Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia rzeźby

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-PRz-2Z-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką
Nazwa przedmiotu: Pracownia rzeźby
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. zimowy - Konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej (sj)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Posiada: podstawową wiedzę z zakresu anatomii człowieka, wykazuje się znajomością podstaw historii sztuki, dysponuje podstawowymi umiejętnościami dotyczącymi warsztatu rzeźbiarskiego

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe : 90 godz. (3 pkt ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W10

- posiada PODSTAWOWĄ wiedzę w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie warsztatu Artystycznego


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U11

- posiada ŚREDNIO ZAAWANSOWANE umiejętności warsztatowe i potrafi zrealizować swoją wizję artystyczną w wybranej formie

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01

-ma świadomość STOPNIU ŚREDNIM znaczenia wartości (artystycznej, historycznej, emocjonalnej itd.) dzieł sztuki i zabytków, ich nieodtwarzalności i obowiązku ich respektowania w procesie konserwacji-restauracji

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- obserwacji
- projektu

Skrócony opis:

Przedmiot Pracownia Rzeźby prowadzony jest dla studentów kierunku Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki specjalności konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych.

Należy do grupy przedmiotów o charakterze artystycznym. Ćwiczenia służą rozwijaniu zdolności i umiejętności niezbędnych w wykonywaniu zawodu konserwatora dzieł sztuki. Realizowane są wg stopniowania trudności i złożoności podejmowanych problemów.

Głównymi podejmowanymi zagadnieniami są: studium z natury ( w oparciu o pracę z modelem), praca na podstawie dokumentacji i materiałów źródłowych oraz temat interpretacji w rzeźbie

Pełny opis:

Przedmiot Pracownia Rzeźby realizowany jest w formie ćwiczeń o zróżnicowanym stopniu trudności: artystycznych a także technicznych i technologicznych. Program obejmuje podstawowe i złożone zagadnienia rzeźby: rozwija umiejętności w zakresie prawidłowego konstruowania bryły rzeźbiarskiej, utrwala praktyczne wykorzystanie wiedzy w zakresie anatomii człowieka, przygotowuje i utrwala umiejętności w zakresie analizy obiektów przestrzennych w kontekście stylu historycznego, zgłębia zagadnienia tradycyjnego warsztatu rzeźbiarskiego oraz nowych technik i technologii stosowanych w rzeźbie i konserwacji.

Realizowane bloki tematyczne:

-studium natury i jego interpretacje

- praca na bazie dokumentacji fotograficznej i materiałów źródłowych

- detal architektoniczny

- elementy ceramiki

- liternictwo

- kopia obiektu rzeźbiarskiego ( praca na podstawie obserwacji, pomiarów)

- imitacje materiałów naturalnych

- zagadnienia techniczne i technologiczne.

Literatura:

Sinelnikow, Atlas Anatomii Człowieka

S. Simblet, Anatomia dla Artystów

T. Gourevitch, Portret rzymski

Wydawnictwo Taschen, Sculpture From Antiquity to the

Present Day

E.H Gombrich, Zmysł porządku

Tibor Szanto, Pismo i styl

Z. Wolski, Sztukatorstwo

Wzorniki sztukatorskie

Indywidualny dobór literatury do realizowanych tematów

Materiały internetowe

Metody i kryteria oceniania:

- zaliczenie każdego semestru odbywa się w oparciu

o przegląd prac zrealizowanych w ramach semestru oraz

o dokonaną analizę oraz krytyczne omówienie realizacji zadań,

- na ocenę składa się : obecność na zajęciach, zaangażowanie oraz aktywność, terminowość wykonania, poziom rozumienia realizowanych zadań, biegłość manualna i techniczna, opanowanie warsztatu rzeźbiarskiego w zakresie realizowanego programu, jakość artystyczna i estetyczna , twórcza postawa w czasie realizacji zadań, umiejętność pracy w zespole

- do obowiązku studenta należy udokumentowanie prac ćwiczeniowych w formie dokumentacji fotograficznej złożonej na nośniku cyfrowym u prowadzącego przedmiot

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Majewska, Aleksander Paskal
Prowadzący grup: Alicja Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot Rzeźba i kopia prowadzony jest dla studentów kierunku Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki specjalności konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych.

