Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne specjalistyczno-kierunkowe (Florentine Sculpture, 1400-1500)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-HS-F-F129 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne specjalistyczno-kierunkowe (Florentine Sculpture, 1400-1500)
Jednostka: Wydział Sztuk Pięknych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: angielski
Efekty uczenia się - wiedza:

Rozpoznaje relacje i zależnośći pomiędzy wydarzeniami oraz zjawiskami historyczno-artystycznymi w różnych okresach przeszłości i w czasach obecnych.

Ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu formowania się i ewolucji doktryn artystycznych, gustu i norm estetycznych w perspektywie czasowej.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Komunikuje się w wybranym języku nowożytnym z zastosowaniem terminologii właściwej dla historii sztuki i dziedzin jej pokrewnych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Uznaje i szanuje różnice rzetelnie ukazanych punktów widzenia, warunkowane światem wartości i postawami ludzi w róznychokresach i kontekstach historyczno-kulturowych, wykazując jednocześnie niezalężność i samodzielność własnej myśli.

Metody dydaktyczne:

The Laboratorium combines the traditional lectures with the student's own contributions in the form of short presentations on an individual subject matter.


Student's oral or written presentations can be performed in English and / or Polish - po angielsku albo po polsku.


The lectures will be performed mostly in the way of asynchronous remote teaching and learning. All contributions will be available permanently on the plattform during the semester.Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- seminaryjna

Literatura:

Introductory literature:

Charles Seymour: Sculpture in Italy 1400 to 1500, Baltimore 1968.

John Pope-Hennessy: Italian Renaissance sculpture (Introduction to Italian sculpture, vol. 2), London 2002.

Metody i kryteria oceniania:

Metoda oceniania: egzamin ustny sprawdzający stopień opanowania materiału prezentowanego w trakcie wykładu oraz zawartego w podstawowej literaturze przedmiotu

Kryteria oceniania:

wymagany próg na ocenę dostateczną - 40 %; dostateczny plus – 50%; dobry - 60%; dobry plus - 70%; bardzo dobry - 80%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Heinrich Boesten-Stengel
Prowadzący grup: Heinrich Boesten-Stengel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Heinrich Boesten-Stengel
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

In this semester the lectures will be performed mostly in the form of distance learning.

Pełny opis:

In a direct meeting at the beginning we will establish our way of communication:

Date:

2020-10-07 13.00 h

Place:

sala AB 1.22 Collegium Humanisticum

Or, please, contact me:

dr hab. Heinrich Albert Boesten-Stengel

pokój: C. 2.24 Collegium Humanisticum

e-mail: albosten@umk.pl

Dyżury:

poniedziałek 11:15 - 12:15 h

wtorek 11:15 - 12:15 h

Literatura:

Regarding the history of Florentine sculpture the students should read during the semester the following books:

Charles Seymour Jr.: Sculpture in Italy 1400 to 1500. Baltimore 1968.

Bibl. Główna UMK BG, WD - Kolekcja prof. Z. Waźbińskiego

O-2 NA MIEJSCU

John Pope-Hennessy: Italian Renaissance sculpture. 4. ed., 2nd pbk. ed.

London 2002.

Bibl. Główna UMK BG, WD - Sztuka i Muzealnictwo Epgid.Kop/Pope-

Hennessy, J. W./Ita/2002 NA MIEJSCU

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.