Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajecia fakultatywne - Warsztaty fotograficzne - wyzwalanie kreatywnosci i wrażliwości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek22ZF33-NJ Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Zajecia fakultatywne - Warsztaty fotograficzne - wyzwalanie kreatywnosci i wrażliwości
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 2 roku NWJ kierunku lekarskiego
Strona przedmiotu: http://www.ezooneir.com/
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zainteresowanie fotografią i chęć wykonywania ciekawszych zdjęć.

Aparat fotograficzny w telefonie lub inny.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w ćwiczeniach – 28 h


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- pisanie prac, projektów – 2 h


Łącznie: 30 godz. (1 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma wiedzę techniczną z zakresu podstaw fotografii i umie posługiwać się słownictwem z zakresu przedmiotu (głębia ostrości, przesłona, kompozycja, mocne punkty obrazu, kontrast, nasycenie).


W2: Potrafi analizować swoje utwory fotograficzne pod kątem estetycznym, technicznym, kompozycyjnym.


W3: Wie, że sztuka w tym fotografia artystyczna) wpływa na uwrażliwienie, empatię, wyzwala pożądane emocje. Jako forma arteterapii stanowić może pomoc w powrocie do zdrowia pacjentów.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Wykorzystuje fotografię jako środek terapeutyczny

U2: Analizuje fotografie i obrazy pod kątem przekazu, wyrażania przeżyć (czytanie z obrazu - zdolność do zachwytu, wzruszenia i odczuwania innych emocji, jakich dostarcza sztuka).

U3: Nabywa umiejętności technicznych i estetycznych, dzięki którym poprawia jakość swoich utworów fotograficznych.

U4: konstruuje kadr zdjęcia zgodnie z zasadami kompozycji i estetyki.

U5: Samodzielnie poszukuje inspiracji do swoich działań fotograficznych

U6: Dobra ustawienia aparatu mające wpływ na jakość rejestracji


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Uwrażliwienie poprzez dziedzinę sztuki, jaką jest fotografia artystyczna.

K2: Kompetencje społeczne są związane z dobrem osobistym i społecznym, które wymagają świadomości, w jaki sposób można zapewnić sobie optymalny poziom zdrowia fizycznego i psychicznego m.in. poprzez posiadanie hobby, obcowanie ze sztuką.

K3: Kompetencja rozumienia różnych punktów widzenia, a także zdolność do empatii.


Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- dyskusja dydaktyczna, problemowa burza mózgów, prezentacja multimedialna, opis, opowiadanie, pogadanka,

- ćwiczenia w terenie

- samokształcenie z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusji na forach fotograficznych, grupa tematyczna w social mediach.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem warsztatów jest pielęgnowanie poprzez fotografię artystyczną wrażliwości społecznej oraz naukę wnikliwej obserwacji zastanej wokół rzeczywistości związanej z wykonywaniem zawodu medycznego.

Pełny opis:

Przedmiot uczy artystycznego spojrzenia na rzeczywistość. Uczy umiejętności skupienia na detalach, uważności, empatii.

Praktyczne zajęcia polegają na stworzeniu cyklu zdjęć reportażowych, które uchwycą emocje związane z wykonywaniem codziennej pracy personelu medycznego, wspomnieniami z wakacji i innych chwil wartych uwiecznienia dla uczestnika. Uczą odczuwania radości z życia.

Każde zajęcia warsztatowe poprzedzone są krótkim wykładem teoretycznym o tym w jaki sposób rozwijać swoją kreatywność i wrażliwość.

Ponadto prowadzący:

– motywuje uczniów do indywidualnej pracy,

– dostosowuje stopień trudności planowanych ćwiczeń do możliwości uczniów

– uwzględnia zainteresowania uczestników

– zachęcać uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji zawodowej

- warsztaty obejmują ABC technicznych zagadnień związanych z wykonywaniem zdjęć dla osób, które posiadają lustrzankę lub kompaktowy aparat fotograficzny.

- Dla chętnych możliwość wystawy prac

Literatura:

Materiały autorskie wykładowcy, polecane przez wykładowcę fora i strony internetowe fotografii artystycznej.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- aktywność

- praca pisemna (prezentacja) na zaliczenie

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia praktyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Mlicka
Prowadzący grup: Agnieszka Mlicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Jak w sekcji A

Pełny opis:

Jak w sekcji A

Literatura:

Jak w sekcji A

Uwagi:

Nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.