Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne - Praktyczne aspekty chorób płuc

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek4ZF32-J Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne - Praktyczne aspekty chorób płuc
Jednostka: Katedra Chorób Płuc, Nowotworów i Gruźlicy
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 4 roku NWJ kierunku lekarskiego
Przedmioty fakultatywne dla 4 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Bilans nakładu pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu,

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 15 godzin (w tym 10 godzin warsztatów, 5 godzin konwersatorium)

Efekty uczenia się - wiedza:

W.1 doskonali wiedzę w zakresie uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych chorób układu oddechowego (E.W1)

W.2 doskonali wiedzę i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (E.W7)

W.3 doskonali wiedzę i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego astmy oskrzelowej (E.W7)

W.4 doskonali i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego rozstrzeni oskrzeli (E.W7)

W.5 doskonali i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego zakażeń układu oddechowego (E.W7)

W.6 doskonali i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego chorób śródmiąższowych płuc (E.W7)

W.7 doskonali i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego chorób opłucnej (E.W7)

W.8 doskonali podstawy wczesnej wykrywalności nowotworów i zasad badań przesiewowych w onkologii; zna i rozumie przyczyny, objawy, sposoby diagnozowania i postępowania terapeutycznego w najczęstszych problemach medycyny paliatywnej w chorobach nowotworowych układu oddechowego (E.W7)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U.1 doskonali przeprowadzanie wywiad lekarski z pacjentem dorosłym w zakresie układu oddechowego (E.U1)

U.2 doskonali prowadzenie pełnego i ukierunkowanego badania fizykalnego pacjenta dorosłego w zakresie układu oddechowego (E.U3)

U.3 doskonali diagnostykę różnicową najczęstszych chorób osób dorosłych w zakresie układu oddechowego(E.U12)

U.4 doskonali postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne w przypadku wystąpienia chorób układu oddechowego (E.U16)

U.5 doskonali interpretacje badania laboratoryjne i identyfikuje przyczyny odchyleń w zakresie układu oddechowego (E.U24)

U.6 doskonali prawidłowe i patologiczne struktury w badaniach obrazowych wykonywanych u chorych ze schorzeniami układu oddechowego

U.7 doskonali i czynnie uczestniczy bezpośrednio przy przeprowadzeniu następujących procedur i zabiegów lekarskich: (E.U30)

a) drenażu jamy opłucnowej

b) biopsji cienkoigłowej

c) bronchofiberoskopii

oraz interpretuje ich wyniki


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K.1 potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym (K.K3)

K.2 kieruje się dobrem chorego, stawiając je na pierwszym miejscu (K.K4)

K.3 przestrzega tajemnicy lekarskiej i wszelkich praw pacjenta (K.K6)

K.4 posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania się (K.K1)

Metody dydaktyczne:

Kształcenie jest realizowane w postaci:

a) ćwiczeń

b) giełdy pomysłów

c) klasycznej metody problemowej

d) studium przypadku


Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Na zajęciach z przedmiotu - Choroby Płuc student zapoznaje się z symptomatologią ogólną z zakresu chorób płuc, analizuje jednostki chorobowe: symptomatologię szczegółową, różnicowanie oraz leczenie. Również student zapoznaje się z szeroko pojętą edukacją w zakresie palenia tytoniu. Wszystkie zajęcia przedstawiają czynniki ryzyka chorobowości szczególnie w zakresie chorób zakaźnych jak gruźlica płuc.

Pełny opis:

Konwersatorium jest praktyczną formą nauki studenta. W zakresie tej jednostki student nabywa umiejętność dokładnego badania podmiotowego, przedmiotowego, interpretuje badania dodatkowe jak mikrobiologiczne, obrazowe i analityczne. Szczególny nacisk jest kładziony na diagnostykę różnicową w zakresie chorób dróg oddechowych, tematyką obejmuje stany nagłe w pulmonologii.

Na warsztatach student zapoznaje się z poszczególnymi, ciekawymi przypadkami chorób u konkretnych pacjentów - studium przypadku. Analizuje całościowo historię choroby, rozpoczynając od wywiadu, poprzez badanie przedmiotowe, analizę badań dodatkowych, diagnostykę różnicową, rozpoznanie ostateczne oraz zaproponowane leczenie.

