Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zasady interpretacji wyników badań laboratoryjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-BM12ZINT-2 Kod Erasmus / ISCED: 13.0 / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Zasady interpretacji wyników badań laboratoryjnych
Jednostka: Katedra Transplantologii i Chirurgii Ogólnej
Grupy: Przedmioty do wyboru dla 2 semestru 1 roku S2 kierunku biotechnologia medyczna
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać elementarną wiedzę z zakresu biochemii

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

wykłady – 30 h

Ćwiczenia 15 lub 30 hudział w seminariach- 15 godzin

czytanie literatury – 20 godzin

łącznie: 35 godzin (1,4 ECTS)

1. bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:seminaria: 15 h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 15h, co odpowiada 0,6 punktom ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta: seminaria: 15 h

czytanie literatury fachowej: 20h

Przygotowywanie notatek 15h

Przeglądanie materiałów wskazanych przez prowadzącego zajęcia (np. strony internetowe) 20h

Przygotowanie do ćwiczeń 5h

Łączny nakład pracy studenta wynosi 75h, co odpowiada 3 punktom ECTS


3. Nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

czytanie literatury fachowej: 10h

udział w wykładach (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 5h

udział w ćwiczeniach objętych aktywnością naukową

(z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 5h

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 20 godziny, co odpowiada 0,8 punktom ECTS


4. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

Nie dotyczny


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Posiada wiedzę w zakresie podstaw biochemicznych, molekularnych i komórkowych funkcjonowania organizmów żywych B1_W01

W2: Rozumie wykorzystanie materiału biologicznego, na różnym poziomie organizacji w celu prowadzenia badań z użyciem nowoczesnych technik biologii molekularnej B1_W05

W3: Ma podstawową wiedzę dotyczącą zjawisk biologicznych, chemicznych i fizycznych wykorzystywanych w celach diagnostycznych B1_W06

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi interpretować informacje naukowe i wyciągać z nich wnioski B1_U05

U2: Potrafi realizować samokształcenie B1_U05

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się B1_K02

K2: Ma świadomość znaczenia nowoczesnych technik biologii molekularnej w różnych gałęziach przemysłu B1_K09

Metody dydaktyczne:

Wykłady:

• wykład informacyjny (konwencjonalny),

Ćwiczenia


Skrócony opis:

Celem przedmiotu Jak interpretować wyniki badań laboratoryjnych jest przegląd badań diagnostycznych stosowanych rutynowo w praktyce klinicznej, w tym omówienie podstawowych parametrów używanych w badaniu morfologicznym, parametrów badań biochemicznych oraz parametry w badaniu moczu.

Pełny opis:

Celem przedmiotu Jak interpretować wyniki badań laboratoryjnych jest przegląd badań diagnostycznych stosowanych rutynowo w praktyce klinicznej, w tym omówienie podstawowych parametrów używanych w badaniu morfologicznym, parametrów badań biochemicznych oraz parametry w badaniu moczu. Dodatkowo, po omówieniu teorii będą analizowane wyniki badań konkretnych przypadków. Tematyka zajęć będzie nawiązywała do badań laboratoryjnych w zaburzeniach funkcjonowania wątroby, serca, płuc, trzustki, układu moczowego, w przypadku nowotworów, chorób zapalnych, w dnie moczanowej, nadciśnieniu i w przypadku zabuzeń układu krzepnięcia.

Literatura:

1. Dębińska-Kieć A., Naskalski J.W., Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej, Elsevier, Wrocław 2009

Mariańska B, Fabijańska-Mitek J, Windyga J, Badania laboratoryjne w hematologii, Warszawa 2003

Metody i kryteria oceniania:

Omawianie przykładów, dyskusja, udział w zajęciach, obecność na zajęciach.

Aktywność – K01., K02.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sikora
Prowadzący grup: Joanna Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sikora
Prowadzący grup: Joanna Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu Jak interpretować wyniki badań laboratoryjnych jest przegląd badań diagnostycznych stosowanych rutynowo w praktyce klinicznej, w tym omówienie podstawowych parametrów używanych w badaniu morfologicznym, parametrów badań biochemicznych oraz parametry w badaniu moczu.

Pełny opis:

Celem przedmiotu Jak interpretować wyniki badań laboratoryjnych jest przegląd badań diagnostycznych stosowanych rutynowo w praktyce klinicznej, w tym omówienie podstawowych parametrów używanych w badaniu morfologicznym, parametrów badań biochemicznych oraz parametry w badaniu moczu. Dodatkowo, po omówieniu teorii będą analizowane wyniki badań konkretnych przypadków. Tematyka zajęć będzie nawiązywała do badań laboratoryjnych w zaburzeniach funkcjonowania wątroby, serca, płuc, trzustki, układu moczowego, w przypadku nowotworów, chorób zapalnych, w dnie moczanowej, nadciśnieniu i w przypadku zabuzeń układu krzepnięcia.

Literatura:

1. Dębińska-Kieć A., Naskalski J.W., Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej, Elsevier, Wrocław 2009

Mariańska B, Fabijańska-Mitek J, Windyga J, Badania laboratoryjne w hematologii, Warszawa 2003

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.