Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komórki macierzyste w inżynierii tkankowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-BM32KMIT-1 Kod Erasmus / ISCED: 13.0 / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Komórki macierzyste w inżynierii tkankowej
Jednostka: Katedra Urologii i Andrologii
Grupy: Przedmioty do wyboru dla 2 semestru 3 roku S1 kierunku biotechnologia medyczna
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Wyjaśnia różnice pomiędzy komórkami macierzystymi pochodzącymi ze źródeł płodowych i od dorosłych organizmów (K_W01)

W2: Opisuje podstawowe narzędzia i techniki wykorzystywane do izolacji komórek macierzystych z różnych źródeł (K_W02)

W3: Przewiduje wpływ rozpuszczalnych mediatorów syntetyzowanych przez komórki macierzyste na otaczające mikrośrodowisko (K_W05)

W4: Wymienia czynniki indukujące różnicowania komórek macierzystych (K_W12)

W5: Porównuje hodowlę komórek macierzystych w monowarstwie i w hodowli przestrzennej (K_W12)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Przygotowuje medium kondycjonowane z hodowli komórek macierzystych z wykorzystaniem podstawowych technik laboratoryjnych (K_U01)

U2: Przygotowuje medium do różnicowania komórek macierzystych w kierunku osteocytów, adipocytów lub chondrocytów z wykorzystaniem podstawowych technik laboratoryjnych (K_U01)

U3: Analizuje skład sekretomu komórek macierzystych (K_U02)

U4: Zakłada kokulturę komórek macierzystych z komórkami prawidłowymi lub nowotworowymi (K_U02)

U5: Ocenia jakościowo efektywność różnicowania komórek macierzystych (K_U08)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Współdziała w zespole w realizacji przydzielonych zadań (K_K01)

K2: Organizuje swoją pracę w ramach zespołu (K_K01)

K3: Ponosi współodpowiedzialność za realizowane zadania (K_K01)

K4: Wykazuje chęć pogłębiania wiedzy i doskonalenia własnych umiejętności (K_K02)

K5: Przejawia zainteresowanie aktualizacją posiadanej wiedzy (K_K03)

K6: Poszukuje najnowszych informacji z zakresu omawianych tematów (K_K03)

K7: Zadaje pytania, prosi o wyjaśnienie niezrozumiałych treści (K_K04)

Skrócony opis:

„Komórki macierzyste w inżynierii tkankowej” to zajęcia fakultatywne realizowane w formie ćwiczeń w drugim semestrze III roku studiów na kierunku biotechnologia. Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną. Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowym technikami laboratoryjnymi wykorzystywanymi podczas pracy z komórkami macierzystymi. Studenci poznają metody oceny właściwości biologicznych komórek macierzystych, m.in. ich zdolności do wielokierunkowego różnicowania. Zaznajomią się również z zagadnieniami dotyczącymi starzenia w hodowli in vitro oraz możliwym wpływem tych procesów na jakość materiału komórkowego do dalszych zastosowań w ramach medycznych eksperymentów leczniczych.

Pełny opis:

Przedmiot realizowany jest w formie ćwiczeń. Studenci przystępujący do zajęć posiadają podstawową wiedzę z zakresu kultur komórkowych i tkankowych roślin i zwierząt. Podczas zajęć poznają techniki izolacji komórek macierzystych pochodzących ze źródeł płodowych, a także od dorosłych dawców. Zapoznają się z metodami pozwalającymi na określenie ich właściwości biologicznych, m.in. zdolności do różnicowania w adipocyty, chondrocyty i osteocyty. Podkreślona zostanie konieczność analizy procesów starzenia komórek macierzystych, które warunkują możliwość ich zastosowania w ramach medycznych eksperymentów leczniczych. Studenci będą mieli okazję ocenić właściwości komórek macierzystych po izolacji, jak i po okresie dłuższej hodowli in vitro. Poznają metody hodowli komórek macierzystych w kokuturze z innymi typami komórek ludzkich. Będą mieli także możliwość przygotowania medium kondycjonowanego z komórek macierzystych, które może w przyszłości stanowić produkt inżynierii tkankowej bogaty w rozpuszczalne mediatory wpływający na procesy regeneracyjne zachodzące w miejscu podania komórek macierzystych.

Literatura:

Literatura podstawowa: S. Stokłosowa, Hodowla komórek i tkanek, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

Literatura uzupełniająca: R. Lanza, R. Langer, J. Vacanti. Principles of Tissue Engineering (Fourth Edition), Academic Press, 2014.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Maj
Prowadzący grup: Małgorzata Maj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.