Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia sztuki nowożytnej polskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-NŻPL-2Z-N1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki nowożytnej polskiej
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. zimowy - Ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo (n1)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Skrócony opis:

Wykład, z wykorzystaniem bogatego materiału ilustracyjnego podzielony na cztery bloki: sztuka renesansu, środowiska artystyczne około 1600, sztuka wczesnego baroku, sztuka dojrzałego baroku.

Pełny opis:

Zajęcia są podzielone na cztery bloki

pierwszy: obejmuje sztukę renesansu: jego genezę, najważniejsze dzieła i ich interpretację ikonograficzną, krąg sztuki królewskiej i magnackiej, w tym sztukę nagrobkową, architekturę kaplic

drugi: sztuka około 1600 roku w Gdańsku, Lwowie, Krakowie oraz na Pomorzu, Wielkopolsce i Śląsku, centra sztuki manierystycznej, najważniejsze obiekty i artyści

trzeci: wczesny barok na tle kultury funeralnej, architektura jezuitów i iinych zakonów kontrreformacyjnych, najważniejsze dzieła sztuki, fundacje królewskie, magnackie i szlacheckie do potopu szwedzkiego, wielcy fundatorzy jak Wazowie, czy Koniecpolscy.

czwarty: sztuka po 1660 roku, mecenat Jana Sobieskiego, wielkie realizacje architektoniczne, rzeźbiarskie i malarskie epoki dojrzałego baroku.

Literatura:

J. Chrościcki, Sztuki i polityka, W-wa 1983

T. Chrzanowski, Portret staropolski, W-wa 1995

T. Chrzanowski, Sztuka w Polsce od I do III Rzeczypospolitej, W-wa 1998

T. Dobrowolski, Historia sztuki polskiej, Kraków 1965

Dzieje Sztuki Polskiej, Kraków, b.d.w., Wydawnictwo Kluszczyński, (tu literatura)

M. Karpowicz, Sztuka polska XVII wieku, W-wa 1983

M. Karpowicz, Sztuka polska XVIII wieku, W-wa 1985

M. Karpowicz, Barok w Polsce, Warszawa 1988

J. Kębłowski, Dzieje sztuki polskiej, W-wa 1987

H. Kozakiewiczowa, Renesans i manieryzm w Polsce, W-wa 1978

A. Miłobędzki, Architektura polska XVII wieku, W-wa 1980

Metody i kryteria oceniania:

pisemny lub ustny egzamin po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń, opierający się na sprawdzeniu wiadomości o sztuce renesansu, manieryzmu i baroku polskiego, najważniejszych cech stylowych, znajomości środowisk artystycznych i poszczególnych obiektów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Franciszek Skibiński
Prowadzący grup: Anna Mosingiewicz, Franciszek Skibiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.