Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne - Zastosowanie metod biologii molekularnej w immunogenetyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Biot21ZF07-2 Kod Erasmus / ISCED: 13.0 / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne - Zastosowanie metod biologii molekularnej w immunogenetyce
Jednostka: Katedra Medycyny Sądowej
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 2 roku NW2 kierunku biotechnologia
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 2 roku S2 kierunku biotechnologia
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zrozumienie treści zawartych w programie następujących przedmiotów:

- matematyka,

- język angielski,

- biochemia ogólna i podstawy metabolizmu komórkowego,

- obliczenia biochemiczne z elementami analizy instrumentalnej,

- podstawy biologii molekularnej z elementami technik laboratoryjnych stosowanych w biologii molekularnej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity czas, który student musi poświęcić, aby zaliczyć zajęcia laboratoryjne oraz osiągnąć zamierzone efekty kształcenia, wynosi 15 godz. Nakład pracy studenta to 15 godz. zajęć realizowanych z udziałem nauczycieli akademickich.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W05: rozumie potrzebę stosowania nowoczesnych technik i produktów biotechnologicznych w postępowaniu klinicznym

K_W06: ma podstawową wiedzę w zakresie stosowania nowoczesnych biotechnologii w rutynowej diagnostyce laboratoryjnej i rozumie ich przydatność kliniczną

K_W07: ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie projektowania eksperymentów

K_W12: ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w jednostkach naukowo-badawczych i dydaktycznych

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U02: potrafi stosować w praktyce zaawansowane techniki diagnostyki molekularnej opartej na analizie kwasów nukleinowych i białek

K_U06: biegle wykorzystuje pozyskane informacje naukowe, potrafi je integrować, dokonywać krytycznej interpretacji, a także wyciągać wnioski i stawiać hipotezy robocze

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego

K_K06: potrafi dbać o własne i innych bezpieczeństwo oraz higienę pracy

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, instruktaż, metoda laboratoryjna, eksperymentu.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Techniki biologii molekularnej stanowią istotne narzędzie dla wielu innych dziedzin, w tym immunogenetyki, tj. dziedziny o genetycznych uwarunkowaniach procesów immunologicznych. Podczas zajęć studenci zostaną zapoznani z metodami biologii molekularnej, które znajdują wykorzystanie w analizie genetycznego podłoża zróżnicowanej odpowiedzi immunologicznej.

Literatura:

- Brown T. A., Genomes 3. BIOS Scientific Publisher, 2006.

- Alberts B. et al., Molecular biology of the cell. 5th ed., Garland Publishing 2008.

- Strachan W., Human molecular genetics 4th ed. BIOS Scientific Publisher, 2010.

- Drewa G., Ferenc T., Genetyka medyczna, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011.

- Węgleński P., Genetyka molekularna. PWN, Warszawa 2008.

- Słomski R. Analiza DNA. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2008.

- J.M. Berg, J.T. Tymoczko, L. Stryer. Biochemia. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.

- B. Lewin. Genes IX. Jones and Bartlett Publishers. 2011

- L. Kłyszejko-Stefanowicz. Ćwiczenia z biochemii. Wydawnictwo Naukowe PWN. 2005

- M. Jakóbisiak. Immunologia. Wydawnictwo Naukowe PWN. 2000.

Metody i kryteria oceniania:

Zestaw zadań do wykonania oraz opracowanie karty ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skonieczna
Prowadzący grup: Katarzyna Skonieczna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skonieczna
Prowadzący grup: Katarzyna Skonieczna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.