Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychoneuroimmunologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Biot11PNIM-2 Kod Erasmus / ISCED: 13.0 / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Psychoneuroimmunologia
Jednostka: Katedra Fizjologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 1 roku NW2 kierunku biotechnologia
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Skrócony opis:

Celem kształcenia jest krytyczna analiza osiągnięć w badaniach nad istnieniem anatomiczno-funkcjonalnych powiązań między układem neuroendokrynnym i ukladem odpornościowym. Poznanie mechanizmów interakcji między tymi układami stanowi podstawę zrozumienia psychosomatycznej natury stanów patofizjologicznych i patologicznych. Wiedza z zakresu psychoneuroimminologii, gdzie zacieraja się granice między immunologią, neurobiologią i psychologią powinna byc powszechna wśród studentów kierunków medycznych, w tym biotechnologii o specjalności medycznej.

Pełny opis:

Tematy wykładów:

1. Sickness behavior - mechanizmy powstania.

2. Sickness behavior - elementy składowe i znaczenie.

3. Nerofizjologiczne podstawy regulacji temperatury ciała u człowieka.

4. Wykorzystanie zwierząt z delecją wybranych genów w badaniach nad molekularnymi mechanizmami gorączki.

5. Homeostatyczne wartości gorączki.

6. Mechanizmy indukowania gorączki w stanach pobudzenia emocjonalnego - rola endogennych kriogenów i pirogenów.

7. Mechanizmy indukowania gorączki w stanach pobudzenia emocjonalnego - rola receptrów beta-adrenergicznych.

8. Wpływ stresu emocjonalno-psychologicznego na odpowiedź immunologiczną.

Tematy ćwiczeń:

1. Optymizm a odporność.

2. Status socjoekonomiczny a odporność.

3. Konsolidacja pamięci w stanach infekcyjnych.

4. Podobieństwa między sickness behavior, a stresem izolacji.

5. Udział opioidów w psychoneuroimmunologii.

6. Immunoregulacyjny wpływ antydepresantów.

7. Udział tlenku azotu w patogenezie gorączki endotoksynowej i emocjonalnej.

Literatura:

Soszyński D.: Mechanizmy indukowania gorączki w stanach pobudzenia emocjonalnego. AM Bydgoszcz 2002.

Soszyński D.: Stresowy wzrost temperatury ciała: gorączka czy hipertermia. Post. Hig. Med. Dośw., Wrocław 1999.

Soszyński D., Sickness behavior - mechanizmy powstania i znaczenie. Post. Hig. med. Dośw., Wrocław 2003.

Górska T, et al. Mózg a zachowanie. PWN Warszawa 1997.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu wykładów:

1. Student pozyskuje wiedzę z zakresu psychoneuroimmunologii.

2. Student ocenia uzyskaną wiedzę w świetle badań klinicznych i badań na modelu zwierzęcym dostarczających kolejnych dowodów na istnienie anatomiczno-funkcjonalnych połączeń między układem neuroendoktynnym i odpornościowym.

Po zakończeniu ćwiczeń:

1. Student rozwija umiejętność krytycznego analizowania oryginalnych i przeglądowych prac naukowych.

2. Student pozyskuję wiedzę z zakresu techniki pisania prac naukowych, w szczególności prac magisterskich.

3. Student pozyskuję umiejętność stawiania hipotez naukowych i formułowania celów badań.

4. Student rozwija umiejętności trafnego wyboru testów statystycznych i technik graficznej prezentacji uzyskanych wyników.

5. Student rozwija umiejętność krytycznego spojrzenia na uzyskane wyniki badań własnych i ich konfrontacji z aktualnie obowiązującą wiedzą.

6. Student rozwija umiejętność syntetycznego przedstawiania prac naukowych w formie prezentacji multimedialnych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów i ćwiczeń jest zaliczeniem na ocenę. Metodą oceny pracy studenta jest końcowe zaliczenie pisemne obejmujące swoim merytorycznym zakresem zarówno wiedzę pozyskaną na wykładach jak i ćwiczeniach.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Soszyński
Prowadzący grup: Dariusz Soszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Soszyński
Prowadzący grup: Dariusz Soszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.