Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

“Joy and hope”: The II Vatican Council on the relations between the Catholic Church and the modern world

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-OG-EN-JOY
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: “Joy and hope”: The II Vatican Council on the relations between the Catholic Church and the modern world
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

The course will concentrate on the analysis on the Pastoral Constitution on the Church in the Modern World of the II Vatican Council, „Gaudium et spes“. The ample historical background on the relations between the Catholic Church and the modern society in the 19th and 20th century will be also provided.

Pełny opis:

1. The role and importance of the councils in the history of the Church

2. The Church against the world: the Syllabus of Errors of Pius IX

3. I Vatican Council and the Church as the perfect monarchy

4. The Modernist crisis and the calls for a “new theology”

5. 1905 and the hostile separation of the Church and State in France

6. Is a Catholic state possible? Italy from fascism to the Constitution of 1948

7. The reforms of Pius XII and the convokation of the II Vatican Council

8. The organisation and development of the Council

9. The anthropological shift in the theology

10. The Church in front of atheism and comunism

11. Pacem in terris: preserving the peace and fighting the nuclear weapons

12. The goals of the marriage and the regulation of births

13. The new model for the Church-State relations: “autonomy and cooperation”

13. “The Church of the poor”

Literatura:

1. The Pastoral Constitution on the Church in the Modern World of the II Vatican Council Gaudium et spes.

2. G. Alberigo, A Brief History of Vatican II

3. J.W. O’Malley, What Happened at Vatican II

4. N. Tanner, The Councils of the Church: A Short History

5. E. Palladino, Gaudium et spes. Storia, commento, recenzione

6. R.M. Wiltgen, The Rhine Flows Into The Tiber

Efekty uczenia się:

Learning outcomes - knowledge W-1: The student knows when and why the II Vatican Council was convoked.

W-2: The student knows the structure of the „Gaudium et spes“ constitution.

W-3: The student is familiar with the major conflicts between the Catholic Church and the states in the 19th and 20th century.

Learning outcomes - skills U-1: The student can explain the main shifts in the theology of the 19th and 20th century.

U-2: The student is able to comment on some of the major issues raised in the „Gaudium et spes“ constitution.U-3: The student can distinguish between the official doctrine of the Church and the private opinions of the theologians.

Learning outcomes - social competencies

K-1: The student is aware of the external and internal reasons for the shifts in the attitude of the Church towards the modern civilisation.

K-2: The student can discuss in a civil way various models of the coexistence of the Catholic Church and the state.

K-3: The student is able to indicate the common ground and the potential conflicts between the Catholic doctrine and the liberal democracy.

Metody i kryteria oceniania:

Assessment methods:

- attendence

- test

Assessment criteria:

1. The presence at the lectures (three absences allowed)

2. Final test. In order to pass this test students have to obtain at least 50%. Grades:

satisfactory- … 50 %

satisfactory plus- … 60…%

good - 70…%

good plus- … 80…%

very good- … 85 %

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Adamiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)