Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarys problematyki konserwacji obiektów zabytkowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-ZKON-2Z-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0219) Sztuka (inne)
Nazwa przedmiotu: Zarys problematyki konserwacji obiektów zabytkowych
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. zimowy - Ochrona dóbr kultury (s1)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Efekty uczenia się - wiedza:

(K_W01) Zna i rozumie koncepcje oraz problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego w rozwoju historycznym, z uwzględnieniem teorii i praktyki konserwatorskiej i muzealniczej (K_W01).

(K_W03) Zna i rozumie metody interpretacji i kryteria wartościowania wytworów dziedzictwa kulturowego, z uwzględnieniem dawnych i współczesnych aspektów jego społecznej recepcji .

(K_W04) Ma uporządkowaną, zaawansowaną wiedzę w zakresie opisu, etapów nowoczesnej dokumentacji, inwentaryzacji oraz metod badań i interpretacji materialnych reliktów przeszłości w różnych aspektach.

Efekty uczenia się - umiejętności:

(K_U03) Identyfikuje i opisuje materialną strukturę różnych reliktów przeszłości, wykorzystując fachową terminologię i uwzględniając jej formy, materiał, przekształcenia i nawarstwienia

(K_U05) Ma fachowe umiejętności w zakresie inwentaryzacji i dokumentacji dziedzictwa materialnego (w tym m. in. analiza i rejestracja relacji przestrzennych, analiza wizualna, techniki dokumentacyjne i specjalistyczne techniki pomiarowe i in.)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(K_K04) Jest wrażliwy na problematykę właściwego podejścia do materialnego dziedzictwa kulturowego, potrafi dostrzec i ocenić niewłaściwe postępowanie w tym zakresie.

(K_K05) Dostrzega i formułuje dylematy, związane z ochroną zabytków – świadom swej odpowiedzialności decyzyjnej w zakresie kompetencji zawodowych inicjuje działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.

Metody dydaktyczne:

(K_K06) Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Arszyńska, Piotr Niemcewicz
Prowadzący grup: Joanna Arszyńska, Piotr Niemcewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Arszyńska, Piotr Niemcewicz
Prowadzący grup: Joanna Arszyńska, Piotr Niemcewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Wykłady w trybie on-line, na platformie TEAMS

Egzamin pisemny w trybie on-line.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.