Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Per leggere l'Antico Testamento. Una guida biblica

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-OG-IT-PLT
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Per leggere l'Antico Testamento. Una guida biblica
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Skrócony opis:

Lo scopo delle lezioni è introdurre studente alla lettura della prima parte della Bibbia, cioè dell’Antico Testamento. La Bibbia è un universo , sovente estraneo, talvolta strano. Lezioni sono concepiti come una guida turistica, grazie a cui lo studente fa conoscenza con le civiltà dell’Antico Oriente; assiste alla nascita dei libri dell’Antico Testamento; è invitato a studiare i testi maggiori che hanno formato il pensiero giudaico e cristiano. Lo studente ansioso di cultura scoprirà quei testi che appartengono al tesoro dell’umanità e hanno forgiato la civiltà occidentale. Lo studente credente vi percepirà le radici profonde della sua fede. Le lezioni è un mezzo per tutti coloro a cui interessa una prima scoperta dell’Antico Testamento.

Pełny opis:

Durante le lezioni saranno presentati i temi seguenti:

1. Preparazione al viaggio (la Bibbia - libro o una biblioteca?, la Bibbia come un libro in cui si rilegge la propria vita; lettura e studio di un testo biblico; la Bibbia come storia di un popolo segnato dalla sua geografia e dalla mentalità del Medio Oriente; La Bibbia come un libro che copre mille anni di storia o i grandi momenti di Israele;

2. L’esodo (l’evento fondatore; che cosè accaduto veramente; il racconto di Es 14-15);

3. Il Regno di Gerusalemme (storia Jahvista; lettura di alcuni testi; il racconto della creazione: Gen 2,4-3,24);

4. Il Regno del Nord: 935-721 a.C. (storia del nord; la lettura dei testi con i cenni sulla storia del nord);

5. Il Regno di Giuda: 721-587 a.C. (Il Deuteronomio; Profeti di Giuda nel VI secolo);

6. L’esilio a Babilonia: 587-538 a.C. (i profeti dell’esilio, il Levitico, la storia sacerdotale; il racconto della creazione: Gen 1,1-2,4a);

7. Israele sotto il dominio dei persiani (538-333 a.C.), dei greci (333-63 a.C.) e dei romani (dopo il 63 a.C): i profeti del ritorno; Pentateuco; l’opera di cronista; scritti sapienziali; le apocalissi; il libro di Daniele;

8. I Salmi (i Salmi di pellegrinaggio, preghiera di lode al Dio salvatore e creatore; preghiera al Dio vicino; preghiera di speranza; preghiera di domanda e di ringraziamento, preghiera per vivere);

9. Alla fine del viaggio (perché leggere ancora l’Antico Testamento; l’Antico Testamento è necessario per comprendere il Nuovo Testamento?; letteratura giudaica extra-biblica).

Literatura:

- L’Antico Testamento e le culture del tempo, Roma 1990;

- La Bibbia nel suo contesto, autori vari, Brescia 1994;

- M. Liverani, Oltre la Bibbia. Storia antica di Israele, Roma – Bari 2003;

- G. Ravasi, Antico Testamento. Introduzione, Torino 2000;

- J. A. Soggin, Introduzione all’Antico Testamento, Brescia 1987.

I libri sono a disposizione degli studenti alla Biblioteca della Facoltà di Teologia.

Efekty uczenia się:

Studente:

W1: conosce per sommi capi la geografia e la storia d’Israele biblico;

W2: spiega le tappe principali della formazione dell’Antico Testamento;

W3: caratterizza le parti principali dell’Antico Testamento;

W3: caratterizza i temi principali dell’Antico Testamento.

U1: Lo studente analizza i semplici testi biblici dell’Antico Testamento.

K1: Lo studente è consapevole della necessità di approfondire e attualizzare il proprio sapere sulla Bibbia.

Metody i kryteria oceniania:

Metodi e criteri di valutazione:

1. Partecipazione alle lezioni (sono permesse due assenze);

2. Superamento di un test finale che verificherà la conoscenza della materia delle lezioni.

Nel test lo studente può ottenere da 1 a 100 punti. Il test è superato con il minimo di 60 punti. I punti corrispondono ai voti che si esprimono nei verbali degli esami con i numeri da 2 a 5 (il test superato è con il voto superiore a 3):

60 – 67 punti: 3;

68-76 punti: 3 plus;

77-85 punti: 4;

86-94 punti: 4 plus;

95-100 punti: 5.

3. Preparazione e presentazione al docente di un elaborato scritto su un testo dell’Antico Testamento (circa 5 pagini) Lo studente deve scrivere un lavoro finale. Il voto si esprime nei verbali degli esami con i numeri da 2-5. La prova è superata con il voto superiore a 3.

4. Il voto finale è la media dei due voti sopranominati.

Praktyki zawodowe:

Non riguarda

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Tułodziecki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Tułodziecki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Tułodziecki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Tułodziecki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)