i murowanych (K_W11)

W3 – student opisuje działania związane z przeprowadzeniem badań architektonicznych (K_W13)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 – student wykorzystuje metodę badań architektonicznych w celu przeprowadzenia analizy zabytku, jego rozwarstwienia chronologicznego oraz rekonstrukcji wybranych faz budowlanych (K_U02)

U2 – student wykorzystuje wyniki badań architektonicznych w celu określenia wniosków konserwatorskich dla zabytków architektury (K_U04)

U3 – student analizuje różnymi kryteriami konstrukcje drewniane i murowane (K_U09)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1- student ma świadomość potrzeby wykonywania badań architektonicznych w procesie konserwacji i restauracji zabytków architektury (K_K01, K_K04)


Metody dydaktyczne:

ćwiczenia, korekta dokumentacji konserwatorskiej

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Przygotowanie studentów do opracowania wyników z badan architektonicznych realizowanych podczas praktyki terenowej.

Pełny opis:

Zapoznanie studenta z układem oraz formą graficzną dokumentacji badań architektonicznych.

Ćwiczenia poświęcone są opracowaniem po kolej:

części rysunkowej, przedstawiającej wyniki analizy, rozwarstwienia, rekonstrukcji w rożnych skalach (od 1:100 do 1:1),

części fotograficznej, przedstawiającej wyniki analizy,

części tekstowej, przedstawiającej wyniki analizy, rozwarstwienia, rekonstrukcji, uzupełnionej wstępem, stane

Literatura:

Jak z przedmiotu Badania architektoniczne – budownictwo murowane, budownictwo drewniane.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wystawiana jest na podstawie obecności (50%-10 pkt) oraz wykonanej dokumentacji konserwatorskiej (50%-10 pkt). Student może otrzymać maksymalnie 20 pkt.

ndst - 11 pkt (55%)

dst- 12-13 pkt (60%-65%)

dst plus- 14-16 pkt (70%-75%)

db- 17 pkt (80%)

db plus- 18 pkt (90%)

bdb- 19-20 pkt (95-100%)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Prarat, Ulrich Schaaf
Prowadzący grup: Ulrich Schaaf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak w części A

Pełny opis:

jak w części A

Literatura:

jak w części A

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Prarat, Ulrich Schaaf
Prowadzący grup: Maciej Prarat, Ulrich Schaaf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak w części A

Pełny opis:

jak w części A

Literatura:

jak w części A

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Prarat, Ulrich Schaaf
Prowadzący grup: Maciej Prarat, Ulrich Schaaf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak w części A

Pełny opis:

jak w części A

Literatura:

jak w części A

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Prarat, Ulrich Schaaf
Prowadzący grup: Ulrich Schaaf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak w części A

Pełny opis:

jak w części A

Literatura:

jak w części A

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Prarat, Ulrich Schaaf
Prowadzący grup: Ulrich Schaaf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak w części A

Pełny opis:

jak w części A

Literatura:

jak w części A

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.