Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne - Zumba Fitness

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek3ZF103-J Kod Erasmus / ISCED: 12.0 / (0910) Ochrona zdrowia
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne - Zumba Fitness
Jednostka: Katedra Biologii i Biochemii Medycznej
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 3 roku NWJ kierunku lekarskiego
Przedmioty fakultatywne dla 3 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Dobry stan zdrowia pozwalający na udział w zajęciach Zumba® Fitness.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Bilans nakładu pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach: 0 godzin

- udział w ćwiczeniach (z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość): 30 godzin

- konsultacje: 1 godzina

- przeprowadzenie zaliczenia: 2 godziny

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 33 godzin, co odpowiada 1,1 punktu ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 0 godzin

- udział w ćwiczeniach (z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość): 30 godzin

- konsultacje: 1 godzina

- przygotowanie do ćwiczeń: 22 godziny

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 5 + 2 = 7 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 60 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 0 godzin

- udział w wykładach (z uwzględnieniem wyników badań oraz opracowań naukowych): 0 godzin

- udział w ćwiczeniach (z uwzględnieniem wyników opracowań naukowych): 0 godzin

- przygotowanie do zaliczenia (z uwzględnieniem opracowań naukowych): 0 godzin

- konsultacje z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu kształcenia umiejętności ruchowych: 0,5 godziny

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 0,5 godziny, co odpowiada 0,17 punktu ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 5 + 2 = 7 godzin (0,23 punktu ECTS)


5. Bilans nakładu pracy studenta w zakresie zajęć prowadzonych z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość:

- udział w ćwiczeniach: 15 godzin (0,5 punktu ECTS)


6. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach: 30 godzin


Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 30 godziny, co odpowiada 1 punktowi ECTS


7. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki: nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna i rozumie:

W1: znaczenie systematycznej aktywności fizycznej w zachowaniu zdrowia

W2: strukturę i budowę podstawowych rytmów tanecznych

W3: podstawowe kroki i figury taneczne w wybranych rytmach tanecznych

W4: podstawowe mechanizmy fizjologii wysiłku fizycznego zachodzące w trakcie ćwiczeń aerobowych


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi:

U1: stosować taniec jako formę aktywności promującej zdrowy styl życia

U2: uzasadnić potrzebę i sens systematycznej aktywności fizycznej jako czynnika zdrowia człowieka

U3: komponować elementy taneczne w kombinacje przestrzenno – ruchowe

U4: rozpoznawać podstawowe rytmy muzyczne

U5: w sposób kreatywny poszukiwać ruchu i stosować go w tańcu

U6: prawidłowo łączyć ruch z muzyką

U7: wykonać proste układy choreograficzne do konkretnych utworów muzycznych

U8: dokonuje analizy poziomu własnej sprawności fizycznej oraz umiejętności technicznych

U9: świadomie doskonalić własną sprawność fizyczną w oparciu o wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

W zakresie kompetencji społecznych student wykazuje:

K1: jest świadomy własnych ograniczeń i konieczności ciągłego procesu samokształcenia (K_K01)

K2: umiejętność współpracy podczas realizacji zadań zespołowych

K3: nawyk systematycznej aktywności ruchowej oraz dbania o własne zdrowie i sprawność fizyczną


Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia:

- ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

- eksponujące: pokaz z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

- podające: opis, pogadanka z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy o zdrowotnym znaczeniu ruchu i ukształtowaniu przekonań o potrzebie i sensie podtrzymywania systematycznej aktywności fizycznej.

Zumba® Fitness to połączenie zajęć fitness (aerobiku) i tańca (głównie w rytmach latynoamerykańskiej i międzynarodowej muzyki). Formuła zajęć opiera się przede wszystkim na prostych układach choreograficznych, tańczonych do energetycznej, latynoamerykańskiej muzyki. Celem zajęć jest również opanowanie przez ćwiczących podstawowych umiejętności ruchowych oraz wpływanie za pomocą tańca na poprawę ich nastroju oraz sprawności fizycznej i motorycznej.

Pełny opis:

Zumba® Fitness opiera się na zasadach treningu interwałowego i aerobowego (cardio), dlatego korzystnie wpływa na wydolność krążeniowo-oddechową oraz zwiększa spalanie kalorii. Zajęcia te doskonale wzmacniają ciało oraz wysmuklają sylwetkę. Połączenie tańca i treningu fitness poprawia ogólną wydolność organizmu, kształtując ponadto pamięć ruchową i koordynację. Do uczestnictwa w zajęciach nie są wymagane umiejętności taneczne. Gorące rytmy i klimat zabawy towarzyszące ćwiczeniom, pomagają studentom w obniżeniu poziomu stresu oraz rozładowaniu napięć i energii nagromadzonej podczas pobytu na wykładach.

Zajęcia rozpoczynają się od rozgrzewki, opartej na podstawowych krokach aerobiku (step touch, step out, V-step, heel back, squat itd.). Zasadniczą część zajęć stanowi jednak taniec. Studenci stopniowo opanowują układy choreograficzne typowych dla zajęć Zumba® Fitness rytmów tanecznych, takich jak: salsa, cumbia, merengue, reggaeton, soca, bachata, bhangra, dembow i inne. Zajęcia kończą się elementami stretchingu i rozluźnienia, tzw. cooldown, wykonywanymi w rytmie spokojnej muzyki.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Fredyk A., Smol E., Taniec, rytm, muzyka w nauce i praktyce, AWF w Katowicach, Katowice, 2014.

2. Grodzka-Kubiak E., Aerobik czy fitness. Podręcznik szkoleniowy, DDK Edition, Poznań, 2002

Metody i kryteria oceniania:

1. Zaliczenie końcowe (przygotowanie choreografii do wskazanego na zaliczeniu utworu muzycznego): W2, W3, U3, U4, U5, U6, U9. W celu zaliczenia student musi uzyskać minimum 60% punktów.

2. Ukierunkowana obserwacja czynności studenta podczas wykonywania zadań praktycznych: W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, K1, K2, K3.

W celu zaliczenia student musi uzyskać minimum 60% punktów za poprawnie wykonaną w trakcie ćwiczeń czynność.

3. Obserwacja przedłużona: W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, K1, K2, K3.

W celu zaliczenia student musi uzyskać minimum 50% punktów za poprawnie wykonaną w trakcie ćwiczeń czynność.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu z przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń oraz pozytywna ocena w zakresie kompetencji społecznych.

Praktyki zawodowe:

W ramach przedmiotu nie odbywają się praktyki zawodowe.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roland Wesołowski
Prowadzący grup: Marta Pawłowska, Roland Wesołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roland Wesołowski
Prowadzący grup: Marta Pawłowska, Roland Wesołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roland Wesołowski
Prowadzący grup: Marta Pawłowska, Roland Wesołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.