Należy do grupy przedmiotów o charakterze artystycznym. Ćwiczenia służą rozwijaniu zdolności i umiejętności niezbędnych w wykonywaniu zawodu konserwatora dzieł sztuki. Realizowane są wg stopniowania trudności i złożoności podejmowanych problemów.

Głównymi podejmowanymi zagadnieniami są: studium z natury ( w oparciu o pracę z modelem), praca na podstawie dokumentacji i materiałów źródłowych oraz temat interpretacji w rzeźbie

Pełny opis:

Przedmiot Rzeźba i kopia realizowany jest w formie ćwiczeń

o zróżnicowanym stopniu trudności również technicznych

i technologicznych. W ramach przedmiotu realizowane są 2 zadania: studium natury i praca na podstawie obserwacji modela oraz detal architektoniczny i praca w oparciu o dokumentację fotograficzną. Program zakłada: rozwijanie umiejętności w zakresie analizy formy rzeźbiarskiej, wrażliwości na relacje przestrzenne ( obiekty pełnoplastyczne, płaskorzeźba, relief płaski), świadomej oceny formy w kierunku rozpoznawania stylu i konwencji. Przygotowuje do pracy z dokumentacją źródłową .

Semestr zimowy:

- portret na podstawie obserwacji "z modela",

- wprowadzenie do detalu architektonicznego: liść akantu

Literatura:

Jak w części A

Uwagi:

Wymagane jest posiadanie podstawowych narzędzi rzeźbiarskich

( noże, szpachle, narzędzia precyzyjne w zależności od potrzeb)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Wierzbicki
Prowadzący grup: Maciej Wierzbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot Pracownia Rzeźby prowadzony jest dla studentów kierunku Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki specjalności konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych.

Należy do grupy przedmiotów o charakterze artystycznym. Ćwiczenia służą rozwijaniu zdolności i umiejętności niezbędnych w wykonywaniu zawodu konserwatora dzieł sztuki. Realizowane są wg stopniowania trudności i złożoności podejmowanych problemów.

Głównymi podejmowanymi zagadnieniami są: studium z natury ( w oparciu o pracę z modelem), praca na podstawie dokumentacji i materiałów źródłowych oraz temat interpretacji w rzeźbie

Pełny opis:

Przedmiot Pracownia Rzeźby realizowany jest w formie ćwiczeń

o zróżnicowanym stopniu trudności również technicznych

i technologicznych. W ramach przedmiotu realizowane są 2 zadania: studium natury i praca na podstawie obserwacji modela oraz litera kuta w kamieniu. Program zakłada:

- rozwijanie umiejętności w zakresie obserwacji natury, analizy formy rzeźbiarskiej, wrażliwości na relacje przestrzenne

- podstawy komponowania litery na płaszczyźnie i realizacja litery kutej w kamieniu

Semestr zimowy:

- portret na podstawie obserwacji "z modela",

- litera kuta w kamieniu

Literatura:

Jak w części A

Uwagi:

Wymagane jest posiadanie podstawowych narzędzi rzeźbiarskich

( noże, szpachle, narzędzia precyzyjne w zależności od potrzeb)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Wierzbicki
Prowadzący grup: Maciej Wierzbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot Pracownia Rzeźby prowadzony jest dla studentów kierunku Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki specjalności konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych.

Należy do grupy przedmiotów o charakterze artystycznym. Ćwiczenia służą rozwijaniu zdolności i umiejętności niezbędnych w wykonywaniu zawodu konserwatora dzieł sztuki. Realizowane są wg stopniowania trudności i złożoności podejmowanych problemów.

