Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne - Przygotowanie do LEKu-położnictwo i ginekologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek5ZF68-J Kod Erasmus / ISCED: 12.0 / (0910) Ochrona zdrowia
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne - Przygotowanie do LEKu-położnictwo i ginekologia
Jednostka: Katedra Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 5 roku NJ kierunku lekarskiego
Przedmioty fakultatywne dla 5 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu „Położnictwo i ginekologia” na 4 roku studiów.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- udział w wykładach z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość 28 godzin

- konsultacje indywidualne on-line - 2 godziny

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi

30 godzin, co odpowiada 1,0 punktów ECTS


2. Czas poświęcony na pracę indywidualną

studenta/słuchacza/uczestnika kursu potrzebny do

pomyślnego zaliczenia przedmiotu:

- udział w wykładach z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość 28 godzin

- konsultacje indywidualne on-line - 2 godziny

- powtórzenie materiału do wykładów – 20 godzin

- zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi wskazanymi przez wykładowcę – 10 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 60 godzin, co odpowiada

2,0 punktów ECTS


3. Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w

procesie oceniania (np. w egzaminach)

- nie dotyczy


4. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej (-ych) praktyki (praktyk)

- nie dotyczy

Efekty uczenia się - wiedza:

W 1: posiada wiedzę na temat funkcji rozrodczych kobiety

(F K_W09)

W 2: posiada wiedzę na temat zaburzeń funkcji rozrodczych

(F K_W09)

W 3: posiada wiedzę na temat cyklu miesiączkowego i

i jego zaburzeń (F K_W09)

W 4: posiada wiedzę na temat prowadzenia ciąży fizjologicznej

(F K_W09)

W 5: posiada wiedzę na temat porodu fizjologicznego (F K_W09)

W6: posiada wiedzę na temat porodu patologicznego (F K_W09)

W 7: posiada wiedzę na temat zapaleń i nowotworów narządów

płciowych (F K_W09)

W8: posiada wiedzę na temat regulacji urodzeń (F K_W09)

W9: posiada wiedzę na temat menopauzy (F K_W09)

W10: posiada wiedzę na temat podstawowych metod diagnostyk

i zabiegów ginekologicznych

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi rozpoznać objawy podmiotowe świadczące o nieprawidłowym przebiegu ciąży (F K _U13)

U2: potrafi zinterpretować wyniki badania fizykalnego ciężarnej (F K_U14)

U3: potrafi zinterpretować wyniki badań laboratoryjnych świadczących o patologii ciąży (F K_U14)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: zna prawa pacjenta (K_K06)

K2: wykazuje postawę odnoszącą się do poczucia ochrony ludzkiego życia (K_K02)

K3: posiada potrzebę stałego kształcenia i podnoszenia swoich umiejętności (K_K08)

K4: rozumie potrzebę stałego dokształcania się (K_K01)

K6: rozumie potrzebę przestrzegania tajemnicy lekarskiej (K_K_06)

Metody dydaktyczne:

Wykłady:


• Wykład informacyjny z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

• Wykład problemowy z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

• Wykład konwersatoryjny z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

Skrócony opis:

Przedmiot „przygotowanie do LEKu-położnictwo i ginekologia” ma na celu usystematyzowanie wiedzy z zakresu położnictwa i ginekologii, nabytej podczas wcześniejszym lat kształcenia, przed lekarskim egzaminem końcowym.

Pełny opis:

Podczas wykładów studenci nabędą wiedzę z zakresu:

1. Położnictwa praktycznego

2. Podstaw perinatologii

3. Ginekologii onkologicznej

4. Endokrynologii ginekologicznej

5. Uroginekologii

6. Innych schorzeń ginekologicznych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Położnictwo i ginekologia t.1i2 – PZWL red.G.Bręborowicz

2. Położnictwo praktyczne i operacje położnicze – PZWL red.J.Dudenhausen i W.Pschyrembel

Literatura uzupełniająca:

1. Położnictwo: ćwiczenia-Wyd. Lekarskie PZWL-red. M. Troszyński

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie bez oceny.

Zaliczenie odbywa się w oparciu o 100% obecność na zajęciach oraz aktywność na wykładach.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Grabiec
Prowadzący grup: Marek Grabiec, Joanna Samodzewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dubiel
Prowadzący grup: Rafał Adamczak, Marek Grabiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dubiel
Prowadzący grup: Rafał Adamczak, Mariusz Dubiel, Jacek Fórmaniak, Iwona Jagielska, Magdalena Karpów-Greiner, Wojciech Knypiński, Jarosław Lach, Bartłomiej Myszkowski, Marta Sekielska-Domanowska, Paulina Sopońska, Małgorzata Tyloch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.