Literatura:

1. Choroby Wewnętrzne, pod red. A. Szczeklika, Medycyna Praktyczna, wydanie aktualne.

2. Choroby płuc, S.Weinberger, B.Cockrill, J. Mandel. Elsevier Urban&Partner,wydanie aktualne

3.E.Rowińska-Zakrzewska - Gruźlica w praktyce lekarskiej. Wyd.Lek. PZWL - 2004

4. Batura-Gabryel H. Kompendium pulmonologiczne. UM Poznań Wydawnictwo Poznań 2013, wyd.1

5.H.Ketai, R.Lofgren, A.Meholic - Diagnostyka obrazowa narządów klatki piersiowej Wyd Urban and Partner, 2006

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obowiązkowej obecności na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

W zakresie tego przedmiotu nie są prowadzone praktyki zawodowe.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Przybylski
Prowadzący grup: Anna Ciesielska, Dorota Krawiecka, Marta Pilaczyńska-Cemel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Na zajęciach z przedmiotu - Choroby Płuc student zapoznaje się z symptomatologią ogólną z zakresu chorób płuc, analizuje jednostki chorobowe: symptomatologię szczegółową, różnicowanie oraz leczenie. Również student zapoznaje się z szeroko pojętą edukacją w zakresie palenia tytoniu. Wszystkie zajęcia przedstawiają czynniki ryzyka chorobowości szczególnie w zakresie chorób zakaźnych jak gruźlica płuc.

Pełny opis:

Konwersatorium jest praktyczną formą nauki studenta. W zakresie tej jednostki student nabywa umiejętność dokładnego badania podmiotowego, przedmiotowego, interpretuje badania dodatkowe jak mikrobiologiczne, obrazowe i analityczne. Szczególny nacisk jest kładziony na diagnostykę różnicową w zakresie chorób dróg oddechowych, tematyką obejmuje stany nagłe w pulmonologii.

Na warsztatach student zapoznaje się z poszczególnymi, ciekawymi przypadkami chorób u konkretnych pacjentów - studium przypadku. Analizuje całościowo historię choroby, rozpoczynając od wywiadu, poprzez badanie przedmiotowe, analizę badań dodatkowych, diagnostykę różnicową, rozpoznanie ostateczne oraz zaproponowane leczenie.

Literatura:

1. Choroby Wewnętrzne, pod red. A. Szczeklika, Medycyna Praktyczna, wydanie aktualne.

2. Choroby płuc, S.Weinberger, B.Cockrill, J. Mandel. Elsevier Urban&Partner,wydanie aktualne

3.E.Rowińska-Zakrzewska - Gruźlica w praktyce lekarskiej. Wyd.Lek. PZWL - 2004

4. Batura-Gabryel H. Kompendium pulmonologiczne. UM Poznań Wydawnictwo Poznań 2013, wyd.1

5.H.Ketai, R.Lofgren, A.Meholic - Diagnostyka obrazowa narządów klatki piersiowej Wyd Urban and Partner, 2006

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Przybylski
Prowadzący grup: Marta Pilaczyńska-Cemel, Grzegorz Przybylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Na zajęciach z przedmiotu - Choroby Płuc student zapoznaje się z symptomatologią ogólną z zakresu chorób płuc, analizuje jednostki chorobowe: symptomatologię szczegółową, różnicowanie oraz leczenie. Również student zapoznaje się z szeroko pojętą edukacją w zakresie palenia tytoniu. Wszystkie zajęcia przedstawiają czynniki ryzyka chorobowości szczególnie w zakresie chorób zakaźnych jak gruźlica płuc.

Pełny opis:

Konwersatorium jest praktyczną formą nauki studenta. W zakresie tej jednostki student nabywa umiejętność dokładnego badania podmiotowego, przedmiotowego, interpretuje badania dodatkowe jak mikrobiologiczne, obrazowe i analityczne. Szczególny nacisk jest kładziony na diagnostykę różnicową w zakresie chorób dróg oddechowych, tematyką obejmuje stany nagłe w pulmonologii.

Na warsztatach student zapoznaje się z poszczególnymi, ciekawymi przypadkami chorób u konkretnych pacjentów - studium przypadku. Analizuje całościowo historię choroby, rozpoczynając od wywiadu, poprzez badanie przedmiotowe, analizę badań dodatkowych, diagnostykę różnicową, rozpoznanie ostateczne oraz zaproponowane leczenie.

