Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Caravaggio and his Bible inspired paintings

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-OG-EN-CAR
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Caravaggio and his Bible inspired paintings
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

How to “read” Caravaggio’s sacral art holistically? One would definitely have to take into account the style and trends of the epoque. On the other hand, one might not overlook the biblical background proper to his works of art. The course is aimed at broadening the viewer’s horizons in this regard.

Pełny opis:

Art is to provoke and inspire. But artists themselves also need inspiration. For many centuries the Bible was a prominent source of inspiration for many artists. Caravaggio was one of them, even though he lived a life which was far from religious standards. The works of art he left, especially those inspired by biblical events and figures, are worth a thorough study. Within this class the student will be offered some insight on the style that Caravaggio represented. However, a special emphasis will be put on bringing to light – nomen omen – the biblical echoes present in his paintings as well as biblical symbolism they contain.

The following subjects will be dealt with during subsequent classes:

1. The Bible and its interpretation

2. The life of Caravaggio and the artistic challenges of the epoque

3. “David and Goliath”

4. St. John the Baptist – life and death

5-6. Christ – betrayal, death and resurrection

7. The Evangelists and Disciples

Literatura:

The Pontifical Biblical Commision, The Jewish People and their Sacred Scriptures in the Christian Bible https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_doc_20020212_popolo-ebraico_en.html

Alter R, The Art of Biblical Narrative. New York: Basic Books, Inc. Publishers, 1981.

Menéndez Antuña L., “Is Caravaggio a queer theologian?: Paul’s conversion on the way to Damascus”, Critical Research on Religion 6.2 2018, p. 132-150.

Literatura Uzupełniająca:

Binz S. J., Introduction to the Bible: A Catholic Guide to Studying Scripture. Collegeville, MN: The Liturgical Press, 2007;

O'Brien D., “Caravaggio. Empathy and Christ”, Heythrop Journal 61.3 2020, p 437-446.

Efekty uczenia się:

Learning outcomes - knowledge np. Student

W1: has basic knowledge of the biblical world

W2: possesses knowledge of biblical motifs in art

W3: is familiar with some great works of art by Caravaggio

W4: is acquainted with Caravaggio’s emotional expression in art

Learning outcomes - skills np. Student

U1: is able to determine biblical stories behind some Caravaggio’s paintings

U2: is capable of finding and comprehending iconographical motifs in art

U3: has basic in discussing art from the point of view of subjects reflected in it

U4: can analyze Caravaggio’s paintings from different perspectives

np. Student

K1: understands the significance of the Bible as an inspiration for artists

K2: understands the need for more thorough perception of art

K3: is sensitive to iconographical motifs present in art

K4: is aware of the cultural impact of art

K5: identifies basic problems in rendering reality in art

Metody i kryteria oceniania:

The final grade is determined by combining marks for each assessment item. There are two assessment items – equally valued: attendance (50%) and an essay (50%). The final grade will be calculated as a

weighted average of the two grades earned for the items mentioned.

ASSESSMENT METHODS:

Assessment criteria for attendance:

6 - 7 classes attended – very good

(*)1 missed class allowed

5 classes attended - satisfactory plus

1-4 attended only - fail

Assessment criteria for essay:

- essay - should be 3 to 5 page long. The student is free to pick any topic related to the subjects discussed in class and elaborate on it. The work should meet the standards of academic writings (footnotes, bibliography etc.)

fail- 3 pts (30%)

satisfactory- 4 pts (40%)

satisfactory plus- 5 pts (50%)

good - 6 pts (60%)

good plus- 7 pts (70%)

very good- 8 pts (80%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Iwański
Prowadzący grup: Dariusz Iwański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)