Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Problematyka konserwacji zbiorów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-F.PKZ-M-P
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Problematyka konserwacji zbiorów
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla Studium podyplomowego w zakresie ochrony i zarządzania kolekcją muzealną
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty uczenia się - wiedza:

Słuchacz zyskuje podstawową wiedzę w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki

Efekty uczenia się - umiejętności:

Słuchacz zyskuje umiejętność oceny potrzeb konserwatorskich w zakresie ochrony i zniszczeń muzealiów

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Uzyskana wiedza pozwoli absolwentowi na zdobycie kompetencji związanych z włączaniem się w działalność kulturalną środowiska. Zrozumienie oddziaływania dziedzictwa kultury na społeczeństwo w aspekcie historycznym oraz w świecie współczesnym.

Skrócony opis:

W ramach bloku wykładów przedstawiane są nowoczesne metody badań dzieł sztuki, zasady interpretacji wyników badań i przekładania ich na decyzje konserwatorskie - odnoszące się zarówno do działań z obszaru zachowawczej konserwacji aktywnej, jak i konserwacji zapobiegawczej (profilaktyki). Jednym z planowanych efektów jest uzyskanie przez słuchaczy umiejętności określania badań koniecznych do oceny stanu i jakości zbiorów oraz oceny potrzeb konserwatorskich

Pełny opis:

W ramach przedmiotu poruszane są następujące zagadnienia:

- Nowoczesne metody badań dzieł sztuki

- Problematyka malarstwa na płótnie w zbiorach muzealnych

- Problematyka obiektów drewnianych w zbiorach muzealnych

- Problematyka malowideł ściennych w muzeum

- Problematyka zabytków papierowych i tkanin

- Zagadnienia ochrony mikrobiologicznej zbiorów

- Problematyka dzieł sztuki współczesnej w zbiorach muzealnych

Zostaną przedstawione problemy związane z zabezpieczaniem i konserwacją malarstwa na płótnie oraz ochronę i warunki w jakich powinny być przechowywane obiekty muzealne.

Wykład autorski zapoznaje słuchacza z nowoczesnymi metodami nieinwazyjnych badań dzieł sztuki zwłaszcza z wykorzystaniem najnowocześniejszej aparatury OCT i Makro-XRF do kompleksowej analizy obiektu. Wiedza ta daje słuchaczowi orientację w możliwościach badawczych i stanowi podstawę do decyzji o zasadności zlecania badań podmiotom zewnętrznym.

Na podstawie przykładów z muzeów na całym świecie zostaje omówiona specyfika problematyki przechowywania, udostępniania i transportu dzieł sztuki najnowszej. Wiedza ta daje słuchaczowi umiejętność sprawowania odpowiedzialnej opieki nad tą specyficzną grupą trudnych muzealiów.

Literatura:

Calendar of Cultural Heritage: http://www.international.icomos.org/centre_documentation/calendar.htm

http://www.oct4art.euPDF documents: http://www.international.icomos.org/centre_documentation/pdf.htm Documentation Centre website: http://www.international.icomos.org/centre_documentation/

ICOMOS Bibliographic Database: http://databases.unesco.org/icomosConservation Information Network (CIN): http://www.bcin.ca

ICOMOS Bibliographies / Bibliographies ICOMOS : http://www.international.icomos.org/centre_documentation/bib/index.html

ICOMOS publications for sale: http://www.international.icomos.org/centre_documentation/vente.htm

Krajewski A., Witomski P. - Ochrona drewna surowca i materiału. Sposoby i środki ochrony drewna, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005

Krajewski A. – Rozwój technologii dezynsekcji dóbr kultury przy użyciu fumigacji, Ochrona Zabytków 3-4/2002, s. 360-373

Krawczyk Janusz – Meble jako przedmioty użytkowe i zabytki, Toruń 2006;

Markowski D. - Ochrona impastowej warstwy malarskiej obrazów olejnych na płótnie podczas zabiegów konserwatorskich, wyd. UMK, Toruń 2002

Mazur A. – Metody powstrzymujące niszczenie malowideł ściennych, ASP Warszawa 1999, skrypt nr 15

Rouba B. J. – Rzemiosło czy sztuka – kto powinien zajmować się zabytkowymi meblami? Rola i granice profilaktyki w ich ochronie [w:] Zabytkowa stolarka we wnętrzach sakralnych i jej problematyka konserwatorska, pod red. Janusz Krawczyk, Marta Saj, Joanna Szot, Adam Topolnicki, Karolina Zimna-Kawecka, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010, s. 329-339, ISBN 978-83-231-2448-1

Rouba B. J. – Podobrazia płócienne w procesie konserwacji, Wydawnictwo UMK, Toruń 2000

Metody i kryteria oceniania:

ocena na zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz De Rosset, Bogumiła Rouba
Prowadzący grup: Magdalena Iwanicka, Joanna Karbowska-Berent, Karolina Komsta-Sławińska, Iwona Szmelter, Alina Tomaszewska-Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz De Rosset, Bogumiła Rouba
Prowadzący grup: Magdalena Iwanicka, Joanna Karbowska-Berent, Karolina Komsta-Sławińska, Iwona Szmelter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz De Rosset, Bogumiła Rouba
Prowadzący grup: Magdalena Iwanicka, Joanna Karbowska-Berent, Karolina Komsta-Sławińska, Iwona Szmelter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz De Rosset, Bogumiła Rouba
Prowadzący grup: Magdalena Iwanicka, Joanna Karbowska-Berent, Karolina Komsta-Sławińska, Iwona Szmelter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)