Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne - Eksperymentalne terapie z użyciem technik inżynierii tkankowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Biot31ZF06-1
Kod Erasmus / ISCED: 13.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0512) Biochemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne - Eksperymentalne terapie z użyciem technik inżynierii tkankowej
Jednostka: Katedra Urologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Maj
Prowadzący grup: Małgorzata Maj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Maj
Prowadzący grup: Małgorzata Maj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

„Eksperymentalne terapie z użyciem technik inżynierii tkankowej” to zajęcia fakultatywne realizowane w formie seminariów w semestrze zimowym III roku studiów na kierunku biotechnologia. Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną. Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z najnowszymi osiągnięciami z zakresu eksperymentalnych terapii wykorzystujących techniki inżynierii tkankowej. Omówione zostaną możliwości zastosowania autologicznych, zmodyfikowanych in vitro komórek w personalizowanej terapii przeciwnowotworowej. Określona zostanie także rola nanocząsteczek jako celowanych nośników leków. Studenci poznają zagadnienia dotyczące konstrukcji mikrochipów odzwierciedlających funkcje tkanek w warunkach in vitro, jak również związane z biodrukowaniem narządów i tkanek.

Pełny opis:

Przedmiot realizowany jest w formie seminariów. Studenci przystępujący do zajęć posiadają podstawową wiedzę z zakresu kultur komórkowych i tkankowych roślin i zwierząt. Podczas seminariów omówione zostaną problemy współczesnej medycyny i możliwości ich rozwiązania z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć inżynierii tkankowej. Wykorzystanie aktualnej literatury z zakresu omawianych tematów pozwali na zaznajomienie studentów z najnowszymi doniesieniami dotyczącymi eksperymentalnych technik leczenia. Uczestnicy zajęć poznają nowoczesne metody badania substancji biologicznie czynnych w oparciu o analizę genomu, transkryptomu i proteomu pojedynczych komórek. Określona zostanie rola sferoidów, organoidów i organów na chipie jako zaawansowanych modeli do badań in vitro. Omówione będą metody biodrukowania konstruktów o potencjalnym zastosowaniu w regeneracji tkanek i narządów, jak również modyfikacje mikrośrodowiska komórkowego i szlaków sygnalizacji międzykomórkowej mające na celu uzyskanie odpowiedzi terapeutycznej. Włączenie do powadzonych w czasie seminariów dyskusji nauczy studentów formułowania problemów, a zespołowe analizowanie i rozwiązywanie sytuacji problemowych umożliwi rozwinięcie myślenia analitycznego i wykształcenie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji.

Literatura:

Literatura podstawowa: S. Stokłosowa, Hodowla komórek i tkanek, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

Literatura uzupełniająca: R. Lanza, R. Langer, J. Vacanti. Principles of Tissue Engineering (Fourth Edition), Academic Press, 2014.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)