Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne - Suplementy diety i używki-mity i uprzedzenia w farmakologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek3ZF119-J Kod Erasmus / ISCED: 12.0 / (0910) Ochrona zdrowia
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne - Suplementy diety i używki-mity i uprzedzenia w farmakologii
Jednostka: Katedra Farmakologii i Terapii
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 3 roku NWJ kierunku lekarskiego
Przedmioty fakultatywne dla 3 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Celem zajęć jest pokazanie obecnego wejrzenia społeczeństwa niezwiązanego ze środowiskiem lekarskim na stosowanie określonych substancji, suplementów diety, leków

i używek w życiu codziennym oraz przełamanie mitów i uprzedzeń co do zasadności ich stosowania w wybranych sytuacjach.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Bilans nakładu pracy studenta:


- udział w seminariach 15 godzin

- konsultacje w formie on-line - 5 godzin

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie : 2 + 3 = 25 godzin


Łączny nakład pracy studenta wynosi 25 godzin, co odpowiada 1 punktwi ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Wyjaśnia całościowe działanie leków na organizm z uwzględnieniem mechanizmu działania, metabolizmu, wskazań i działań niepożądanych z uwzględnieniem wieku (C K_W34, C K_W35, C K_W36)

W2: Charakteryzuje zasady farmakoterapii z uwzględnieniem wskazań, działań niepożądanych i interakcji lekowych (C K_W37,C K_W38)

W3: Wyjaśnia pojęcia z zakresu lekooporności, farmakoekonomiki, terapii monitorowanej (C K_W39, E K_W40, E K_W41)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Szacuje ryzyko zjawisk patologicznych z uwzględnieniem działań niepożądanych i interakcji oraz dobiera optymalne leki i ich dawki (C K_U14, E K_U17)

U2: Potrafi napisać receptę (C K_U16)

U3: Potrafi indywidualizować terapię w wybranych przypadkach (E K_U18)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: wykazuje chęć podnoszenia kompetencji i rozwiązywania problemów związanych z zawodem (K_K08)

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pokazanie obecnego wejrzenia społeczeństwa niezwiązanego ze środowiskiem lekarskim na stosowanie określonych substancji, suplementów diety, leków

i używek w życiu codziennym oraz przełamanie mitów i uprzedzeń co do zasadności ich stosowania w wybranych sytuacjach.

Pełny opis:

1. Wstęp i uwagi ogólne.

2. Suplementy diety, leki oraz używki w życiu przeciętnego Polaka.

3. Możliwe konstelacje i jadłospisy w diecie – wady i zalety.

4. Stosunek medycyny do mitów i uprzedzeń dnia codziennego – co nam szkodzi, a co nam pomaga?

5. Podsumowanie.

6. Dyskusja.

Literatura:

- INTERNA Szczeklika 2017/18, Wydanie IX, ISBN 978-83-7430-519-8

- Mutschler Farmakologia i toksykologia wyd. IV, Wrocław 2016 ISBN: 978-83-7846-037-4

- Coffee and caffeine – enemie or alliantes of a cardiologist? W. Dworzański, F. Burdan, M. Szumiło, A. Jaskólska, E. Anielska; Kardiologia Polska 2011; 69, 2: 173-176, ISSN 0022-9032

- Cardioprotective effects of cocoa antioxidants. M. Krotki, B. Stoparczyk; © Borgis - Postępy Fitoterapii 1/2009, s. 45-49

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne

% uzyskanych punktów Liczba punktów

(przykład) ocena

92-100 49 – 54 bdb (5)

84-91 45 - 48 db+ (4+)

76-83 41 – 44 db (4)

68-75 37 – 40 dst+ (3+)

56-67 30 – 36 dst (3)

0-55 0 – 29 ndst (2)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wiciński
Prowadzący grup: Mateusz Szostak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wiciński
Prowadzący grup: Grzegorz Liczner, Michał Wiciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.