Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy komputerowe dla potrzeb konserwatorskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-SK-2Z-N1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką
Nazwa przedmiotu: Systemy komputerowe dla potrzeb konserwatorskich
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. zimowy - Ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo (n1)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest opanowanie przez studentów umiejętności inwentaryzacji i dokumentacji zabytków architektury przy pomocy programu AutoCAD.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Podstawowe pojęcia związane z obsługą programu AutoCAD

- budowa interface'u i jego optymalizacja;

- manipulowanie arkuszami rysunkowymi, tworzenie nowych, otwieranie istniejących i zapisywanie arkuszy z danymi;

2. Podstawowe narzędzia rysunkowe

-Warstwy;

- Rysowanie w przestrzeni 2D;

-układy współrzędnych;

- podstawowe narzędzia: linia, punkt, okrąg, polilinia, wielobok, prostokąt itp.

- właściwości obiektów;

-oglądanie rysunków: zoom;

3. Modyfikacje rysunków

- wymazywanie, kopiowanie, przesuwanie, obracanie, rozciąganie, skalowanie obiektów itp.

4. Opis rysunku

-tworzenie napisów;

- tworzenie i edycja tabelek;

5. Rysowanie precyzyjne

-tryb ortogonalny;

-siatka i skok;

-punkty charakterystyczne obiektów;

- śledzenie;

-linie konstrukcyjne;

6. Rzuty i widoki budynku -ćwiczenia

7. Przekroje i kreskowanie -ćwiczenia

8. Drukowanie rysunków

-skalowanie rysunku

-wydruki -ustawiania;

-style drukowania;

-rozmieszczenie wydruku;

- rzutnie;

-ustawienia strony;

9. Wymiarowanie

-edycja wymiarów;

-style wymiarowania;

10. Bloki

-definiowanie bloku;

-wstawianie bloku;

-edycja i zapisywanie bloku;

-bloki dynamiczne;

10. Podstawy rysowania w przestrzeni 3D

- sterowanie układami współrzędnych;

- marker LUW

- widoki;

-oglądanie rysunków w przestrzeni;

11. Modelowanie w przestrzeni 3D

-modele szkieletowe, ścianowe i bryłowe;

-siatki (powierzchnie);

-bryły złożone

12. Modyfikacja obiektów 3D -ćwiczenia

13. Modelowanie bryłowe ACIS;

-bryły proste i złożone;

- rzuty i przekroje brył;

-modyfikacja brył;

14. Modelowanie złącza ciesielskiego -ćwiczenia

-wykorzystanie poznanych narzędzi w modelowaniu 3D;

- kolokwium

15. Zaawansowane metody pracy z programem AutoCAD

- zestawy arkuszy;

- odnośniki;

- mapy bitowe;

- standardy CAD;

16. Wizualizacja zabytków

- zapoznanie z programem 3D Studio;

- podstawowe narzędzia programu 3D;

- import modeli wykonanych w AutoCadzie;

- korekta modeli;

- metody prezentacji: tekstury, oświetlenie sceny;

- rendering;

- postprodukcja;

Literatura:

Pikoń A., AutoCAD 2007, Helion, Gliwice 2007

Pikoń A., AutoCAD 2008, Pierwsze kroki, Helion, Gliwice 2008

Ferdyn R., AutoCAD, Konstrukcje budowlane, Helion, Gliwice 2002

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Zaliczenie na podstawie obecności, zaliczenie prac kontrolnych z poszczególnych ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Moch
Prowadzący grup: Adam Moch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.