Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy technik badawczych w biotechnologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-BM11POTB-1 Kod Erasmus / ISCED: 13.0 / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Podstawy technik badawczych w biotechnologii
Jednostka: Katedra Urologii i Andrologii
Grupy: Przedmioty do wyboru dla 1 semestru 1 roku S1 kierunku biotechnologia medyczna
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bajek
Prowadzący grup: Anna Bajek, Łukasz Kaźmierski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bajek
Prowadzący grup: Anna Bajek, Małgorzata Maj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

„Podstawy technik badawczych w biotechnologii” to zajęcia prowadzone w semestrze zimowym I roku studiów na kierunku biotechnologia medyczna. Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi technikami i aparaturą badawczą wykorzystywaną w laboratoriach o charakterze biotechnologicznym i biomedycznym. Studenci poznają dobre praktyki bezpiecznej pracy laboratoryjnej, a także najczęściej wykorzystywane metody przygotowawcze, instrumentalne i analityczne. Zostaną również wprowadzeni do tematu projektowania eksperymentów badawczych oraz interpretacji wyników w oparciu o podstawową analizę statystyczną.

Pełny opis:

Przedmiot realizowany jest w formie wykładów i ćwiczeń. Studenci przystępujący do zajęć posiadają podstawową wiedzę z zakresu chemii, biologii i matematyki na poziomie szkoły średniej.

Ćwiczenia mają na celu podniesienie kompetencji studentów biotechnologii medycznej w zakresie podstawowych technik laboratoryjnych stosowanych w pracowniach zajmujących się szeroko pojętą biotechnologią, badaniami in vitro i biologią molekularną. Studenci zaznajomią się z poprawną obsługą sprzętu niezbędnego do wykonywania prostych czynności laboratoryjnych. Tematyka z zakresu obchodzenia się z cieczami (ang. liquid handling), obejmująca poprawne korzystanie z różnego rodzaju pipet automatycznych i pipetorów, jest umiejętnością krytyczną dla prowadzenia badań z użyciem technik spektrofotometrycznych, elektroforetycznych i mikroskopii optycznej. Studenci poznają zasady pracy w warunkach sterylnych oraz prawidłowe wzorce zachowań. Omówione zostaną również zagrożenia towarzyszące pracy z materiałem biologicznym i związkami o charakterze potencjalnie niebezpiecznym oraz środki i techniki służące do minimalizacji ryzyka.

Podczas wykładów omówione zostaną podstawowe aspekty pracy w laboratorium począwszy od zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DLP) i planowania eksperymentu aż do sporządzania raportów końcowych. Poruszone zostaną zagadnienia związane z analizą uzyskanych wyników pod kątem ich poprawnej interpretacji. Tematyka wykładów obejmować będzie częściowo zagadnienia związane z analizą instrumentalną. Opisane zostaną także podstawowe metody wykorzystywane w laboratoriach o charakterze biotechnologicznym i biomedycznym.

Literatura:

Literatura podstawowa: Z. Sarbak Podstawy techniki laboratoryjnej, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 2009

Literatura uzupełniająca: S. Stokłosowa, Hodowla komórek i tkanek, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012; A. Lewandowska-Ronnegren, Techniki laboratoryjne w biologii molekularnej, MedPharm, 2018; R. Słomski, Analiza DNA. Teoria i praktyka; Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2014

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bajek
Prowadzący grup: Anna Bajek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.