Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia sztuki Azji do XVIII w. (sztuka w aspekcie dialogu międzykulturowego)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-HSzA-2Zka-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki Azji do XVIII w. (sztuka w aspekcie dialogu międzykulturowego)
Jednostka: Wydział Sztuk Pięknych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - II rok, sem. zimowy, krytyka artystyczna (s1)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

uczestnictwo w wykłądach 30 godz.

przygotowanie do zajęc, czytanie literatury, przygotowanie do zaliczenia 45 godz.

Łącznie 75 godz. 3 pkt ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1. Zna terminologię sztuki sztuki tybetańskiej, wietnamskiej, koreańskiej i indyjskiej od XIV do połowy XVIII w. oraz ich ikonografię (K_W02)

W2. Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu sztuki tybetańskiej, wietnamskiej, koreańskiej i indyjskiej od XIV do połowy XVIII w. (K_W03)

W3. Ma wiedzę o stylach i epokach sztuki tybetańskiej, wietnamskiej, koreańskiej i indyjskiej od XIV do połowy XVIII w. oraz ich współczesnych interpretacjach (K_W05)

W4.Ma z wiedzę na temat sztuki tybetańskiej, wietnamskiej, koreańskiej i indyjskiej od XIV do połowy XVIII w. oraz międzydyscyplinarnych, kulturowych aspektów dialogu między cywilizacjami świata (K_W07)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1. Rozpoznaje dzieło sztuki tybetańskiej, wietnamskiej, koreańskiej i indyjskiej od XIV do połowy XVIII w. pod kątem materiału i techniki, datowania, określenia stylu i środowiska artystycznego (K_U05).

U2. Prowadzi analizę ikonograficzną oraz określa symboliczne treści i kulturowy kontekst dzieła sztuki pochodzącego z Indii XIV do połowy XVIII w. (hinduskie, muzułmańskie), tybetańskie, wietnamskie i koreańskie i indyjskiej od (K_U06)

U3. Posiada umiejętność prowadzenia dyskusji na temat sztuki sztuki tybetańskiej, wietnamskiej, koreańskiej i indyjskiej od XIV do połowy XVIII w.; potrafi wziąć udział w debacie w języku polskim i języku angielskim na temat sztuki z tych kręgów kulturowych sztuki (K_U13).

U4. Ma warsztat naukowy w zakresie komunikowania się z użyciem specjalistycznej terminologii sztuki tybetańskiej, wietnamskiej, koreańskiej i indyjskiej od XIV do połowy XVIII w., krytycznego omówienia dzieła sztuki pochodzącego z Tybetu, Wietnamu, Korei i Indii, szczególnie związanego z hinduizmem i islamem (K_U11)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1.Posiada świadomość wartości, które do współczesności wnosi tybetańskie, wietnamskie, koreańskie i indyjskiej od XIV do połowy XVIII w. dziedzictwo kultury (K_K07).

K2.Ma świadomość poziomu swej wiedzy, kompetencji i niedostatków, rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania swojej wiedzy na temat sztuki sztuki tybetańskiej, wietnamskiej, koreańskiej i indyjskiej od XIV do połowy XVIII w. (K_K01)

K3.Posiada świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Indii, Tybetu, Korei i Wietnamu (K_K06).


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny.

Możliwość przeprowadzenia zajęć zdalnych na platformie MS Teams.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są problematyce sztuki tybetańskiej, wietnamskiej, koreańskiej i indyjskiej od XIV do połowy XVIII w (sztuka muzułmańska, hinduska, malarstwo miniaturowe). Mają na celu: zapoznanie z ikonografią, stylem, nauczenie umiejętności rozpoznawania i analizy tych dzieł, a także uświadomienie ich wartości i miejsca w światowej kulturze.

Pełny opis:

Zajęcia sztuki tybetańskiej podzielone są na dwa segmenty: architekturę (sakralną i świecką) oraz malarstwo, rzeźbę i rzemiosło.

Zajęcia sztuki wietnamskiej obejmują zakres od sztuki prehistorycznej do końca panowania dynastii Nguyễn (1883), w szczególności rzemiosło (brązy, ceramika), rzeźbę, architekturę.

