Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

O Biblii i filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-OG-BFIL Kod Erasmus / ISCED: 08.2 / (0221) Religia
Nazwa przedmiotu: O Biblii i filozofii
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykład ma przedstawić i nauczyć metody interpretacji filozoficznej początku Genesis: Pieśni o stworzeniu i historii upadku.

Te obrazy ciągle funkcjonują w kulturze, aczkolwiek potwornie zbanalizowane i wypłaszczone. Stosowana metoda przywraca im pierwotną głębię i odsłania doniosłość tematyki, którą początek Biblii w symbolicznej formie wyraża.

Pełny opis:

Wykład wprowadzający dotyczy analizy symbolu „drzew Edenu”, które za Szamot są interpretowane jako drzewa dostępu do wartości. Ten zabieg interpretacyjny czyni mit adamiczny w aspekcie wątku wyznaczanego przez ten symbol swoistą teorią wartości – aksjologią.

Drzewa Edenu są najprostszym przykładem funkcjonowania metody filozoficznego czytania i interpretowania Biblii.

Drugi i kolejne wykłady dotyczą interpretacji hebrajskiej kosmogonii Rdz 1,1 – 10. Są one porównywane z współczesną kosmologią naukową, by wskazać charakter epistemiczny poematu i teorii kosmologicznych dotyczących wczesnego stadium wszechświata

Interpretacja pierwszych dziesięciu zdań Biblii dokonuje się według klucza:

- wykładnia symboli z drugiego zdania

- nieskończoność a „kosmogonia hebrajska”

- symbol „nieboskłonu” i jego sens filozoficzny

- symbolika skończoności i realności: „morze” i „sucha ziemia”

Analiza mitu adamicznego jest podobna w swej formalnej strukturze.

Podstawowe symbole są interpretowane w kluczu:

- drzewo poznania dobra i zła – agatologia – teoria dobra mitu adamicznego

- symbol nagości – symbol kruchości ontycznej człowieka i symbol świadomości nagości jako antropologiczna wykładnia upadku.

- analiza symbolu „owocu”

Mit adamiczny w świetle kluczowych pojęć filozoficznych: prawdy, wolności i dyskusja obrazu człowieka, który z biblijnej interpretacji się wyłania.

Literatura:

1. M. Szamot – Genesis – czy ktoś w to jeszcze wierzy?

2. M. Grabowski – Historia upadku. Ku antropologii adekwatnej

3. M. Szamot – Oto ty, Adamie

4. M. Grabowski – Pierwociny stworzenia. Z rozważań nad początkiem Genesis

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się – wiedza

W1: Ma elementarną wiedzę o Biblii, szczegółowo zna początek Genesis: Poemat o stworzeniu i mit adamiczny

W2: Poznaje metodę interpretacji filozoficznej

Efekty uczenia się – umiejętności U1: Próbuje samodzielnie stosować tę metodę do wybranego fragmentu Biblii

U2: Potrafi rozpoznać symboliczny i dosłowny charakter wybranych pojęć biblijnych

Efekty uczenia się – kompetencje społeczne K1: Nabiera świadomości znaczenia rewelacji biblijnych dla filozofii człowieka

K2: Posiada umiejętność rozróżnienia tez w sporze religii i nauki

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- praca pisemna W2, U1

Kryteria oceniania:

Obrona pisemnej pracy zaliczeniowej

Praca ma mieć objętość 20 tys. znaków ze spacjami i ma być próbą przedstawienia interpretacji wybranego fragmentu Biblii ze świadomością użytej metody interpretacyjnej

Student ma umieć ją zreferować i bronić swoich racji na rzecz przedstawionych tez

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Grabowski
Prowadzący grup: Marian Grabowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.