Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne - Analiza in silico mutacji w DNA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Biot11ZF06-2 Kod Erasmus / ISCED: 13.0 / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne - Analiza in silico mutacji w DNA
Jednostka: Katedra Medycyny Sądowej
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 1 roku NW2 kierunku biotechnologia
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zrozumienie treści zawartych w programie następujących przedmiotów:

- matematyka,

- język angielski,

- biochemia ogólna i podstawy metabolizmu komórkowego.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity czas, który student musi poświęcić, aby zaliczyć zajęcia oraz osiągnąć zamierzone efekty kształcenia, wynosi 15 godz. Nakład pracy studenta to 15 godz. zajęć realizowanych z udziałem nauczycieli akademickich.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W06: ma podstawową wiedzę w zakresie stosowania nowoczesnych biotechnologii w rutynowej diagnostyce laboratoryjnej i rozumie ich przydatność kliniczną

K_W10: rozumie znaczenie powiązań studiowanego kierunku studiów z kierunkami biomedycznymi i kierunkami nauk ścisłych

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U05: potrafi pozyskać informacje naukowe wykorzystując zaawansowane bazy danych, w tym bazy danych rejestrujące badania przedkliniczne i kliniczne

K_U06: biegle wykorzystuje pozyskane informacje naukowe, potrafi je integrować, dokonywać krytycznej interpretacji, a także wyciągać wnioski i stawiać hipotezy robocze

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę

ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, instruktaż.

Skrócony opis:

Zajęcia fakultatywne "Analiza in silico mutacji w DNA" mają na celu zapoznanie studentów z narzędziami bioinformatycznymi mającymi zastosowanie w analizie mutacji występujących w DNA. Podczas zajęć studenci będą wykonywać zadania polegające na scharakteryzowaniu zmian nukleotydowych w DNA oraz określeniu ich potencjalnego wpływu na metabolizm komórek.

Literatura:

A. D. Baxevanis i B. F. F. Quellette “Bioinformatyka. Podręcznik do analizy genów i białek” PWN

P.G. Higgs i T.K. Attword "Bioinformatyka i ewolucja molekularna" PWN

Metody i kryteria oceniania:

Zestaw zadań do wykonania oraz opracowanie karty ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skonieczna
Prowadzący grup: Katarzyna Skonieczna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.