Zajęcia dotyczące sztuki koreańskiej obejmują chronologicznie: sztukę prehistoryczną, okres Trzech Królestw (ok. III w. - 668), sztukę zjednoczonej dynastii Silla (668-935), dynastii Goryeo (918-1392), dynastii Joseon (1392-1910). Zajęcia poświęcone będą architekturze, rzeźbie, malarstwu oraz rękodzielnictwu.

Zajęcia poświęcone sztuce indyjskiej obejmują sztukę islamską, forty w Radźasthanie, sztukę Bengalu, południowych Indii, Maharasztry oraz problematykę malarstwa miniaturowego.

1. Sztuka tybetańska - architektura

tradycyjna architektura drewniana

architektura buddyjska: m.in. kompleksy klasztorne Tashi Lhunpo, Changzhung, Jokhang, Tsurpu, Tsozong Gongba, Palcho, Chokorgyel, Ramoche, Sera (klasztor obronny), Samye, Yonghe

rezydencje i pałace

2. Sztuka tybetańska – malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne

malowidła ścienne i rzeźby pod wpływem nepalskim (VII w.)

rzeźba odlewana w brązie

malowidła ścienne, rzeźby i płaskorzeźby pod wpływem chińskim (od XVII w.)

ikonografia – tanki

miniatury książkowe

haftowane tkaniny dekoracyjne, ubiory i stroje rytualne, tkactwo

złotnictwo i brązownictwo

3. Stuka wietnamska – architektura

ceglane świątynie wieżowe typu kalan zdobione płaskorzeźbami ornamentalnymi i figuralnymi – ruiny w Mi Son, świątynia Bhadreśwary, Binh Dinh i Phan Rang

architektura buddyjska I konfucjańska – stupy i pagody (Pho Min, But Thap, Binh Son, Mot Cot, Van Mieu)

kompleks pałacowy w Hue

4. Sztuka wietnamska – rzeźba, malarstwo, rzemiosło artystyczne

prehistoria: wczesnoneolityczna kultura Hoa Binh, późnoneolityczna kultura Bac Son, kultury z epoki brązu: Phung Nguyen, Dong Dau, GoMun, Dong Son (ceramika, bębny z brązu, topory kamienne, biżuteria)

rzeźba świątynna i kultowa

malowidła na kamieniach skalnych, malarstwo na jedwabiu, malarstwo laką i na lace

drzeworyty

5. Sztuka koreańska – perhistoria, architektura

okresy prehistoryczna do III-IV w. p.n.e. – Seokjang-ri, okres Jeulmun, okres Mumun,

Okres Trzech Królestw (III-IV w.- 668) – fortyfikacje, świątynie buddyjskie (Mireuksa, Jeongnimsa, Gumgangsa, Cheomseongdae, Hwangnyongsa, Bunhwangsa), pałace, grobowce

Dynastia Silla (668-935) – świątynie buddyjskie (Bulguksa, Seokgatap, Dabotap, Seokguram), pałace

Dynastia Goryeo (918-1392) – świątynie buddyjskie (Sudeoksa, Buseoksa, Woljeong)

6. Sztuka koreańska – architektura, ogrody

Dynastia Joseon (1392-1910) – fortyfikacje i architektura obronna (Brama Namdaemun, pawilon Chokseok, Sangdang, Namhansanseong, Hwaseong), konfucjańska świątynia Jongmyo, Wongduan, świątynia Tongdosa, świątynia Geumsansa, świątynia Beopjusa, świątynia Gakhwangjoen, pałace (Gyeongbokgung, Changdeokgung, Deoksugung), założenia ruralistyczne (Yangdong, Hywanggyo, Hahoe)

wstęp do historia ogrodów

symbolika i style ogrodów

ogrody (Iseong, Anak, Anapji, Changdeok, Chongpyeongsa)

7. Sztuka koreańska – malarstwo, rzeźba, kaligrafia, rzemiosło artystyczne

malarstwo ścienne świątynne (Goguryeo)

buddyjska rzeźba okresu Baekje

złotnictwo królestwa Silla

malarstwo ścienne grobowców

ceramika celadon

rzemiosło artystyczne: wyroby ze szkła, bambusa, jadeitu, srebra, kości

malarstwo religijne: taoistyczne, buddyjskie, konfucjańskie,

malarstwo pejzażowe, chaekgeori i munjado

artyści: Yi Nyeong, Yi Je-hyeon, An Gyeon, Hwang Jipjung, Kim Hong Do, Sin Yun Bok, Yun Duseo, Jeong Seon, Jang Seungeop, Kang Sehwang

kaligrafia: jeonseo, choseo, haeseo, haengseo, yeseo

8. Wczesna sztuka islamska w Indiach

Kompleks Qutub Minar, Delhi

Forty w Delhi (m.in. Tughalakabad)

