Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia kolekcjonerstwa powszechnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-HK-3Z-DZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia kolekcjonerstwa powszechnego
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 3 rok, sem. zimowy - Ochrona dóbr kultury, historia i zabytkoznawstwo (s1)
Przedmioty obowiązkowe - 3 rok, sem. zimowy - Ochrona dóbr kultury, muzealnictwo (s1)
Przedmioty obowiązkowe - 3 rok, sem. zimowy- Ochrona dóbr kultury (s1)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy o kulturze artystycznej oraz jej uwarunkowań historycznych i cywilizacyjnych w aspekcie recepcji sztuki i kolekcjonerstwa jako odzwierciedlenia stosunku do rzeczywistości. Obejmują one powszechne dzieje kolekcjonerstwa i kolekcji oraz muzeów od XV w. - ze szczególnym uwzględnieniem epoki nowoczesnej (XIX-XX) oraz współczesności.

Pełny opis:

1. Zagadnienia wstępne: kolekcjonerstwo prywatne jako fenomen kulturowy; początki kolekcjonerstwa prywatnego we Włoszech i Europie pozaalpejskiej XIII-XVII; kolekcjonerstwo uniwersalistyczne (koegzystencja wyrobów artystycznych z obiektami historii naturalnej i wytworami techniki) do końca XVII w.; : Kunst-und Wunderkammern, studiolo, cabinet de curiosité.

2. Omówienie kolekcjonerstwa nowożytnego (XVI-XVIII): zbiory malarstwa we Włoszech, Francji, Anglii, Hiszpanii, Niderlandach oraz państwach niemieckich

3. Kolekcjonerstwo XIX wieku: powstanie i upowszechnienie się instytucji muzeum, problem funkcjonowania kolekcji prywatnej w „świecie muzealnym”, rozszerzanie się zainteresowań kolekcjonerskich w zakresie sztuki; omówienie najwybitniejszych zbiorów i centrów kolekcjonerstwa

4. Kolekcjonerstwo XIX/XX wieku (sztuka awangardowa): pierwsze kolekcje malarstwa impresjonistycznego i postimpresjonistycznego; wybitne kolekcje pocz. XX w.: m.in. zbiory Gertrudy Stein, Jacquesa Doucet, Paula Guillaume, Peggy Guggenheim

5. Kolekcjonerstwo sztuki i artefaktów pozaeuropejskich w XIX i XX: japonizm, sztuka Afryki, Ameryki, Oceanii

6. Kolekcjonerstwo XIX i XX wieku w Rosji (z sygnalizacją wcześniejszych tradycji) i Stanach Zjednoczonych; problem sztuki awangardowej

7. Omówienie najwybitniejszych kolekcji artystycznych XX wieku

8. Sygnalizacja przemian rzeczywistości artystycznej XX i XXI wieku i jej konsekwencji dla kolekcjonerstwa

Literatura:

Haskell Francis, Henry Taylor, The Taste of Angels. A History of Art Collecting from Ramses to Napoleon, Boston 1948.

Niels von Holst, Creators, Collectors and Connoisseurs. The Anatomy of artistic Taste from Antiquity to present Day, London1967.

The Origins of Museums. The Cabinets of Curiosities in sixteenth- and seventeenth-century Europe, ed. O. Impey, A. McGregor, Oxford 2001.

S. Speth-Holterohff, Les peintres flamands de cabinets d’amateurs au XVIIe siècle, Bruxelles 1957.

Francis Haskell, Rediscoveries in Art. Some Aspects of Taste, Fashion and Collecting in England and France (1976, 1980).

Francis Haskell, Patrons and Painters. A Study in the Relations between Italian Art and Society in the Age of the Baroque, New Haven – London 1980.

Antoine Schnapper, Le Géant, la licorne, la tulipe. Collections françaises au XVIIe siècle, Paris 1988.

Antoine Schnapper, Curieux du grand siècle. Collections et collectionneurs dans la France du XVIIe siècle, Paris 1994.

Krzysztof Pomian, Zbieracze i osobliwości. Paryż-Wenecja XV-XVIII wiek, Lublin 2001.

