Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zasady interpretacji wyników badań laboratoryjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-BM12ZINT-2 Kod Erasmus / ISCED: 13.0 / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Zasady interpretacji wyników badań laboratoryjnych
Jednostka: Katedra Transplantologii i Chirurgii Ogólnej
Grupy: Przedmioty do wyboru dla 2 semestru 1 roku S2 kierunku biotechnologia medyczna
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać elementarną wiedzę z zakresu biochemii

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

seminarium – 30 h

ćwiczenia – 30 h


1. bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

seminarium – 30 h

ćwiczenia – 30 h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 60h, co odpowiada 2,4 punktom ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta: seminarium – 30 h

ćwiczenia – 30 h

czytanie literatury fachowej: 20h

Przygotowywanie notatek 15h

Przeglądanie materiałów wskazanych przez prowadzącego zajęcia (np. strony internetowe) 15h

Przygotowanie do ćwiczeń 15h

Łączny nakład pracy studenta wynosi 125h, co odpowiada 5punktom ECTS


4. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

Nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Posiada wiedzę w zakresie podstaw biochemicznych, molekularnych i komórkowych funkcjonowania organizmów żywych B1_W01

W2: Rozumie wykorzystanie materiału biologicznego, na różnym poziomie organizacji w celu prowadzenia badań z użyciem nowoczesnych technik biologii molekularnej B1_W05

W3: Ma podstawową wiedzę dotyczącą zjawisk biologicznych, chemicznych i fizycznych wykorzystywanych w celach diagnostycznych B1_W06


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi interpretować informacje naukowe i wyciągać z nich wnioski B1_U05

U2: Potrafi realizować samokształcenie B1_U05


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się B1_K02

K2: Ma świadomość znaczenia nowoczesnych technik biologii molekularnej w różnych gałęziach przemysłu B1_K09


Metody dydaktyczne:

Wykłady:

• wykład informacyjny (konwencjonalny),

Ćwiczenia


Skrócony opis:

Celem przedmiotu Jak interpretować wyniki badań laboratoryjnych jest przegląd badań diagnostycznych stosowanych rutynowo w praktyce klinicznej, w tym omówienie podstawowych parametrów używanych w badaniu morfologicznym, parametrów badań biochemicznych oraz parametry w badaniu moczu.

Pełny opis:

Celem przedmiotu Jak interpretować wyniki badań laboratoryjnych jest przegląd badań diagnostycznych stosowanych rutynowo w praktyce klinicznej, w tym omówienie podstawowych parametrów używanych w badaniu morfologicznym, parametrów badań biochemicznych oraz parametry w badaniu moczu. Dodatkowo, po omówieniu teorii będą analizowane wyniki badań konkretnych przypadków. Tematyka zajęć będzie nawiązywała do badań laboratoryjnych w zaburzeniach funkcjonowania wątroby, serca, płuc, trzustki, układu moczowego, w przypadku nowotworów, chorób zapalnych, w dnie moczanowej, nadciśnieniu i w przypadku zabuzeń układu krzepnięcia.

Literatura:

1. Dębińska-Kieć A., Naskalski J.W., Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej, Elsevier, Wrocław 2009

Mariańska B, Fabijańska-Mitek J, Windyga J, Badania laboratoryjne w hematologii, Warszawa 2003

Metody i kryteria oceniania:

Omawianie przykładów, dyskusja, udział w zajęciach, obecność na zajęciach.

Aktywność – K01., K02.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sikora
Prowadzący grup: Joanna Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sikora
Prowadzący grup: Joanna Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu Jak interpretować wyniki badań laboratoryjnych jest przegląd badań diagnostycznych stosowanych rutynowo w praktyce klinicznej, w tym omówienie podstawowych parametrów używanych w badaniu morfologicznym, parametrów badań biochemicznych oraz parametry w badaniu moczu.

Pełny opis:

Celem przedmiotu Jak interpretować wyniki badań laboratoryjnych jest przegląd badań diagnostycznych stosowanych rutynowo w praktyce klinicznej, w tym omówienie podstawowych parametrów używanych w badaniu morfologicznym, parametrów badań biochemicznych oraz parametry w badaniu moczu. Dodatkowo, po omówieniu teorii będą analizowane wyniki badań konkretnych przypadków. Tematyka zajęć będzie nawiązywała do badań laboratoryjnych w zaburzeniach funkcjonowania wątroby, serca, płuc, trzustki, układu moczowego, w przypadku nowotworów, chorób zapalnych, w dnie moczanowej, nadciśnieniu i w przypadku zabuzeń układu krzepnięcia.

Literatura:

1. Dębińska-Kieć A., Naskalski J.W., Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej, Elsevier, Wrocław 2009

Mariańska B, Fabijańska-Mitek J, Windyga J, Badania laboratoryjne w hematologii, Warszawa 2003

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sikora
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.