Grobowce w Delhi

9. Sztuka sułtanatów: Gulbarga, Bidar, Bidźapur, Hajdarabad (meczety, grobowce, medresy)

10. Indie mogolskie

Fatehpur Sikri

Agra, Sikandra, Delhi - grobowce, forty

Tadź Mahal

13. Późna sztuka mogolska (m. in. Aurangabad - mauzoleum, grobowiec Safadardźunga w Delhi)

14. Malarstwo miniaturowe, mogolskie, z sułtanatów, radźpuckie (radźasthańskie i z okolic górskich - pahari)

15. Forty i miasta w Radźasthanie (m.in. Amber, Dźajpur), obserwatoria astronomiczne

16. Królestwo Widźajanagary (analiza architektury świeckiej i hinduskiej)

17. Tamil Nadu (świątynia Ranganatha, Śrirangam, Minakszi – Sundareśwara, Madurai)

18. Bengal, gównie Biśnupur

Literatura:

Literatura obowiązkowa (do zapoznania w wybranych fragmentach)

Radko I., Sztuka Wietnamu, 1970

Snellgrove D., Richardson H., Tybet. Zarys historii kultury, Warszawa 1978

Helman-Ważny A., Sztuka tybetańskich ksiąg klasztornych, Trio, 2009

R. Beer, The Encyclopedia of Tibetan Symbols and Motifs, Shambhala, Boston 1999

D. Jackson, A History of Tibetan Painting, Verlag der Österrischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 1996.

Yoon Yul Soo, Tradycyjne malarstwo koreańskie. Symbole i wierzenia, Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2009.

Juhwan Cha, Young Jae Kim, Design Principles of Early Stone Pagodas in Ancient Korean Architecture: Case Studies on the Stone Pagodas at Chongnimsa and Kamunsa Buddhist Temples, [w:] Religions, 2019, 10, 208.

The Arts of Korea, The Metropolitan Museum of Art, New York, 2001

Auboyer J., Sztuka Indii, Warszawa 1975

Jakimowicz A., Sztuka Indii, Warszawa 1964

Craven R.C., Indian Art. A Concise History, London 1997.

Michell G., Hindu Art and Architecture, London 2000.

Mitter Partha, Indian Art, Oxford University Press, 2001

Literatura uzupełniająca (do zapoznania w wybranych fragmentach)

Chaitanya K., A History of Indian Paintings. Pahari Traditions, New Delhi 1984

Chaitanya K., A History of Indian Painting. Rajsthani Tradition, New Delhi 1982.

Seong Lyong Ryoo, Hyun Chul Youn, The Evolutionary Use of Curved Wood in Korean Traditional Architecture, [w:] Sustainability, 2019, 11, 6557.

Lhatri Njima Dakpa, Bon jako źródło kultury tybetańskiej, Warszawa 2001

Powers J., Wprowadzenie do buddyzmu tybetańskiego¸ Kraków 1999

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne- W1-3, U 1-3, K 1-3.

Kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie ustne

ndst – 0-50 pkt (0-50%)

dst- 55-60 pkt (55-60%)

dst plus- 65 pkt (65%)

db- 70 pkt (70%)

db plus- 75-90 pkt (75-90%)

bdb- 100 pkt (95-100%)

Możliwość przeprowadzenia zaliczenia zdalnie, na platformie MS Teams.

Zajęcia odbywają się zdalnie, na platformie MS Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones, Jerzy Malinowski
Prowadzący grup: Dorota Kamińska-Jones, Jerzy Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones, Jerzy Malinowski
Prowadzący grup: Dorota Kamińska-Jones, Jerzy Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones, Jerzy Malinowski
Prowadzący grup: Dorota Kamińska-Jones, Jerzy Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones
Prowadzący grup: Dorota Kamińska-Jones, Joanna Zaremba-Penk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

j.w.

Pełny opis:

j.w.

Literatura:

j.w.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone zdalnie na platformie MS Teams

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.