Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Between Catholicism and Reform: the Christianity in the British Isles in the Modern Times

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-OG-EN-CRCH
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Between Catholicism and Reform: the Christianity in the British Isles in the Modern Times
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

The course offers a brief description of the history of the Christianity in the British Isles in the Modern Times. The focus will be on England, but the developments in Ireland and Scotland will not be neglected. The cours intends to show the religious, political, and social factors which have influenced the fates of different Christian denominations, from the Roman Catholic resistance, through the established episcopal Churches, to the most radical Reformed communities. All of them found their way to the New World and had an important role in the history of the United States.

Pełny opis:

1. „The Dowry of Mary”: the English Church in the late Middle Ages – 3 hrs

2. John Wycliffe. The calls for the Reform of the Church – 2 hrs

3. The marriages of King Henry VIII and their political results – 2hrs

4. The Church under Edward VI – 2 hrs

5. Mary Tudor and the attempt of Catholic Restoration – 2 hrs

6. The Scottish Reformation – 2 hrs

7. The Established Church under Elizabeth I – 2 hrs

8. The Catholic resistance. Was Shakespeare a Catholic? – 2 hrs

9. The rise of Puritanism – 2 hrs

10. The Civil War and its aftermath – 2 hrs

11. The religious situation in the American colonies - 2 hrs

12. The Methodist Movement – 2 hrs

13. The Oxford Movement -2 hrs

14. The Catholic Emancipation and the Great Famine in Ireland – 3 hrs

Literatura:

1. S. Doran, Elizabeth I and religion 1558-1603, London 2003.

2. E. Duffy, The Stripping of the Altars, Yale 1992.

3. S. Greenblatt, Will in the World: How Shakespeare became Shakespeare, New York 2004.

4. D.G. Newcombe, Henry VIII and the English Reformation, London 1995.

5. A. Ryrie, The age of reformation : the Tudor and Stewart realms, 1485-1603, London 2017.

Efekty uczenia się:

W-1: The student knows the basic facts from the history of the Christian Churches in the British Isles in the Modern era.

W-2: The student is acquainted with the most important doctrinal differences between the Christian doctrines.

U-1: The student can describe the role of the important people in the religious history of the British Isles in the Modern Era (John Wycliffe, Henry VIII, Thomas More, Thomas Cranmer, Mary Tudor, Elizabeth I, John Knox, John Wesley, John Henry Newman).

U-2: The student can explain how the political factors influenced the religious developments and vice versa.

K-1: The student is aware of the external and internal reasons for the current situation of different Christian denominations in the Anglophone world.

K-2: The student is able to distinguish between various Christian Churches, their customs and creeds.

Metody i kryteria oceniania:

Assessment methods:

- attendence

- test

Assessment criteria:

1. The presence at the lectures (three absences allowed)

2. Final test. In order to pass this test students have to obtain at least 50%. Grades:

satisfactory- … 50 %

satisfactory plus- … 60…%

good - 70…%

good plus- … 80…%

very good- … 85 %

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Adamiak
Prowadzący grup: Stanisław Adamiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Adamiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)