Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagadnienia marketingu muzeum i wystawy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-MMiW-2Z-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Zagadnienia marketingu muzeum i wystawy
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe -2 rok, sem. zimowy-Ochrona dóbr kultury, zabytkoznawstwo i muzealnictwo (s2)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Efekty uczenia się - wiedza:

Praktyczna znajomość zagadnień public relation i marketingu w instytucji muzealnej

Metody dydaktyczne:

- konwersatorium;

- ćwiczenia terenowe

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- projektu
- punktowana
- seminaryjna
- SWOT

Skrócony opis:

praktyczna znajomość zagadnień public relation

i marketingu w instytucji muzealnej

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do problematyki: definicja public relation i marketingu, elementy podstaw ekonomii oraz marketingu.

2. Analizy SWOT (mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń muzeum) oraz stakeholders (środowisk zainteresowanych działalnością instytucji muzealnej).

3. Cele, grupy docelowe, produkty kultury.

4. Formy komunikacji i dystrybucji.

5. Strategia marketingowa w muzeach polskich i zagranicznych na przykładach z ostatnich 5 lat.

6. Działania public relation i marketingu na przykładzie toruńskich instytucji kultury (zajęcia terenowe).

7. Reklama i rynek mediów.

8. Sponsoring i patronat.

9. Pozyskiwanie środków.

Literatura:

Ogólna:

- Altkorn J., Podstawy marketingu, Kraków 1992;

- Bąk J., Stach P., Muzeum jako konkurujące przedsiębiorstwo - w poszukiwaniu dróg rozwoju, Zeszyty Naukowe nr 8, Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej, Warszawa 2001

- Górka J., Promocja wystaw, [w:] ABC organizacji wystaw czasowych w muzeach, Seria: Szkolenia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony zabytków, red serii: Robert Pasieczny; 1/2012, s. 29-39;

- Huczek M., Marketing organizacji non profit, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu: Sosnowiec 2003;

- Iwankiewicz-Rak B., Marketing organizacji non-profit w praktyce usług kultury i sztuki, [w:] Mazurek-Łopacińska, K. (red.), Kultura w gospodarce rynkowej. Problemy adaptacji marketingu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu: Wrocław 1997;

- Iwankiewicz-Rak B., Marketing organizacji niedochodowych, [w:] Styś A. (red.), Marketing usług, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne: Warszawa 2003;

- Iwaszkiewicz M., Marketing w kulturze, [w:] Menedżer kultury, M. Iwaszkiewicz (red.), Warszawa-Poznań 1995;

- Kowalczyk W., Marketing w muzeum, „Muzealnictwo”, 1995, nr 37;

- Kuhrt M., Reklama w placówkach kulturalnych, [w:] Leśniak, T. (red.), Zarządzanie kulturą: wybrane materiały seminarium dla menedżerów kultury, Kraków, marzec-kwiecień 1993, Międzynarodowe Centrum Kultury: Kraków 1995;

- Matt G., Muzeum jako przedsiębiorstwo. Łatwo i przystępnie o zarządzaniu instytucją kultury, H. Wróblewska (współpraca, opr. pol. wersji i wstęp), Fundacja Aletheia: Warszawa 2006;

- Marketing w działalności instytucji i jednostek upowszechniania kultury, Z. Knechta i A. Styś (red.), Wydawnictwo Spółdzielcze: Warszawa 1990;

- Mazurek-Łopacińska, K. (red.), Kultura w gospodarce rynkowej. Problemy adaptacji marketingu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu: Wrocław 1997;

- Mazurek-Łopacińska K. (red.), Problemy zarządzania sferą kultury i turystyki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu: Wrocław-Warszawa, 1999;

- Mudie P., Cottam A., Usługi. Zarządzanie i marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN: Warszawa 1998;

- Nowoczesne zarządzanie muzeum, J. Czaj (red.), Museum Vereniging, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków: Warszawa 2007 (zwłaszcza rozdz. 3: Marketing);

- Sargeant A., Marketing w organizacjach non profit, Oficyna Ekonomiczna: Kraków 2004;

- Siskind B., Marketing wystawienniczy, Warszawa 2005

Uzupełniająca:

- Blackall S., Meek J. (red.), Marketing the Arts: every Vital Aspect of Museum Management, The International Council of Museum, 1992;

- Bombol, M., Dąbrowska, A., Czas wolny. Konsument, rynek, marketing, Wydawnictwo K.E. LIBER: Warszawa 2003;

- Castenow D., Nowy marketing w praktyce, Warszawa 1996;

- Ilczuk D., Misiąg W., Finansowanie i organizacja kultury w gospodarce rynkowej, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową: Warszawa 2003;

- Kössner B., Kunstsponsoring – Naue Initiativen der Wirtschaft für die Kunst, Signum Verlag: Wien 1995;

- Kössner B., Kunstsponsoring – Neue Trends und Entwicklungen, Signum Verlag: Wien 1998;

- Kotler Ph., Marketing: analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo FELBERG SJA: Warszawa 1999;

- Kotler Ph., Marketing für Nonprofit Organisationen, C.E. Poeschel Verlag, Stuttgart 1995;

- Leksykon marketingu, Altkorn J., Kramer T. (red.), Warszawa 1998;

- Payne A., Marketing usług, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne: Warszawa 1996;

- Przybyłowski K., Hartley S. W., Kerin R. A., Rudelius W., Marketing, Dom Wydawniczy ABC: Warszawa 1998;

- Pukas A., Marketing-mix usług, [w:] Styś, A. (red.), Marketing usług, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne: Warszawa 2003;

- Rogoziński K., Nowy marketing usług, Poznań 1998;

- Qubeck S., Museumsmarketing im Internet: Grundlagen – Anwendungen – Potentiale, Transcript Verlag: Bielefeld 1999.

www:

http://www.muzeoblog.org/wystawy/

http://rynkologia.pl/artykuly-info/

Metody i kryteria oceniania:

a) pisemne przygotowanie planu marketingowego dla wybranego produktu

b) aktywne uczestnictwo w zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Majoch
Prowadzący grup: Sławomir Majoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Majoch
Prowadzący grup: Sławomir Majoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Majoch
Prowadzący grup: Sławomir Majoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Majoch
Prowadzący grup: Małgorzata Baka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.