Literatura:

1. Choroby Wewnętrzne, pod red. A. Szczeklika, Medycyna Praktyczna, wydanie aktualne.

2. Choroby płuc, S.Weinberger, B.Cockrill, J. Mandel. Elsevier Urban&Partner,wydanie aktualne

3.E.Rowińska-Zakrzewska - Gruźlica w praktyce lekarskiej. Wyd.Lek. PZWL - 2004

4. Batura-Gabryel H. Kompendium pulmonologiczne. UM Poznań Wydawnictwo Poznań 2013, wyd.1

5.H.Ketai, R.Lofgren, A.Meholic - Diagnostyka obrazowa narządów klatki piersiowej Wyd Urban and Partner, 2006

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Przybylski
Prowadzący grup: Grzegorz Przybylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Na zajęciach z przedmiotu - Choroby Płuc student zapoznaje się z symptomatologią ogólną z zakresu chorób płuc, analizuje jednostki chorobowe: symptomatologię szczegółową, różnicowanie oraz leczenie. Również student zapoznaje się z szeroko pojętą edukacją w zakresie palenia tytoniu. Wszystkie zajęcia przedstawiają czynniki ryzyka chorobowości szczególnie w zakresie chorób zakaźnych jak gruźlica płuc.

Pełny opis:

Konwersatorium jest praktyczną formą nauki studenta. W zakresie tej jednostki student nabywa umiejętność dokładnego badania podmiotowego, przedmiotowego, interpretuje badania dodatkowe jak mikrobiologiczne, obrazowe i analityczne. Szczególny nacisk jest kładziony na diagnostykę różnicową w zakresie chorób dróg oddechowych, tematyką obejmuje stany nagłe w pulmonologii.

Na warsztatach student zapoznaje się z poszczególnymi, ciekawymi przypadkami chorób u konkretnych pacjentów - studium przypadku. Analizuje całościowo historię choroby, rozpoczynając od wywiadu, poprzez badanie przedmiotowe, analizę badań dodatkowych, diagnostykę różnicową, rozpoznanie ostateczne oraz zaproponowane leczenie.

Literatura:

1. Choroby Wewnętrzne, pod red. A. Szczeklika, Medycyna Praktyczna, wydanie aktualne.

2. Choroby płuc, S.Weinberger, B.Cockrill, J. Mandel. Elsevier Urban&Partner,wydanie aktualne

3.E.Rowińska-Zakrzewska - Gruźlica w praktyce lekarskiej. Wyd.Lek. PZWL - 2004

4. Batura-Gabryel H. Kompendium pulmonologiczne. UM Poznań Wydawnictwo Poznań 2013, wyd.1

5.H.Ketai, R.Lofgren, A.Meholic - Diagnostyka obrazowa narządów klatki piersiowej Wyd Urban and Partner, 2006

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Przybylski
Prowadzący grup: Marta Pilaczyńska-Cemel, Grzegorz Przybylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Na zajęciach z przedmiotu - Choroby Płuc student zapoznaje się z symptomatologią ogólną z zakresu chorób płuc, analizuje jednostki chorobowe: symptomatologię szczegółową, różnicowanie oraz leczenie. Również student zapoznaje się z szeroko pojętą edukacją w zakresie palenia tytoniu. Wszystkie zajęcia przedstawiają czynniki ryzyka chorobowości szczególnie w zakresie chorób zakaźnych jak gruźlica płuc.

Pełny opis:

Konwersatorium jest praktyczną formą nauki studenta. W zakresie tej jednostki student nabywa umiejętność dokładnego badania podmiotowego, przedmiotowego, interpretuje badania dodatkowe jak mikrobiologiczne, obrazowe i analityczne. Szczególny nacisk jest kładziony na diagnostykę różnicową w zakresie chorób dróg oddechowych, tematyką obejmuje stany nagłe w pulmonologii.

Na warsztatach student zapoznaje się z poszczególnymi, ciekawymi przypadkami chorób u konkretnych pacjentów - studium przypadku. Analizuje całościowo historię choroby, rozpoczynając od wywiadu, poprzez badanie przedmiotowe, analizę badań dodatkowych, diagnostykę różnicową, rozpoznanie ostateczne oraz zaproponowane leczenie.

Literatura:

1. Choroby Wewnętrzne, pod red. A. Szczeklika, Medycyna Praktyczna, wydanie aktualne.

2. Choroby płuc, S.Weinberger, B.Cockrill, J. Mandel. Elsevier Urban&Partner,wydanie aktualne

3.E.Rowińska-Zakrzewska - Gruźlica w praktyce lekarskiej. Wyd.Lek. PZWL - 2004

4. Batura-Gabryel H. Kompendium pulmonologiczne. UM Poznań Wydawnictwo Poznań 2013, wyd.1

5.H.Ketai, R.Lofgren, A.Meholic - Diagnostyka obrazowa narządów klatki piersiowej Wyd Urban and Partner, 2006

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.