Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

On i ona. Komunikacja w związku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-OG-OiO Kod Erasmus / ISCED: 08.0 / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: On i ona. Komunikacja w związku
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna podstawowe uwarunkowania komunikacyjne w związku mężczyzny i kobiety

W2: Zna procedury komunikacyjne stosowane w celu złagodzenia lub rozwiązania kryzysu w związku mężczyzny i kobietyEfekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi przeprowadzić analizę sytuacji komunikacyjnej w związku, wykorzystując do tego wiedzę zdobytą podczas wykładów

U2: Potrafi samodzielnie opracować prosty scenariusz zaradczy dotyczący poprawy komunikacji w związku

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Zdaje sobie sprawę z tego, że związek mężczyzny i kobiety jest instytucją wymagającą ciągłej troski i wzajemnych starań ze strony obojga partnerów


Skrócony opis:

Obecnie bardzo wiele małżeństw przeżywa trudności, niejednokrotnie prowadzące do rozbicia związku. Często trudności te są wynikiem braku znajomości podstawowych reguł wzajemnego współżycia, nieznajomości sposobu postrzegania świata przez drugą płeć, nierealnymi oczekiwaniami dotyczącymi związku. Niniejszy wykład ma za zadanie przedstawić te problemy w odniesieniu do elementarnych praw funkcjonowania związku pomiędzy mężczyzną a kobietą, które to – w nawiązaniu do terminologii stworzonej przez Marka Gungora – określono mianem „fizyki relacyjnej”. Dzięki temu, poprzez interakcję ze słuchaczami i nacisk na praktyczną recepcję materiału, zajęcia pełnić będą rolę nie tylko informacyjną, ale i profilaktyczną.

Pełny opis:

Podczas wykładu omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. Z jakich powodów ludzie zawierają związki? Powody oczywiste i nie tylko.

2. Potoczne wyobrażenia o związku a rzeczywistość.

3. Jaki wpływ na zawierany związek ma rodzina pochodzenia?

4. Relacja z rodziną pochodzenia a funkcjonowanie własnego związku

5. Czy mężczyźni naprawdę są z Marsa, a kobiety z Wenus? Zagadnienie psychologii płci wg J. Graya w zestawieniu z innymi koncepcjami.

6. Stereotypy a rzeczywistość okiem praktyka.

7. Męskość w związku – czy Eldredge ma rację, pisząc o „dzikim sercu”?

8. Kobiecość w związku – czy ona naprawdę jest „urzekająca”?

9. Wartości partnerów a trwałość związku – czy przeciwieństwa przyciągają się na dłużej?

10. Potrzeby w związku wg wybranych koncepcji psychologicznych

11. Pomiędzy miłością a szacunkiem – koncepcja E. Eggerichsa

12. Dynamika relacji na poszczególnych etapach rozwoju związku.

13. „Fizyka relacyjna” M. Gungora w świetle wiedzy naukowej.

14. Temperamenty i ich wpływ na związek

15. Jak ze sobą rozmawiać? Praktyczne wskazówki

16. Dialog małżeński w ujęciu J. Grzybowskiego

17. Uzależnienie w związku

18. Zdrada.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Griffin E., „Podstawy komunikacji społecznej”, Gdańsk 2002

Wojciszke B. (red.), „Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenia na różnice”, Gdańsk 2004

Mandal E., „Kobiecość i męskość: popularne opinie a badania naukowe”, Warszawa 2003

Zimbardo P.G., Coulombe N.S., „Gdzie ci mężczyźni?”, Warszawa 2015

Melosik Z., „Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant”, Kraków 2010

Płonka-Syroka B., Radziszewska J., Szlagowska A. (red.), „Miłość kobiety”, Wrocław 2008

Moir A., „Płeć mózgu: o prawdziwej różnicy pomiędzy mężczyzną a kobietą”, Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca:

Gray J., „Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus”, Poznań 2015

Gungor M., „Przez śmiech do lepszego małżeństwa”, Warszawa 2012 (DVD)

Gungor M., „9 małżeńskich porad, a każda warta milion dolarów”, Warszawa 2014

Weber S., „Wrażliwy wojownik”, Warszawa 2007

Grzybowski J., „Nieporadnik małżeński”, Częstochowa 2013

Pulikowski J., „Gdzie ci mężczyźni? O męskości dla kobiet i mężczyzn”, Kraków 2012

Pulikowski J., „Jak budować więzi w rodzinie?”, Kraków 2011

Pulikowski J., „Kobieta od A do Z”, Kraków 2014

Pulikowski J., „Mężczyzna od A do Z”, Kraków 2014

Eggerichs E., „Miłość i szacunek”, Kraków 2008

Eldredge S. i J., „Miłość i wojna. Jak znaleźć małżeństwo o jakim marzymy?”, Warszawa 2010

Pearl M., „Mężczyzna, jakiego pragnie twoja żona”, Warszawa 2013

Pearl D., „Kobieta, jakiej pragnie twój mąż”, Warszawa 2013

Eldredge J. i S., „Urzekająca. Odkrywanie tajemnicy kobiecej duszy”, Warszawa 2011

Chapman G., „Pięć języków miłości”, Warszawa 2010

Eldredge J., „Dzikie serce. Tęsknoty męskiej duszy”, Poznań 2003

Feldhahn S., „Tylko dla kobiet. Przewodnik po tym, co kryje się w duszy mężczyzny”, Kraków 2015

Feldhahn J. i S., „Tylko dla mężczyzn. Prosty i jasny przewodnik po duszy kobiety”, Kraków 2015

Feldhahn S., „Tajemnice bardzo szczęśliwych małżeństw”, Kraków 2014

Efekty uczenia się:

W1: Zna podstawowe uwarunkowania komunikacyjne w związku mężczyzny i kobiety

W2: Zna procedury komunikacyjne stosowane w celu złagodzenia lub rozwiązania kryzysu w związku mężczyzny i kobiety

U1: Potrafi przeprowadzić analizę sytuacji komunikacyjnej w związku, wykorzystując do tego wiedzę zdobytą podczas wykładów

U2: Potrafi samodzielnie opracować prosty scenariusz zaradczy dotyczący poprawy komunikacji w związku

K1: Zdaje sobie sprawę z tego, że związek mężczyzny i kobiety jest instytucją wymagającą ciągłej troski i wzajemnych starań ze strony obojga partnerów

Metody i kryteria oceniania:

Wykład jest zaliczany na podstawie obecności oraz krótkiej pracy pisemnej sprawdzającej recepcję zdobytej wiedzy i jej możliwego, praktycznego zastosowania w komunikacji w związku.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Pilarz
Prowadzący grup: Krzysztof Pilarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Pilarz
Prowadzący grup: Krzysztof Pilarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Pilarz
Prowadzący grup: Krzysztof Pilarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Pilarz
Prowadzący grup: Krzysztof Pilarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Pilarz
Prowadzący grup: Krzysztof Pilarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.