Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatwne - Farmakologia w służbie psychiatrii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek3ZF114-J Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatwne - Farmakologia w służbie psychiatrii
Jednostka: Katedra Farmakologii i Terapii
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 3 roku NWJ kierunku lekarskiego
Przedmioty fakultatywne dla 3 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

celem zajęć jest przedstawienie leków stosowanych w psychiatrii, ich właściwości farmakokinetycznych i farmakodynamicznych. Studenci zapoznają się

z farmakoterapią najczęstszych zaburzeń psychiatrycznych. Analizują schematy postępowania i przypadki.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Bilans nakładu pracy studenta:


- udział w seminariach 15 godzin

- konsultacje w formie on-line - 5 godzin

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie : 2 + 3 = 25 godzin


Łączny nakład pracy studenta wynosi 25 godzin, co odpowiada 1 punktwi ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Wyjaśnia całościowe działanie leków na organizm z uwzględnieniem mechanizmu działania, metabolizmu, wskazań i działań niepożądanych z uwzględnieniem wieku (C K_W34, C K_W35, C K_W36)

W2: Charakteryzuje zasady farmakoterapii z uwzględnieniem wskazań, działań niepożądanych i interakcji lekowych (C K_W37,C K_W38)

W3: Wyjaśnia pojęcia z zakresu lekooporności, farmakoekonomiki, terapii monitorowanej (C K_W39, E K_W40, E K_W41)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Szacuje ryzyko zjawisk patologicznych z uwzględnieniem działań niepożądanych i interakcji oraz dobiera optymalne leki i ich dawki (C K_U14, E K_U17)

U2: Potrafi napisać receptę (C K_U16)

U3: Potrafi indywidualizować terapię w wybranych przypadkach (E K_U18)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: wykazuje chęć podnoszenia kompetencji i rozwiązywania problemów związanych z zawodem (K_K08)

Metody dydaktyczne:

a. wykład informacyjny;

b. konwersatorium;

c. studium przypadku;

d. analiza danych.Skrócony opis:

celem zajęć jest przedstawienie leków stosowanych w psychiatrii, ich właściwości farmakokinetycznych i farmakodynamicznych. Studenci zapoznają się

z farmakoterapią najczęstszych zaburzeń psychiatrycznych. Analizują schematy postępowania i przypadki.

Pełny opis:

a. Wstęp – czym jest farmakodynamika i farmakokinetyka;

b. Farmakodynamika i farmakokinetyka leków wykorzystywanych w psychiatrii;

c. Etiopatogeneza chorób psychiatrycznych jako klucz do zrozumienia terapii;

d. Analiza przypadków;

e. Konwersatorium.

Literatura:

a. Gajewski P., A. Szczeklik: Interna Szczeklika 2018, Kraków 2018;

b. Mutschler E., Geisslinger G. i inni, Mutschler Farmakologia i toksykologia, Wrocław 2016;

c. Wiciński M., Marciniak A., Leis K., Krótkie wykłady z farmakologii, Warszawa 2018;

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne

% uzyskanych punktów Liczba punktów

(przykład) ocena

92-100 49 – 54 bdb (5)

84-91 45 - 48 db+ (4+)

76-83 41 – 44 db (4)

68-75 37 – 40 dst+ (3+)

56-67 30 – 36 dst (3)

0-55 0 – 29 ndst (2)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wiciński
Prowadzący grup: Aleksander Marciniak, Michał Wiciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.