Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo naturalne w nauczaniu Josepha Ratzingera/Benedykt XVI

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-OG-PNJR Kod Erasmus / ISCED: 08.2 / (0221) Religia
Nazwa przedmiotu: Prawo naturalne w nauczaniu Josepha Ratzingera/Benedykt XVI
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem wykładu jest ukazanie kategorii prawa naturalnego jako fundamentalnego zagadnienia w nauczaniu Josepha Ratzingera/Benedykta XVI. Natura człowieka stanowi źródło uprawnień, których przestrzeganie jest formą humanizacji świata. Objawienie stanowi przypomnienie pewnych, niezmiennych principiów życia społecznego, które nakazują priorytetowość człowieka jako osoby z natury otwartej na Boga. Zachowanie postulatów prawa naturalnego jest urzeczywistnianiem woli Bożej w świecie. Kościół głosi w świecie fundamentalne zasady moralności chrześcijańskiej. Współczesne ideologie takie jak materializm i relatywizm są zagrożeniem dla integralności i absolutności prawa naturalnego.

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące treści:

1. Ogólna charakterystyka nauczania Josepha Ratzingera/Benedykta XVI (2 godz.)

2. Definicja i koncepcje prawa naturalnego (2 godz.)

3. Historia prawa naturalnego (4 godz.)

4. Podstawy teologiczne prawa naturalnego (2 godz.)

5. Rola Kościoła w przekazywaniu norm prawa naturalnego (2 godz.)

6. Prawa i wolności jednostki (4 godz.)

7. Proces humanizacji świata (2 godz.)

8. Dziedziny stosowania prawa (6 godz.):

- polityka

- gospodarka

- kultura

9. Prawo naturalne w obliczu współczesnych ideologii (4 godz.):

- materializm

- relatywizm

10. Podsumowanie wykładu (2 godz.)

Literatura:

1. Benedikt XVI./Ratzinger J., Theologische Prinzipienlehre. Bausteine zur Fundamentaltheologie, Donauwoerth 2005.

2. Kołakowski L., O prawie naturalnym, „Ius et lex”, 1(2002), nr 1, s. 147-154.

3. Krąpiec M. A., Człowiek i prawo naturalne, Lublin 1993.

4. McInterny R., Zagadnienie etyki chrześcijańskiej, Kęty 2004.

5. Merecki J., Spór o prawo naturalne. Analiza modelu argumentacji etycznej Josefa Fuchsa, Lublin 2001.

6. Nowosad S., Protestanci wobec prawa naturalnego, „Roczniki Teologiczne” 55 (2008), nr 3, 31-47.

7. Powrót do prawa ponadustawowego, red. M. Szyszkowska, Warszawa 1999.

8. Ratzinger J. Naturrecht, Evangelium und Ideologie in der katholischen Soziallehre. Katholische Erwaegungen zum Thema, w: Christlicher Glaube und Ideologie, hrsg. v. K. Von Bismarck, W. Dirks, Stuttgart 1964, s. 24-30.

9. Ratzinger J., Wendezeit fuer Europa? Diagnosen und Prognosen zur Lager von Kirche und Welt, Freiburg 1991.

10. Ratzinger J., Wiara – prawda – tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata, Kielce 2005.

11. Strauss L., Prawo naturalne w świetle historii, Warszawa 1969.

12. Szulist J., Teologia państwa w pismach Josepha Ratzingera (Benedykta XVI), Toruń 2016.

13. Szyszkowska M., Filozofia prawa i filozofia człowieka, Warszawa 1989.

14. Ślipko T., Problem stabilności prawa naturalnego, w: Powrót do prawa ponadustawowego, red. M. Szyszkowska, Warszawa 1999, s. 79-106.

15. Tokarczyk R. A., Filozofia prawa w perspektywie prawa natury, Białystok 1996.

16. Tokarczyk R. A., Historia filozofii prawa: w perspektywie prawa natury, Białystok 1999.

17. Tokarczyk R. A., Klasycy praw natury, Lublin 1988.

Literatura obowiązkowa:

Ratzinger J., Europa. Jej podwaliny dzisiaj i juro, Kielce 2005.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się – wiedza

W1: ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu norm prawa naturalnego w nauczaniu Benedykta XVI (K_W07)

W2: ma pogłębioną znajomość współcz

esnego nauczania Kościoła katolickiego w kwestii prawa naturalnego (K_W12)

Efekty uczenia się – umiejętności

U1: potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne oraz wzajemne relacje między zjawiskami społecznymi w kontekście norm prawa naturalnego (K_U12)

U2: potrafi posługiwać się systemami normami prawa naturalnego w celu rozwiązywania konkretnych problemów (K_U13)

Efekty uczenia się – kompetencje społeczne

K1: prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z życiem indywidualnym i społecznym w oparciu o normy prawa naturalnego (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Metoda oceniania: pisemna praca zaliczeniowa odnosząca się do treści wykładu jak też wskazująca na aktualność problematyki małżeńskiej i rodzinnej w realizowaniu przez człowieka powołania do świętości.

Ocena pracy zaliczeniowej uwzględnia wszystkie efekty kształcenia.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Szulist
Prowadzący grup: Janusz Szulist
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.