Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajecia fakultatywne - Praktyczne aspekty badań czynnościowych układu oddechowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek4ZF33-J Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Zajecia fakultatywne - Praktyczne aspekty badań czynnościowych układu oddechowego
Jednostka: Katedra Chorób Płuc, Nowotworów i Gruźlicy
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 4 roku NWJ kierunku lekarskiego
Przedmioty fakultatywne dla 4 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Bilans nakładu pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu,

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 15 godzin (w tym 10 godzin warsztatów, 5 godzin konwersatorium)

Efekty uczenia się - wiedza:

W.1 zna uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych chorób układu oddechowego i związek z badaniami czynnościowymi układu oddechowego (E.W1)

W.2 zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego przewlekłej obturacyjnej choroby płuc ze szczególnym uwzględnieniem badań czynnościowych układu oddechowego (E.W7)

W.3 zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego astmy oskrzelowe ze szczególnym uwzględnieniem badań czynnościowych układu oddechowego j (E.W7)

W.4 zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego chorób śródmiąższowych płuc ze szczególnym uwzględnieniem badań czynnościowych układu oddechowego (E.W7)

W.5 zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego ostrej i przewlekłej niewydolności oddechowej ze szczególnym uwzględnieniem badań czynnościowych układu oddechowego (E.W7)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U.1 przeprowadza wywiad lekarski z pacjentem dorosłym w połączeniu z badaniami czynnościowymi układu oddechowego (E.U1)

U.2 przeprowadza pełne i ukierunkowane badanie fizykalne pacjenta dorosłego w połączeniu z badaniami czynnościowymi układu oddechowego (E.U3)

U.3 przeprowadza diagnostykę różnicową najczęstszych chorób osób dorosłych w połączeniu z badaniami czynnościowymi układu oddechowego (E.U12)

U.4 planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne w przypadku wystąpienia chorób układu oddechowego w połączeniu z badaniami czynnościowymi układu oddechowego (E.U16)

U.5 potrafi wykonać podstawowe procedury i zabiegi lekarskie w połączeniu z badaniami czynnościowymi układu oddechowego , w tym: (E.U29)

a) monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy kardiomonitora, pulsoksymetru

b) badanie spirometryczne, leczenie tlenem, wentylację wspomaganą i zastępczą

c) wykonanie i pomiar szczytowego przepływu wydechowego

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K.1 potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym (K.K3)

K.2 kieruje się dobrem chorego, stawiając je na pierwszym miejscu (K.K4)

K.3 przestrzega tajemnicy lekarskiej i wszelkich praw pacjenta (K.K6)

K.4 posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania się (K.K1)

Metody dydaktyczne:

Kształcenie jest realizowane w postaci:

a) ćwiczeń

b) giełdy pomysłów

c) klasycznej metody problemowej

d) studium przypadku


Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Na zajęciach z przedmiotu - Choroby Płuc student zapoznaje się z symptomatologią ogólną z zakresu chorób płuc, analizuje jednostki chorobowe: symptomatologię szczegółową, różnicowanie oraz leczenie. Również student zapoznaje się z szeroko pojętą edukacją w zakresie palenia tytoniu. Szczególny nacisk jest kładziony na diagnostykę pod postacią badań czynnościowych układu oddechowego służących do rozpoznawania i różnicowania chorób pulmonologicznych.

Pełny opis:

Konwersatorium jest praktyczną formą nauki studenta. W zakresie tej jednostki student nabywa umiejętność dokładnego badania podmiotowego, przedmiotowego, interpretuje badania dodatkowe jak mikrobiologiczne, obrazowe i analityczne. Szczególny nacisk jest kładziony na diagnostykę pod postacią badań czynnościowych układu oddechowego służących do rozpoznawania i różnicowania chorób pulmonologicznych.

Na warsztatach student zapoznaje się z poszczególnymi przykładami badań czynnościowych układu oddechowego, takimi jak spirometria, spirometria z próbą rozkurczową, bodypletyzmografia oraz DLCo. Interpertuje poszczególne parametry badań czynnościowych wykorzystując je do postawienia prawidłowej diagnozy chorób układu oddechowego.

