Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne - Farmakoterapia w anestezjologii i intensywnej terapii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek3ZF12-J Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne - Farmakoterapia w anestezjologii i intensywnej terapii
Jednostka: Katedra Farmakologii i Terapii
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 3 roku NWJ kierunku lekarskiego
Przedmioty fakultatywne dla 3 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z lekami stosowanymi w anestezjologii oraz na oddziałach intensywnej terapii. Na wykładzie zostaną omówione anestetyki dożylne i wziewne oraz rodzaje obecnie stosowanych znieczuleń. Omówione zostaną leki najczęściej stosowane na oddziałach intensywnej terapii. Pacjenci przebywający na oddziałach intensywnej terapii wymagają szczególnego leczenia oraz często zastosowania wybranych, specjalnych leków. Aminy katecholowe, leki sedatywne, antybiotyki o szerokim spektrum to tylko nieliczna grupa leków na co dzień wykorzystywanych w oddziałach intensywnej terapii.Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Bilans nakładu pracy studenta:- udział w seminariach 15 godzin

- konsultacje w formie on-line - 5 godzin

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie : 2 + 3 = 25 godzinŁączny nakład pracy studenta wynosi 25 godzin, co odpowiada 1 punktwi ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Wyjaśnia całościowe działanie leków na organizm z uwzględnieniem mechanizmu działania, metabolizmu, wskazań i działań niepożądanych z uwzględnieniem wieku (C K_W34, C K_W35, C K_W36)

W2: Charakteryzuje zasady farmakoterapii z uwzględnieniem wskazań, działań niepożądanych i interakcji lekowych (C K_W37,C K_W38)

W3: Wyjaśnia pojęcia z zakresu lekooporności, farmakoekonomiki, terapii monitorowanej (C K_W39, E K_W40, E K_W41)
Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Szacuje ryzyko zjawisk patologicznych z uwzględnieniem działań niepożądanych i interakcji oraz dobiera optymalne leki i ich dawki (C K_U14, E K_U17)

U2: Potrafi napisać receptę (C K_U16)

U3: Potrafi indywidualizować terapię w wybranych przypadkach (E K_U18)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: wykazuje chęć podnoszenia kompetencji i rozwiązywania problemów związanych z zawodem (K_K08)

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z lekami stosowanymi w anestezjologii oraz na oddziałach intensywnej terapii. Na wykładzie zostaną omówione anestetyki dożylne i wziewne oraz rodzaje obecnie stosowanych znieczuleń. Omówione zostaną leki najczęściej stosowane na oddziałach intensywnej terapii. Pacjenci przebywający na oddziałach intensywnej terapii wymagają szczególnego leczenia oraz często zastosowania wybranych, specjalnych leków. Aminy katecholowe, leki sedatywne, antybiotyki o szerokim spektrum to tylko nieliczna grupa leków na co dzień wykorzystywanych w oddziałach intensywnej terapii.

Pełny opis:

1. Farmakoterapia w anestezjologii – leki anestetyczne, przeciwbólowe, miorelaksacyjne.

2. Farmakoterapia w oddziale intensywnej terapii. Antybiotyki. Leki nasenne.

3. Leki działające na współczulny układ nerwowy, aspekty praktyczne.

4. Terapia żywieniowa – podstawy żywienia na oddziale intensywnej terapii.

Literatura:

1. Larsen. Anestezjologia. Urban&Partner. Wrocław 2017.

2. Oxfordzki podręcznik anestezjologii. Keith G. Allman. Iain H. Wilson pod red. wyd. pol. Ewa Mayzner-Zawadzka. Medipage. Warszawa 2009.

3. Kompendium farmakologii. Janiec W. PZWL 2017.

4. Bezpieczeństwo stosowania antybiotyków β - laktamowych w ciąży. Edyta Szałek, Hanna Tomczak, Edmund Grześkowiak. Teoria i praktyka. Tom 65, nr 3. 2009.

5. Intensywna terapia dorosłych. Z. Rybicki. Makmed. Lublin 2015.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pismne

% uzyskanych punktów Liczba punktów

(przykład) ocena

92-100 49 – 54 bdb (5)

84-91 45 - 48 db+ (4+)

76-83 41 – 44 db (4)

68-75 37 – 40 dst+ (3+)

56-67 30 – 36 dst (3)

0-55 0 – 29 ndst (2)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wiciński
Prowadzący grup: Mateusz Ozorowski, Michał Wiciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.