Głównymi podejmowanymi zagadnieniami są: studium z natury ( w oparciu o pracę z modelem), praca na podstawie dokumentacji i materiałów źródłowych oraz temat interpretacji w rzeźbie

Pełny opis:

Przedmiot Pracownia Rzeźby realizowany jest w formie ćwiczeń

o zróżnicowanym stopniu trudności również technicznych

i technologicznych. W ramach przedmiotu realizowane są 2 zadania: studium natury i praca na podstawie obserwacji modela oraz litera kuta w kamieniu. Program zakłada:

- rozwijanie umiejętności w zakresie obserwacji natury, analizy formy rzeźbiarskiej, wrażliwości na relacje przestrzenne

- podstawy komponowania litery na płaszczyźnie i realizacja litery kutej w kamieniu

Semestr zimowy:

- portret na podstawie obserwacji "z modela",

- litera kuta w kamieniu

Literatura:

Jak w części A

Uwagi:

Wymagane jest posiadanie podstawowych narzędzi rzeźbiarskich

( noże, szpachle, narzędzia precyzyjne w zależności od potrzeb)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Wierzbicki
Prowadzący grup: Maciej Wierzbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot Pracownia Rzeźby prowadzony jest dla studentów kierunku Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki specjalności konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych.

Należy do grupy przedmiotów o charakterze artystycznym. Ćwiczenia służą rozwijaniu zdolności i umiejętności niezbędnych w wykonywaniu zawodu konserwatora dzieł sztuki. Realizowane są wg stopniowania trudności i złożoności podejmowanych problemów.

Głównymi podejmowanymi zagadnieniami są: studium z natury ( w oparciu o pracę z modelem), praca na podstawie dokumentacji i materiałów źródłowych oraz temat interpretacji w rzeźbie

Pełny opis:

Przedmiot Pracownia Rzeźby realizowany jest w formie ćwiczeń

o zróżnicowanym stopniu trudności również technicznych

i technologicznych. W ramach przedmiotu realizowane są 2 zadania: studium natury i praca na podstawie obserwacji modela oraz litera kuta w kamieniu. Program zakłada:

- rozwijanie umiejętności w zakresie obserwacji natury, analizy formy rzeźbiarskiej, wrażliwości na relacje przestrzenne

- podstawy komponowania litery na płaszczyźnie i realizacja litery kutej w kamieniu

Semestr zimowy:

- portret na podstawie obserwacji "z modela",

- litera kuta w kamieniu

Literatura:

Jak w części A

Uwagi:

Wymagane jest posiadanie podstawowych narzędzi rzeźbiarskich

( noże, szpachle, narzędzia precyzyjne w zależności od potrzeb)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Wierzbicki
Prowadzący grup: Maciej Wierzbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot Pracownia Rzeźby prowadzony jest dla studentów kierunku Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki specjalności konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych.

Należy do grupy przedmiotów o charakterze artystycznym. Ćwiczenia służą rozwijaniu zdolności i umiejętności niezbędnych w wykonywaniu zawodu konserwatora dzieł sztuki. Realizowane są wg stopniowania trudności i złożoności podejmowanych problemów.

Głównymi podejmowanymi zagadnieniami są: studium z natury ( w oparciu o pracę z modelem), praca na podstawie dokumentacji i materiałów źródłowych oraz temat interpretacji w rzeźbie

Pełny opis:

Przedmiot Pracownia Rzeźby realizowany jest w formie ćwiczeń

o zróżnicowanym stopniu trudności również technicznych

i technologicznych. W ramach przedmiotu realizowane są 2 zadania: studium natury i praca na podstawie obserwacji modela oraz litera kuta w kamieniu. Program zakłada:

- rozwijanie umiejętności w zakresie obserwacji natury, analizy formy rzeźbiarskiej, wrażliwości na relacje przestrzenne

- podstawy komponowania litery na płaszczyźnie i realizacja litery kutej w kamieniu

Semestr zimowy:

- portret na podstawie obserwacji "z modela",

- litera kuta w kamieniu

Literatura:

Jak w części A

Uwagi:

Wymagane jest posiadanie podstawowych narzędzi rzeźbiarskich

( noże, szpachle, narzędzia precyzyjne w zależności od potrzeb)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.