Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Święta judaistyczne i przesłanie chrześcijańskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-OG-SJPCH Kod Erasmus / ISCED: 08.2 / (0221) Religia
Nazwa przedmiotu: Święta judaistyczne i przesłanie chrześcijańskie
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przybliżenie podstawowych pojęć objętych wykładami (z pogranicza religioznawstwa). Omawia się historię świąt w kontekście badań biblijno – egzegetycznych, literackich i kulturowych, zadania oraz znaczenie historii kultu i rozwoju liturgii.

Pełny opis:

Pojęcie święta religijnego (Biblia, świat pogański i chrześcijaństwo).

Kalendarze: lunarny i solarny; judaistyczny i chrześcijański.

Znaczenie tradycyjnych świąt żydowskich a przesłanie ewangeliczne (Rz 3,21-26; J 7,2-19.37; 10,22-39; Dz 2,1-13).

Od szabatu do niedzieli.

Rytm czasu i jego uświęcenie (judaizm i chrześcijaństwo).

Charakter historio - zbawczy kalendarza chrześcijańskiego

Literatura:

S.Ph. De Vries, Obrzędy i symbole Żydów, tłum. A. Borowski, Kraków 2004; M. Stern, Co to jest Judaizm? Odpowiedzi na najczęściej stawiane pytania, Kraków 2003; A. Unterman, Żydzi. Wiara i życie, Łódź 1989; Religie starożytnego Bliskiego Wschodu, Kraków 2008; J. Warzecha, Historia dawnego Izraela, Warszawa 2005; O. Casel, Misterium świąt chrześcijańskich (Modlitwa Kościoła 9), przekł. A. Ziernicki, Kraków 2007; O. Casel, Misterium świąt chrześcijańskich (Modlitwa Kościoła 9), przekł. A. Ziernicki, Kraków 2007; B. Nadolski, Leksykon liturgii, Poznań 2006 (wskazane hasła).

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się – wiedza

W1: Ma wiedzę o podstawowych elementach religijności biblijnej, judaistycznej i chrześcijańskiej.

W2: Opisuje rolę i miejsce świąt w religii mojżeszowej i chrześcijańskiej.

W3: Charakteryzuje powiązania rytuałów i cyklu świąt w liturgii synagogalnej i obrzędach Kościoła.

Efekty uczenia się – umiejętności

U1: Potrafi analizować, selekcjonować i użytkować informacje w zakresie liturgii i obrzędowości z wykorzystaniem różnych źródeł i metod.

U2: Umie wykazać znaczenie instytucji biblijnych i rytuałów judaistycznych dla obrzędów chrześcijańskich.

U3: Analizuje wzajemne wpływy w religiach monoteistycznych.

Efekty uczenia się – kompetencje społeczne

K1: Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu obrzędowości judaistyczno – chrześcijańskiej dla potrzeb humanistyki, kultury i historii sztuki.

K2: Posiada umiejętność analizy i porównania rytuałów świąt żydowskich i liturgii Kościoła.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- test pisemny – W2-3, U 2, K2.

- obecność na zajęciach, W1, U1, K1.

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności na wykładach i testu sprawdzającego

(50%) i pisemnego testu m. in. z pytaniami otwartymi (50%)

ndst - 49 pkt (49 %)

dst- 64-50 pkt (64-50 %)

dst plus- 79-65 pkt (79-65 %)

db- 80-88 pkt (80-88 %)

db plus- 89-94 pkt (89-94 %)

bdb- 100-95 pkt (95-100%)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Paczkowski
Prowadzący grup: Mieczysław Paczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.