Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarys problematyki konserwatorskiej materiałów budowlanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-ZPK-2Z-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Zarys problematyki konserwatorskiej materiałów budowlanych
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty fakultatywne - 2 rok, sem. zimowy-ODK zabytkoznawstwo i muzealnictwo (s2)
Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. zimowy - Ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo (s2)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości w zakresie teorii konserwacji architektury

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 Ma wiedzę ogólną na temat teorii konserwacji oraz ochrony zabytków architektury.

K_W03 ma elementarną wiedzę teoretyczną i praktyczną z metodyki działań konserwatorskich w zakresie materiałów budowlanych.

K_W04 Zna mechanizmy oddziaływania fizycznych, chemicznych i biologicznych czynników na materię zabytków architektonicznych.

K_W05 Posiada wiedzę w zakresie materiałoznawstwa historycznych i współczesnych materiałów budowlanych.

K_W06 Ma wiedzę dotyczącą oddziaływania czynników atmosferycznych na naturalne i sztuczne kamienie i umie przeanalizować procesy niszczące.


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 Umie przeprowadzić rozpoznanie stanu zachowania zabytku, określić podstawowe przyczyny zniszczenia.

K_U02 Potrafi rozpoznać podstawowe materiały budowlane.

K_U03 Potrafi określić główne cele służące realizacji zadania konserwatorskiego przy zabytkach architektonicznych.Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 Ma świadomość znaczenia wartości (artystycznej, historycznej i użytkowej) zabytku architektonicznego.

K_K02 Ma świadomość znaczenia profesjonalizmu i konieczności przestrzegania zasada etyki zawodowej.

K_K04 Ma świadomość i rozumie aspekty oraz skutki działań konserwatorskich związane z zastosowaniem odpowiednich metod, środków i preparatów bezpiecznych dla obiektu zabytkowego, środowiska naturalnego i wykonawcy prac konserwatorskich.

K_K07 Rozumie potrzebę popularyzacji wiedzy, idei i zasad ochrony dziedzictwa kulturowego.


Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia i dyskusję poprzedza wstępny referat prowadzącego, zajęcia ilustrowane prezentacjami multimedialnymi, dokumentacjami badań i przykładami projektów konserwatorskich oraz wizytacjami przy zabytkach Torunia, szczególnie poddawanych pracom konserwatorskim.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- obserwacji
- seminaryjna

Skrócony opis:

Student po ukończeniu kursu powinien znać podstawowe materiały budowlane, przyczyny i mechanizmy zniszczeń zabytków na architektonicznych, umieć rozpoznawać objawy i formy zniszczeń, a także sposób badania i zabezpieczania profilaktycznego różnych elementów zabytkowej architektury.

Pełny opis:

Cel zajęć: Zapoznanie studentów z przyczynami wietrzenia i niszczenia zabytkowych elementów i detali architektonicznych wykonanych z kamieni naturalnych, sztucznych, z cegły, metalu, drewna i szkła (witraż), a także z zasadami ich profilaktycznej konserwacji oraz trwałego ich zabezpieczenia poprzez wzmacnianie, uzupełnienie ubytków i ewentualną rekonstrukcję

Treści:- charakterystyka skał i ich wietrzenie w środowisku naturalnym i zanieczyszczonym (5 godz.)- zabiegi profilaktyczne uwzględniające wstępne wzmacnianie, dezynfekcję, oczyszczanie, odsalanie, osuszanie i hydrofobizację (9 godz.)- zasady wzmacniania i uzupełniania ubytków w zabytkach kamiennych (6 godz.)- problematyka konserwatorska obiektów architektonicznych (10 godz.)

Literatura:

Zabytki kamienne i metalowe, ich niszczenie i konserwacja profilaktyczna, pod red. W.Domasłowskiego, wyd. naukowe UMK 2011.

Preventive Conservation of Stone Objects, edited by Wiesław Domasłowski, wyd. UMK Toruń 2003

W. Domasłowski, J. W Łukaszewicz, Problemy konserwacji murów ceglanych, Ochrona Zabytków, 1996, 4, s. 351-358

Konserwacja murów ceglanych. Badania i praktyka, Toruń, 1999

J. W. Łukaszewicz, Współczesne materiały używane w pracach konserwatorskich przy zabytkach architektury/Modern materials used for conservation of architectural monuments [w:] Problemy remontowe w budownictwie ogólnym I obiektach zabytkowych / Renovation problems in Construction and historic buildings, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław, 2006, 148 – 161

J. W. Łukaszewicz, Badania konserwatorskie stanu zachowania zabytków architektonicznych, ceglanych murów i ruin [w:] Trwała ruina II Problemy utrzymania i adaptacji, Ochrona konserwacja i adaptacja zabytkowych murów, red. B. Szmygin, wydawca Politechnika Lubelska, Lublin-Warszawa 2010, s. 97-110,

W. Domasłowski, M. Kęsy-Lewandowska, J. W. Łukaszewicz, Badania nad konserwacją murów ceglanych, wyd. UMK, Toruń, 1998

Evaluation of the performance of surface treatments for the conservation of historic brick masonry, Research report no7 EUR 17979 EN

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- egzamin pisemny

- aktywność

- frekwencja

Kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę na podstawie egzaminu pisemnego w formie testu wielokrotnego wyboru i pytań otwartych wymagany próg na ocenę dostateczną - 50 - 60%, dostateczny plus 61- 70%, dobry 71- 80 %; dobry plus 81-90 %, bardzo dobry 91-100%.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Łukaszewicz
Prowadzący grup: Jadwiga Łukaszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Polak
Prowadzący grup: Katarzyna Polak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Polak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Polak
Prowadzący grup: Katarzyna Polak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Polak
Prowadzący grup: Katarzyna Polak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Polak
Prowadzący grup: Katarzyna Polak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.