Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-SHSz-3L-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty fakultatywne - 3 rok, sem. letni - Ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo (s1)
Przedmioty fakultatywne - 3rok, sem. letni - ODK, zabytkoznawstwo i muzealnictwo (s1)
Przedmioty obowiązkowe-3 rok sem. letni -Ochrona dóbr kultury, S1
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie proseminarium na II roku

Literatura:

Zależna od profilu seminarium i realizowanej problematyki.

Zob. opis przedmiotu w cyklu (grupy).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones, Janusz Krawczyk, Juliusz Raczkowski
Prowadzący grup: Daria Jagiełło, Monika Jakubek-Raczkowska, Janusz Krawczyk, Joanna Kucharzewska, Juliusz Raczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

UWAGA, w sem. zimowym 2020/21 zajęcia będa prowadzone HYBRYDOWO:

20 godz. z 30 będzie przeprowadzone tradycyjnie - w grupach (pierwsze spotkania na początku semestru, trzy spotkania w trakcie semestru i dwa spotkania pod koniec semestru) oraz w formie konsultacji indywidualnych, pozostałe godziny w formie konsultacji online i mailowo.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones, Janusz Krawczyk, Juliusz Raczkowski
Prowadzący grup: Piotr Birecki, Daria Jagiełło, Monika Jakubek-Raczkowska, Janusz Krawczyk, Joanna Kucharzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

UWAGA, w sem. zimowym 2020/21 zajęcia będa prowadzone HYBRYDOWO:

20 godz. z 30 będzie przeprowadzone tradycyjnie - w grupach (pierwsze spotkania na początku semestru, trzy spotkania w trakcie semestru i dwa spotkania pod koniec semestru) oraz w formie konsultacji indywidualnych, pozostałe godziny w formie konsultacji online i mailowo.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones, Janusz Krawczyk, Juliusz Raczkowski
Prowadzący grup: Piotr Birecki, Dorota Kamińska-Jones, Janusz Krawczyk, Joanna Kucharzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

UWAGA, w sem. zimowym 2020/21 zajęcia będa prowadzone HYBRYDOWO:

20 godz. z 30 będzie przeprowadzone tradycyjnie - w grupach (pierwsze spotkania na początku semestru, trzy spotkania w trakcie semestru i dwa spotkania pod koniec semestru) oraz w formie konsultacji indywidualnych, pozostałe godziny w formie konsultacji online i mailowo.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)