Pierre Cabanne, Wielcy kolekcjonerzy, Kraków 1978 (praca popularyzatorska; kilka wybranych kolekcji: Katarzyny II, Wallace Collection, Victora Chocquet, Paula Durand-Ruel Cognaca, Emila Bührle, Alberta C. Barnesa, Maurice’a Girardin, Peggy Guggenheim)

Pierre Cabanne, Les Grands collectionneurs, t. I: Du moyen-Âge au XIXe siècle, t. II: Être collectionneur au XXe siècle, Paris 2004.

The Culture of Collecting, ed. J. Elsner, R. Cardinal, Cambrige 1994 (niektóre rozdziały).

Zdzisław Żygulski Jun., Muzea na świecie, Warszawa 1982.

Zygmunt Waźbiński, Muzeum i zbiory artystyczne epoki nowożytnej, cz. I: Wiek XVI, Toruń 1980; cz. II: Wiek XVII i XVIII, Toruń 1988.

Strony WWW. zawierające informacje o kolekcjonerstwie i kolekcjach (fra. ang. niem.)

Cabinet des curiosités : pages.infinit.net/cabinet/representation.html

Cassino dal Pozzo: www2.sas.ac.uk/warburg/pozzo/index.html

Galleria degli Uffizi: www.virtualuffizi.com/uffizi/index.htm

Ermitaż (St. Petersburg): hermitage.museum.ru/html_En/index.html

Wallace Collection: www.wallacecollection.org

Norton Simon Collection: www.nortonsimon.org/home_flash.asp

Auguste Rodin: www.musee-rodin.fr/accueil.htm

Gertruda Stein : www.thirdfactory.net/eng440-stein-images.html

Raymond Koechlin: www.koechlin.net/bk/bk39_013.htm

Zygmunt Freud: www.kajima.co.jp/csr/culture/freud/index.html

Calouste Sarkis Gulbenkian: www.museu.gulbenkian.pt/mainb.asp?size=sup&lang=pt

Oscar Reinhardt (zb. Lichtenstein) : www.liechtensteinmuseum.at/de/pages/1948.asp

Maurice Girardin: www.bium.univ-paris5.fr/sfhad/vol6/article08.htm

Kolekcje Guggenheimów: www.guggenheim.org

National Museum of Modern Art. Tokio (kolekcja Matsukata): www.nmwa.go.jp/index.html

CREX: www.modern-art.ch

MoMA: www.moma.org

Yvon Lambert : www.collectionlambert.com/pages/present.htm

Arman : www.randafricanart.com/Armand_Kota_Mahongwe_Collections.html

Saatchi: www.saatchi-gallery.co.uk

Billarant: www.fracdespaysdelaloire.com/deconcert.html

Jean Dubuffet (art brut): www.artbrut.ch

Gustave Rau: www.daytonartinstitute.org/rau/rau_gallery5.html

Efekty uczenia się:

Uporządkowana wiedza na temat zjawiska kolekcjonerstwa, jako odzwierciedlenia stosunku człowieka do rzeczywistości (przede wszystkim w aspekcie kultury artystycznej):

-świadomość znaczenia kolekcjonerstwa jako świadectwa cywilizacyjnego, rozwoju społeczeństwa, jego historii, kultury, wyznawanych systemów aksjologicznych,

-znajomość historycznego rozwoju kolekcjonerstwa, najwybitniejszych kolekcji i zbiorów (ich zawartości, historii, oddziaływania kulturowego),

-znajomość naczelnych tendencji i procesów przemian kultury artystycznej w aspekcie recepcji sztuki.

Umiejętność krytycznej oceny zjawisk historycznych i artystycznych, interpretacji kultury na podstawie informacji przekazywanych przez zainteresowania artystyczne oraz zbiory i kolekcje dzieł sztuki, rozpoznawania najwybitniejszych i najbardziej znaczących w dziejach ludzkości dzieł w kontekście ich historii i kulturotwórczego oddziaływania.

Niezależność myślenia, świadomość wagi dziedzictwa kultury i złożoności jego rozumienia.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin weryfikujący osiągnięcie przez studentów założonych efektów kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz De Rosset
Prowadzący grup: Tomasz De Rosset
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.