Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne - Biologiczne mechanizmy uzależnień. Nowe możliwości farmakoterapii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek21ZF49-J Kod Erasmus / ISCED: 12.0 / (0910) Ochrona zdrowia
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne - Biologiczne mechanizmy uzależnień. Nowe możliwości farmakoterapii
Jednostka: Katedra Farmakologii i Terapii
Grupy: Przedmioty fakultatwne dla 1 semestru 2 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

W ostatnich latach obserwujemy, iż problem uzależnień zaczyna dotyczyć coraz większej części naszego społeczeństwa. Ważne jest zapoznanie się z aktualnymi mechanizmami neuronalnymi i genetycznymi leżącymi u podstaw tego zjawiska.Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w seminariach 15 godzin

- konsultacje w formie on-line - 5 godzin

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie : 2 + 3 = 25 godzin


Łączny nakład pracy studenta wynosi 25 godzin, co odpowiada 1 punktwi ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Wyjaśnia całościowe działanie leków na organizm z uwzględnieniem mechanizmu działania, metabolizmu, wskazań i działań niepożądanych z uwzględnieniem wieku (C K_W34, C K_W35, C K_W36)

W2: Charakteryzuje zasady farmakoterapii z uwzględnieniem wskazań, działań niepożądanych i interakcji lekowych (C K_W37,C K_W38)

W3: Wyjaśnia pojęcia z zakresu lekooporności, farmakoekonomiki, terapii monitorowanej (C K_W39, E K_W40, E K_W41)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Szacuje ryzyko zjawisk patologicznych z uwzględnieniem działań niepożądanych i interakcji oraz dobiera optymalne leki i ich dawki (C K_U14, E K_U17)

U2: Potrafi napisać receptę (C K_U16)

U3: Potrafi indywidualizować terapię w wybranych przypadkach (E K_U18)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: wykazuje chęć podnoszenia kompetencji i rozwiązywania problemów związanych z zawodem (K_K08)

Metody dydaktyczne:

Podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład konwersatoryjny

Poszukujące:

- studium przypadku

- ćwiczeniowa – analiza danych


Skrócony opis:

W ostatnich latach obserwujemy, iż problem uzależnień zaczyna dotyczyć coraz większej części naszego społeczeństwa. Ważne jest zapoznanie się z aktualnymi mechanizmami neuronalnymi i genetycznymi leżącymi u podstaw tego zjawiska.

Pełny opis:

1. Uzależnienia – statystyki

2. Zmiany na przestrzeni lat

3. Nowe trendy w społeczeństwie

4. Substancje psychoaktywne i odurzające

5. Biologiczne i genetyczne aspekty uzależnień. Analiza sygnałów neuronalnych

6. Nowe badania kliniczne dotyczące uzależnień – co z nich wynika w praktyce?

Literatura:

Farmakologia i toksykologia E. Mutschlera PZWL

Farmakologia – tajemnice – R. Korbut WUJ

Farmakologia po prostu – R. Korbut WUJ

Metody i kryteria oceniania:

% uzyskanych punktów Liczba punktów

(przykład) ocena

92-100 49 – 54 bdb (5)

84-91 45 - 48 db+ (4+)

76-83 41 – 44 db (4)

68-75 37 – 40 dst+ (3+)

56-67 30 – 36 dst (3)

0-55 0 – 29 ndst (2)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wiciński
Prowadzący grup: Michał Wiciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wiciński
Prowadzący grup: Anna Domanowska, Marek Krzyżanowski, Michał Wiciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.