Literatura:

1. Choroby Wewnętrzne, pod red. A. Szczeklika, Medycyna Praktyczna, wydanie aktualne.

2. Choroby płuc, S.Weinberger, B.Cockrill, J. Mandel. Elsevier Urban&Partner,wydanie aktualne

3.E.Rowińska-Zakrzewska - Gruźlica w praktyce lekarskiej. Wyd.Lek. PZWL - 2004

4. Batura-Gabryel H. Kompendium pulmonologiczne. UM Poznań Wydawnictwo Poznań 2013, wyd.1

5.H.Ketai, R.Lofgren, A.Meholic - Diagnostyka obrazowa narządów klatki piersiowej Wyd Urban and Partner, 2006

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obowiązkowej obecności na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

W zakresie tego przedmiotu nie są prowadzone praktyki zawodowe.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Przybylski
Prowadzący grup: Marta Pilaczyńska-Cemel, Grzegorz Przybylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Na zajęciach z przedmiotu - Choroby Płuc student zapoznaje się z symptomatologią ogólną z zakresu chorób płuc, analizuje jednostki chorobowe: symptomatologię szczegółową, różnicowanie oraz leczenie. Również student zapoznaje się z szeroko pojętą edukacją w zakresie palenia tytoniu. Wszystkie zajęcia przedstawiają czynniki ryzyka chorobowości szczególnie w zakresie chorób zakaźnych jak gruźlica płuc.

Pełny opis:

Konwersatorium jest praktyczną formą nauki studenta. W zakresie tej jednostki student nabywa umiejętność dokładnego badania podmiotowego, przedmiotowego, interpretuje badania dodatkowe jak mikrobiologiczne, obrazowe i analityczne. Szczególny nacisk jest kładziony na diagnostykę pod postacią badań czynnościowych układu oddechowego służących do rozpoznawania i różnicowania chorób pulmonologicznych.

Na warsztatach student zapoznaje się z poszczególnymi przykładami badań czynnościowych układu oddechowego, takimi jak spirometria, spirometria z próbą rozkurczową, bodypletyzmografia oraz DLCo. Interpertuje poszczególne parametry badań czynnościowych wykorzystując je do postawienia prawidłowej diagnozy chorób układu oddechowego.

Literatura:

1. Choroby Wewnętrzne, pod red. A. Szczeklika, Medycyna Praktyczna, wydanie aktualne.

2. Choroby płuc, S.Weinberger, B.Cockrill, J. Mandel. Elsevier Urban&Partner,wydanie aktualne

3.E.Rowińska-Zakrzewska - Gruźlica w praktyce lekarskiej. Wyd.Lek. PZWL - 2004

4. Batura-Gabryel H. Kompendium pulmonologiczne. UM Poznań Wydawnictwo Poznań 2013, wyd.1

5.H.Ketai, R.Lofgren, A.Meholic - Diagnostyka obrazowa narządów klatki piersiowej Wyd Urban and Partner, 2006

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Przybylski
Prowadzący grup: Anna Ciesielska, Marta Pilaczyńska-Cemel, Grzegorz Przybylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Na zajęciach z przedmiotu - Choroby Płuc student zapoznaje się z symptomatologią ogólną z zakresu chorób płuc, analizuje jednostki chorobowe: symptomatologię szczegółową, różnicowanie oraz leczenie. Również student zapoznaje się z szeroko pojętą edukacją w zakresie palenia tytoniu. Szczególny nacisk jest kładziony na diagnostykę pod postacią badań czynnościowych układu oddechowego służących do rozpoznawania i różnicowania chorób pulmonologicznych.

Pełny opis:

Konwersatorium jest praktyczną formą nauki studenta. W zakresie tej jednostki student nabywa umiejętność dokładnego badania podmiotowego, przedmiotowego, interpretuje badania dodatkowe jak mikrobiologiczne, obrazowe i analityczne. Szczególny nacisk jest kładziony na diagnostykę pod postacią badań czynnościowych układu oddechowego służących do rozpoznawania i różnicowania chorób pulmonologicznych.

Na warsztatach student zapoznaje się z poszczególnymi przykładami badań czynnościowych układu oddechowego, takimi jak spirometria, spirometria z próbą rozkurczową, bodypletyzmografia oraz DLCo. Interpertuje poszczególne parametry badań czynnościowych wykorzystując je do postawienia prawidłowej diagnozy chorób układu oddechowego.

Literatura:

1. Choroby Wewnętrzne, pod red. A. Szczeklika, Medycyna Praktyczna, wydanie aktualne.

2. Choroby płuc, S.Weinberger, B.Cockrill, J. Mandel. Elsevier Urban&Partner,wydanie aktualne

3.E.Rowińska-Zakrzewska - Gruźlica w praktyce lekarskiej. Wyd.Lek. PZWL - 2004

4. Batura-Gabryel H. Kompendium pulmonologiczne. UM Poznań Wydawnictwo Poznań 2013, wyd.1

5.H.Ketai, R.Lofgren, A.Meholic - Diagnostyka obrazowa narządów klatki piersiowej Wyd Urban and Partner, 2006

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.