Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-SM-2L-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem letni - ODK, krytyka artystyczna (s2)
Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. letni - Ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo (s2)
Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. letni-Ochrona dóbr kultury, zabytkoznawstwo i muzealnictwo (s2)
Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku sem. letni Ochrona dóbr kultury(s2)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 30.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie przygotowuje studenta do prowadzenia samodzielnych badań w dziedzinie zabykoznawstwa i konserwatorstwa w oparciu o warsztat badawczy obejmujący, obok metod z zakresu historii i historii sztuki, także badania materialnej struktury zabytku.

Seminarium jest poświęcone dwóm głównym zagadnieniom: architekturze szkieletowej i architekturze protestanckiej, i dlatego wymagana jest, oprócz opanowania podstawowych zasad pisania pracy naukowej, dobra orientacja w tych tematach.

Pełny opis:

Główne zagadnienia seminarium (zajęć grupowych) oraz konsultacji indywidualnych to:

- Wprowadzenie studenta w problematykę badawczą z zakresu zabytkoznawstwa i konserwatorstwa architektury drewnianej i architektury protestanckiej.

- Ukierunkowanie studenta na wybór tematu o charakterze monograficznym, problemowym lub przekrojowym.

- Samodzielne stworzenie przez studenta kwestionariusza badawczego i wstępne opracowanie harmonogramu projektu badawczego.

- Przeprowadzenie kwerendy bibliotecznej i archiwalnej. Wyselekcjonowanie i uporządkowanie zebranego materiału, krytyczna charakterystyka rezultatów przeprowadzonej kwerendy.

- Przygotowanie koncepcji pracy i szczegółowego konspektu według metody, proponowanej przez promotora. Opracowanie konspektu pracy.

- Realizacja kolejnych etapów projektu badawczego przez studenta. Rozwiązanie zagadnień wprowadzonych do kwestionariusza badawczego.

- Opracowanie wyników poszczególnych prac.

Literatura:

Nie dotyczy (wybór literatury zależny jest od tematyki wybranego na pracę magisterską tematu)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny studenta jest systematyczne referowanie postępu w opracowaniu własnej pracy magisterskiej oraz uczestnictwo w dyskusjach nad temat prac magisterskich innych studentów. Ponadto należy na końcu 1 2 i 3 semestru przedstawić wymagane poszczególne rozdziały, a po 4 semestrze całą pracę magisterską.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Birecki, Tomasz De Rosset, Monika Jakubek-Raczkowska, Dorota Kamińska-Jones, Janusz Krawczyk, Andrzej Majdowski, Jerzy Malinowski, Elżbieta Pilecka, Maciej Prarat, Juliusz Raczkowski, Michał Woźniak, Bożena Zimnowoda-Krajewska
Prowadzący grup: Piotr Birecki, Tomasz De Rosset, Monika Jakubek-Raczkowska, Dorota Kamińska-Jones, Joanna Kucharzewska, Andrzej Majdowski, Jerzy Malinowski, Rafał Moczkodan, Maciej Prarat, Juliusz Raczkowski, Ulrich Schaaf, Michał Woźniak, Karolina Zimna-Kawecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Birecki, Tomasz De Rosset, Monika Jakubek-Raczkowska, Dorota Kamińska-Jones, Janusz Krawczyk, Andrzej Majdowski, Jerzy Malinowski, Elżbieta Pilecka, Maciej Prarat, Juliusz Raczkowski, Michał Woźniak, Bożena Zimnowoda-Krajewska
Prowadzący grup: Piotr Birecki, Tomasz De Rosset, Monika Jakubek-Raczkowska, Janusz Krawczyk, Joanna Kucharzewska, Maciej Prarat, Juliusz Raczkowski, Ulrich Schaaf, Michał Woźniak, Karolina Zimna-Kawecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Birecki, Tomasz De Rosset, Monika Jakubek-Raczkowska, Dorota Kamińska-Jones, Janusz Krawczyk, Andrzej Majdowski, Jerzy Malinowski, Elżbieta Pilecka, Maciej Prarat, Juliusz Raczkowski, Michał Woźniak, Bożena Zimnowoda-Krajewska
Prowadzący grup: Piotr Birecki, Tomasz De Rosset, Monika Jakubek-Raczkowska, Janusz Krawczyk, Joanna Kucharzewska, Maciej Prarat, Juliusz Raczkowski, Ulrich Schaaf, Michał Woźniak, Karolina Zimna-Kawecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Birecki, Tomasz De Rosset, Monika Jakubek-Raczkowska, Dorota Kamińska-Jones, Janusz Krawczyk, Maciej Prarat, Juliusz Raczkowski, Michał Woźniak
Prowadzący grup: Tomasz De Rosset, Dorota Kamińska-Jones, Janusz Krawczyk, Joanna Kucharzewska, Katarzyna Kulpińska, Juliusz Raczkowski, Ulrich Schaaf, Michał Woźniak, Karolina Zimna-Kawecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.